of 63606 LinkedIn

Honderd miljard voor grootste ESF+ ooit

ESF+ richt zich me name op mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt.
ESF+ richt zich me name op mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het operationeel programma voor ESF+ gaat begin 2022 van start laat het ministerie van SZW weten, nu het Europees Parlement groen licht heeft gegeven voor het grootste ESF+ ooit, 100 miljard tegen prijzen van nu. De lidstaten gingen op 27 mei al akkoord.

Afstand tot de arbeidsmarkt
De Europarlementariërs zijn zelf zeer verheugd dat het fonds dat het dichtst bij de mensen staat, zo groot is. Het is bedoeld ter ondersteuning van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Lidstaten met een hoge kinderarmoede krijgen geld om die armoede te bestrijden. Lidstaten waar het gemiddelde van jongeren dat noch werk, noch een opleiding heeft en dat boven het Europees gemiddelde ligt, moeten 12,5 procent van hun budget besteden om hen aan het werk te helpen. Nederland hoort daar niet bij, maar ook andere lidstaten moeten aandacht aan hen besteden, door bijvoorbeeld de Youth Guarantee in de regeling. Ons land zou 489 miljoen krijgen uit de pot.

 

Aantrekkelijke dame

Het ESF+ helpt kinderen in armoede, daklozen, en werklozen. Het is het fonds dat het dichtst bij de burger staat, met directe impact, stelde de christendemocratische Cindy Franssen uit Vlaanderen vast. ´Willen we van Europa weer een aantrekkelijke dame maken, dan kan dat alleen door Europa socialer te maken´, sprak ze deze week in Straatsburg. 18 miljoen kinderen leven in armoede, in totaal 92 miljoen mensen, klonk het in de Straatsburgse hemicycle, de plenaire vergaderzaal.

 

Haagse onderhandelaars

Agnes Jongerius (PvdA) schilde in die meeting gelijk een appeltje met de Nederlandse regering en de informateur. In 2018 bleek dat het ESF-geld in Nederland twee jaar te vroeg was uitgegeven waardoor allerlei projecten plots dreigden te stoppen, ook die van de meest kwetsbare middelbare scholieren van de scholen voor praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Hun stage- en jobcoaches moesten worden ontslagen. Na die onthulling in Binnenlands Bestuur moest toenmalig staatssecretaris Van Ark drie keer tekst en uitleg geven in de Tweede Kamer en kwam er via een motie van Gert-Jan Segers (ChristenUnie) alsnog geld. Jongerius riep de onderhandelaars aan de formatietafel op, om te zorgen dat die projecten ook als het geld op is, geborgd is. ´Mocht het ESF+-potje opraken, zorg er dan voor dat al die prachtige projecten niet abrupt worden stopgezet´, sprak ze.

 

Speciaal voortgezet onderwijs

Eric Bouwens, bestuurder bij het Pro-College in Nijmegen en vicevoorzitter van de Sectorraad voor Praktijkonderwijs kan zich helemaal vinden in die oproep. De stagecoaches, jobcoaches en certificeringen voor de leerlingen, die leren moeilijk vinden, worden nu deels betaald uit de Segersgelden en REACT EU. Hoewel hij het liefst structurele gelden ziet, hoopt hij dat die taken straks worden ondersteund door het ESF+-geld. Dat weten de scholen nog niet. Ook hij hoopt dat er een borging is voor de hulp aan kwetsbare leerlingen, mocht het geld door de oude regiefouten weer te vroeg op zijn. ´Want als incidenteel geld al niet betrouwbaar is, wat moet je dan´, zegt hij. Wat dat betreft kan Bouwens hoop putten uit de woorden van eurocommissaris Nicolas Schmitt. Die zei dat acties voor jonge mensen die last hebben van de pandemie, de prioriteit hebben.

 

Nederland start in 2022

Het ministerie van SZW laat weten dat in dit najaar is voorzien dat op basis van de ESF+ verordening het operationeel programma namens Nederland wordt ingediend ter goedkeuring door de Europese Commissie. In dit programma wordt beschreven waar de middelen precies aan worden besteed. Ook zal dan de ESF+ regeling voor Nederland worden opgesteld. Hierin wordt beschreven voor welke activiteiten en doelgroepen aanvragers in aanmerking kunnen komen. Over dit programma wordt meegedacht door een programmeringsstuurgroep met vertegenwoordigers van sociale partners, de VNG, de betrokken ministeries en het College voor de Rechten van de Mens. De start van het programma is voorzien in begin 2022.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Lezer (Burger) op
Als je aan dit artikel begint, verwacht je twee zinnen met uitleg over wat ESF+ is. Niet dus. Ik weet dat niet. Je leest het dan ook op de tast in het duister tot het een beetje begint te dagen uit de context. Slecht.