of 59250 LinkedIn

Hollands Kroon handhaaft inkomensgrens Wmo-middelen

Gemeente Hollands Kroon blijft een inkomensgrens hanteren voor het verstrekken van een vervoersbudget. De gemeente wil procederen om duidelijkheid te krijgen.

De gemeente Hollands Kroon blijft een inkomensgrens hanteren binnen haar Wmo-beleid voor het verstrekken van een vervoersbudget. Volgens de Centrale Raad van Beroep (CRB) mogen gemeenten bij de uitvoering van de Wmo geen inkomenspolitiek voeren.

Hollands Kroon
Volgens wethouder Jan Steven van Dijk (PvdA) haakt de gemeente aan bij de grens die het CAK (Centraal Administratiekantoor AWBZ) hanteert voor het doorberekenen van eigen bijdragen voor individuele voorzieningen. De inkomensgrens die Hollands Kroon aanhoudt is de grens waarbij het inkomensdeel de hoogte van de (minimale) eigen bijdrage beïnvloedt. ‘Dat komt neer op ongeveer 1,5 keer het minimumloon. We vragen de aanvragers naar hun inkomen.’

Stapelen
De gemeente heeft na de uitspraak van de CRB het vervoersbudget aangepast per 1 januari 2012. Mensen die boven de inkomensgrens zitten, betalen alle kosten voor vervoer zelf. Zij komen alleen in aanmerking voor een vervoersbudget als de eigen draagkracht ontoereikend is. Dit moet de cliënt zelf aantonen. ‘Onder de grens staan alle deuren open. Daarboven kijken we per geval naar eventuele bijkomende problemen, zoals stapeling.’

Middelen
Volgens Van Dijk is het beleid correct en valt het niet onder het voeren van inkomenspolitiek, maar onder het verdelen van schaarste. ‘Daarbij kunnen we iedereen compenseren. Maar onze middelen worden minder. Mijn ouders verdienen drie keer modaal en redden zich prima zonder ondersteuning. Die middelen kunnen we gebruiken voor mensen die het echt nodig hebben.’  Als bezuiniging werkt het beleid ook. Van Dijk denkt dat tussen de 2 en 2,5 ton vrijvalt door het nieuwe beleid. Het gaat om 600 dossiers die nu buiten de regeling vallen.

Procedure
Met het nieuwe beleid wil Van Dijk een juridische procedure uitlokken. ‘We krijgen tegenstrijdige adviezen en willen weten waar we aan toe zijn. We geloven in ons beleid. Dan is procederen beter dan lang miezemuizen en onzekerheid bij ons en vooral bij de cliënten. We zoeken nog een geschikte cliënt die voor ons wil procederen. Wij betalen dan de proceskosten.’ Als de rechtszaak wordt verloren en mensen boven de inkomensgrens toch moeten worden gecompenseerd dan zijn de appels zuur voor Van Dijk. ‘Maar dan is er wel duidelijkheid. We zullen de compensatie dan uit de algemene reserve moeten halen. Daar is nog wel ruimte.’

Maastricht
In Maastricht gold een jaar lang een Wmo-verordening waarin een inkomensgrens van 150 procent van het minimumloon was vastgesteld. De raad had daar in 2010 mee ingestemd. Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep vorig jaar geldt deze verordening niet meer. De Christelijke Volkspartij (CVP) van Jan Hoen wil dat de gemeente mensen die een jaar lang ten onrechte verstoken zijn gebleven van ondersteuning geheel worden gecompenseerd.

Vernietiging
Wethouder Mieke Damsma is daar vooralsnog niet toe bereid. Haar “hersteloperatie”, waarin aan iedereen die zijn Wmo-voorziening verloor duidelijkheid wordt verschaft, is op 1 juli afgerond. Onaanvaardbaar, vindt Hoen die deze termijn hoogstens eind maart wilde laten eindigen. Hoen stelt dat de 1800 mensen die dit volgens hem zou aangaan niet langer in de kou kunnen zitten. Het raadsbesluit waarin de verordening werd goedgekeurd wil hij laten vernietigen door de minister.

VNG
Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mogen gemeenten geen inkomenspolitiek voeren. De VNG sloot zich hier vorig jaar bij aan. Zij toont gemeenten na twee recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en in afwachting van een uitspraak in een derde zaak in een ledenbrief twee varianten om uit te kiezen. De een is juridisch veilig, de andere ook, maar die situatie kan wijzigen bij een nieuwe uitspraak van de CRB.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marc Albers (Actief) op
Zeer moeilijke materie en er is voor beide kanten wat te zeggen. Heel kort door de bocht sta je voor de volgende keuze. Wil je, ongeacht inkomen en bezit, solidariteit in het (verzekerings)middel dat wij als WMO uitvoeren, wil je op alle gebieden, ten alle tijde, nivelleren zonder enige respect voor "daden" uit het verleden of vind je een tussenweg. Ik heb wel moeite met het feit dat het lijkt alsof de wethouder de bewijslast van de effecten van stapeling bij de "cliënt" laat. Juist in dit "grijze" gebied bevinden zich proportioneel veel lieden die minder goed voor zichzelf kunnen opkomen. Persoonlijk vind ik dat je alle tegemoetkomingen, voorzieningen, etc... M.a.w. alles dat drukt op het inkomen centraal zou moeten regelen (bvb alles via de belasting) met inkomensgrenzen zoals die nu door het CAK worden gehanteerd. Dat vereist uiteraard wel een goed, snel en adequaat functionerende CAK, belastingdienst, (lokale) overheid en de transparante communicatie tussen die, en door mij vergeten, partijen. Wethouder van Dijk doet moeite om erachter te komen hoe hij zijn middelen onder de burgers mag verdelen op een wijze die hij kan verantwoorden. Alleen dat al siert hem. Ik hoop dat hij snel een geschikte cliënt vindt voor de procedure.
Vriendelijke groet,
Marc
Ps.: Ik denk graag mee over deze materie . U mag mij contacteren via www.dmmgm.nl.
Door Mr. R.M. Dalmijn op
Of dit nu wel de juiste handelwijze is na zo een belangwekkende uitspraak is de vraag. Het bevordert niet de Rechtszekerheid voor de inwoners van deze Burgemeester loze gemeente. Reacties tot 21 maart bij de Commissaris welkom.
Door Mevrouw Timmer-Brokking op
Ook de gemeente IJsselstein (provincie Utrecht) hanteert een inkomensgrens bij het aanvragen van vervoer voor minder valide
Door Joschke op
Waar ligt Hollandsch Kroon?
Door schaduwfractielid (SW-werknemer) op
Dat is nonchalance van de bovenste plank, zo gaat de gemeente om met z'n burgers, en vraagt alles van hun als zij om hulp vragen bij de instantie.
Door Aarts (beleidsmedewerker) op
Is dat nou niet het principe "het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en allleen onderdteunen waar nodig"?
Waarom dan schaarse middelen besteden aan mensen die die eigen verantwoordeliojkheid kunnen nemen omdat ze voer voldoende financiël middelen beschikken.
Door Jan op
Van een gemeente met zo'n wanstaltige naam kun je dit verwachten... Daaruit blijkt al dat men daar buiten de realiteit staat.
Door Norbert (wijkzaken) op
Dit is toch waardeloos als je in Hollands Kroon (nou ja verwissel Kroon maar door Tochtgat) woont. De uitspraak van de CRvB inzake Maastricht is duidelijk genoeg. Dan is niet een andere gemeente aan zet maar de wetgever als er zo nodig iets veranderd moet worden. Maar toch moet hier de Kroon maar aan te pas komen. Namelijk met het spontane vernietigingsrecht. Dus mevrouw Spies, aan de slag ermee!