of 59244 LinkedIn

Hogere loonschaal huishoudelijke hulp Wmo

De lonen in de huishoudelijke hulp onder de WMO gaan per 1 april dit jaar omhoog, meldt de VNG op haar website. Vakbonden en brancheorganisaties BTN en ActiZ hebben daarover een akkoord bereikt.

De lonen in de huishoudelijke hulp onder de WMO gaan per 1 april dit jaar omhoog, meldt de VNG op haar website. Vakbonden en brancheorganisaties BTN en ActiZ hebben daarover een akkoord bereikt.

Vergoeding met terugwerkende kracht

De VNG meldt dat nu nog niet duidelijk is of de hogere loonschaal tot gevolg heeft dat gemeenten deze met terugwerkende kracht moeten vergoeden. Daarover zal komende dagen na overleg binnen de regiegroep-AMvB, bestaand uit werkgevers, vakbonden, VNG, Netwerk Directeuren Sociale Diensten en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, meer bekend worden. De extra kosten voor de hogere loonschaal worden betaald vanuit het accres (het extra budget dat gemeenten ter beschikking krijgen naarmate de rijksoverheid meer uitgeeft dan aanvankelijk begroot).

 

Tariefafspraken voor 2019

Vanaf mei wordt de nieuwe loonschaal ook van kracht voor werkgevers in de huishoudelijke hulp die niet bij ActiZ en BTN zijn aangesloten. Gemeenten die na juni vorig jaar een aanbestedingsprocedure zijn gestart en daarom onder de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële Prijs Wmo vallen, moeten dit jaar nog tariefafspraken maken met aanbieders.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.