of 59854 LinkedIn

Inbesteden doelgroepenvervoer nog niet beslist

De acht gemeenten van de regio Gooi- en Vechtstreek hebben nog geen besluit genomen over het al dan niet inbesteden van het doelgroepenvervoer. De Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vindt het op voorhand een slecht plan.

De regio Gooi- en Vechtstreek heeft nog geen besluit genomen over het al dan niet inbesteden van het doelgroepenvervoer. De Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) trekt ‘hele voorbarige conclusies’.

Weinig grip

Dat stelt wethouder Maarten Hoelscher (sociaal domein, PvdA) uit Huizen, namens de acht gemeenten van de regio Gooi- en Vechtstreek. ‘We zijn aan het onderzoeken of we het leerlingenvervoer, het Wmo-taxivervoer en het dagbestedingsvervoer beter kunnen organiseren. We hebben nu weinig grip op de efficiency en op de klanttevredenheid’, aldus Hoelscher. ‘We bekijken of en hoe we de drie voorzieningen kunnen samenvoegen, en of we die opdracht vervolgens in de markt gaan zetten of inbesteden.’

 

Betrouwbaar

Het onderzoek naar inbesteden is onder meer ingegeven door de vechtmarkt situatie waarin de taxiwereld opereert. De regio wil kwalitatief uitstekend en betrouwbaar vervoer leveren aan inwoners die dit nodig hebben, aldus de wethouder. Juist kwetsbare inwoners moeten kunnen rekenen op betrouwbaar vervoer. De chauffeurs moeten daarnaast goed zijn én kunnen rekenen op een fatsoenlijk en eerlijk loon.   

 

Nieuwe contracten

Op basis van een aanvullend haalbaarheidsonderzoek wordt een ‘weloverwogen keuze’ gemaakt, aldus de wethouder. Het onderzoek, dat voor een deel af is, moet zo snel mogelijk worden afgerond. De financiële en juridische gevolgen en de eventuele risico’s moeten duidelijk in beeld zijn voordat een besluit kan worden genomen. Voor het einde van het jaar hakken de gemeenten een knoop door. Per 2021 moeten nieuwe contracten worden afgesloten.

 

Niet verstandig

De brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is niet blij met de inbestedingsplannen van de regio. ‘Politiek is de kogel nog niet helemaal door de kerk, maar alles wijst erop dat de gemeenten deze koers gaan varen. Dat betekent ook dat ze een eigen vervoersorganisatie gaan opzetten’, zo schrijft de KNV op haar site. ‘Het opzetten van een gemeentelijke vervoersorganisatie is geen verstandige reactie op aanbestedingsprocedures die niet naar de zin van uw gemeenten zijn verlopen’, schrijft de KNV in een brief aan de acht betrokken gemeenteraden en colleges.

 

Duurder

Volgens de branchevereniging is het niet automatisch makkelijker om verschillende soorten ritten met elkaar te combineren. ‘Er is geen reden om aan te nemen dat schooltijden en openingstijden van dagopvang en dergelijke op elkaar afstemmen makkelijker zal gaan als de vervoerder een ambtelijke organisatie is’, aldus de KNV. De brancheverenging denkt dat het vervoer duurder zal uitpakken als gemeenten daar zelf verantwoordelijk voor zijn.

 

Wc-eend

De in de ogen van wethouder Hoelscher voorbarige reactie van de KNV lijkt volgens hem op de reclameslogan “Wij van wc-eend adviseren wc-eend”. Hoelscher: ‘We hebben kennisgenomen van de brief (aan raad en college, red). We zijn nu in kaart aan brengen in welke vorm we de drie huidige vervoersvormen kunnen gieten. Ik begrijp de zorgen, maar we gaan ons niet op de commerciële taximarkt begeven.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.