of 59229 LinkedIn

In meeste gemeenten daling kinderen in jeugdzorg

In 65 gemeenten nam het aantal jongeren in jeugdzorg in de eerste helft van dit jaar toe, in 292 gemeenten daalde het aantal jongeren dat een vorm van jeugdzorg krijgt  en in 23 gemeenten bleef het aantal gelijk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 65 gemeenten nam het aantal jongeren in jeugdzorg in de eerste helft van dit jaar toe, in 23 gemeenten bleef het aantal gelijk en in 292 gemeenten daalde het aantal jongeren dat een vorm van jeugdzorg krijgt. In de eerste helft van 2018 ontving gemiddeld 9,5 procent van alle Nederlandse jongeren tot 18 jaar jeugdzorg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

11.000

Per saldo is, voor het eerst sinds jaren, het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt iets gedaald. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 steeg het aantal jongeren dat jeugdhulp kreeg gestaag. In de eerste helft van 2015 ontvingen 303.000 kinderen jeugdhulp; eind vorig jaar stond de teller op bijna 360.000 kinderen die een vorm van jeugdzorg kregen. Nu is dat aantal met 11.000 gezakt naar bijna 337.000. Het CBS kan op basis dit onderzoek niet aangeven of de daling wordt veroorzaakt door een afnemende vraag, beleidskeuzes van gemeenten of andere factoren.

 

Regionale verschillen

Er zijn grote regionale verschillen. De meeste jongeren die jeugdzorg krijgen komen uit de vier grote steden. Het percentage jongeren in jeugdzorg bedroeg de eerste zes maanden in Rotterdam 12,3 procent, in Utrecht 11,4 procent, in Den Haag 10,8 procent en in Amsterdam 9,6 procent.

 

Heerlen

Het percentage jeugdzorgjongeren is het hoogst in gemeenten in het oosten van Groningen en Drenthe en in het zuiden en midden van Limburg, zo blijkt uit de CBS-cijfers. In Veendam krijgt 15,3 procent van de jongeren jeugdhulp, in Oldambt 14,6 procent, in Assen 14,1 procent en in Emmen 13,5 procent. In Limburg spant Heerlen (ook landelijk) de kroon met 15,7 procent van de jongeren in jeugdzorg. In Sittard-Geleen ontvangt 13,6 procent van de jongeren jeugdhulp en in Maastricht 13 procent van de jongeren.        

 

Jeugdbescherming

Het aantal jongeren in jeugdbescherming is in de eerste zes maanden van dit jaar wel toegenomen; met 175 tot 35.000. Het CBS constateert hier een tegengestelde trend. Het aantal jongeren uit een gezin met een ondertoezichtstelling steeg licht na een eerdere daling. Het aantal jongeren met een voogdijmaatregel daalde daarentegen na een stijging in eerdere jaren.

 

Tekorten

Veel gemeenten kampen met forse tekorten op de jeugdhulp. 88 gemeenten hebben een beroep gedaan op de ‘stroppenpot’ over de tekorten over 2016 en 2017. Ook dit jaar melden veel gemeenten grote tekorten op de jeugdhulp. Het ministerie van VWS is, mede op aandringen van gemeenten en de Tweede Kamer, momenteel bezig met een analyse naar de volumegroei in de jeugdhulp. Die moet in het voorjaar gereed zijn. Evenals het verdiepend onderzoek naar de tekorten in de jeugdhulp. Pas dan wil minister Hugo de Jonge (VWS) over mogelijk meer budget praten.

 

Vertekend beeld

FNV Zorg & Welzijn stelt dat de CBS-cijfers een vertekend beeld geven. Per saldo is het aantal kinderen dat jeugdzorg ontvang nog steeds 37.000 hoger dan in 2015. ‘Veel kinderen wachten nog steeds op zorg. De wachtlijstproblematiek en jeugdzorggeldtekorten bij gemeenten zijn aan de orde van de dag. Ook de torenhoge werkdruk, verloop en verzuim nemen niet af, maar toe’, aldus Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. De bond wil bovendien niet dat de minister op de uitkomst van die onderzoeken wacht, maar snel met 750 miljoen euro over de brug komt. Dat heeft de vakbond dinsdag in een verklaring laten weten. Al eerder pleitte de FNV voor dat bedrag.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door CB op
Zorgelijk. Wat mij nou eens heel interessant lijkt is WAAROM er in Groningen, Drenthe en midden en zuid Limburg zoveel kinderen/jongeren jeugdzorg ontvangen. Wonen de meeste mensen met een beperking in die regio's? Of is het vanwege de criminaliteit? Daar lees je nooit iets over hier! Doe daar eens een verdiepend onderzoek naar in plaats van telkens dit oppervlakkige blabla.