of 63946 LinkedIn

Hulploket voor lokale aanpak ouderenmishandeling

De uitvraag onder verschillende gemeenten werd gedaan door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie. Daaruit bleek de behoefte aan praktische ondersteuning op maat voor het tegengaan van ouderenmishandeling en -uitbuiting. Samen met de VNG werkt Blokhuis nu aan een plan van aanpak om een expertpool op het gebied van ouderenmishandeling, inclusief financieel misbruik, in te stellen.

Er komt een expertpool waar regio’s en gemeenten expertise kunnen inhuren om hen te ondersteunen bij de aanpak van ouderenmishandeling. Een onderzoek onder gemeenten leerde dat daar behoefte aan is. De expertpool is begin oktober beschikbaar. Dat antwoordt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Liane den Haan (Fractie Den Haan).

Financieel misbruik

De uitvraag onder verschillende gemeenten werd gedaan door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie. Daaruit bleek de behoefte aan praktische ondersteuning op maat voor het tegengaan van ouderenmishandeling en -uitbuiting. Samen met de VNG werkt Blokhuis nu aan een plan van aanpak om een expertpool op het gebied van ouderenmishandeling, inclusief financieel misbruik, in te stellen. Doel is dat regio’s en centrumgemeenten op maat expertise kunnen inhuren om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een aanpak ouderenmishandeling. Daarbij wordt ook gestreefd naar kennisdeling en -uitwisseling, zowel tussen beleidsmakers als betrokken professionals en organisaties in de signalering en aanpak van ouderenmishandeling.

Inventarisatie aanpak
Gemeenten zijn sinds de decentralisaties in het sociaal domein vanaf 2015 verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Blokhuis stelt niet precies in beeld te hebben hoeveel gemeenten wel of geen aanpak hebben op het gebied van ouderenmishandeling, en specifiek financieel misbruik. Dat wordt als het goed is dit najaar duidelijk, wanneer het programmateam Geweld Hoort Nergens Thuis gesprekken gaat voeren met regionaal projectleiders en ambtenaren van de 28 regio’s. Daarin worden vragen voorgelegd of de regio’s een aanpak ouderenmishandeling hebben, en welke stappen er worden gezet om de aanpak verder vorm te geven.

Vergrijzing risico
Blokhuis stelt dat vanwege de vergrijzing het risico op financieel misbruik van ouderen zal toenemen, ook omdat ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Zij worden daarmee sterker afhankelijk van hun omgeving, ‘en er zijn helaas mensen die hier misbruik van maken, zoals familie, buren of derden’, aldus de staatssecretaris. ‘Het risico op financieel misbruik van ouderen neemt hiermee toe. Naarmate digitalisering toeneemt, zoals internetbankieren en het online regelen van zaken, lopen ouderen ook steeds meer risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit, en praktijken zoals phishing en hulpvraagfraude.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.