of 63082 LinkedIn

Hervorming uitkeringsstelsel mogelijk uitgesteld

Het samenvoegen van verschillende uitkeringen tot één regeling wordt mogelijk uitgesteld. De VNG dringt bij het ministerie van Sociale Zaken aan op uitstel tot 2013. Op een ledenbijeenkomst, gisteravond in Leiden, zei bestuurslid Kees Jan de Vet ‘het beeld te hebben dat staatssecretaris Paul de Krom daar zeer serieus naar wilde luisteren’.
4 reacties
Het samenvoegen van verschillende uitkeringen tot één regeling wordt mogelijk uitgesteld. De VNG dringt bij het ministerie van Sociale Zaken aan op uitstel tot 2013. Op een ledenbijeenkomst, gisteravond in Leiden, zei bestuurslid Kees Jan de Vet ‘het beeld te hebben dat staatssecretaris Paul de Krom daar zeer serieus naar wilde luisteren’.

Niet gehaald
In het regeerakkoord is opgenomen dat al vanaf volgend jaar de Wajong, Wet werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening worden samengevoegd tot één regeling voor ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’. Gemeenten moeten die ene regeling gaan uitvoeren. Vóór 1 februari zou De Krom een brief sturen naar de Tweede Kamer met op hoofdlijnen de uitwerking van dit plan, maar bij de VNG leeft de indruk dat die datum niet wordt gehaald.

 

Moeilijker
Het ministerie wil dat niet bevestigen. Wel zegt woordvoerder Nico Mokveld: ‘Tot op dit moment lopen de gesprekken nog. Iedere avond is er overleg en daar worden allerlei aandachtspunten voor het voetlicht gebracht. Maar elke dag dat je dooronderhandeld maakt het moeilijker de beoogde datum te halen.’

 

Risico
De VNG is in principe voorstander van het samenvoegen van de regelingen en overheveling naar gemeenten.  Maar de vereniging heeft nog veel twijfels over de uitwerking. De gemeenten willen zeker weten dat ze niet een te groot financieel risico lopen en voorkomen dat de beleidsvrijheid van gemeenten wordt beperkt. Dat gebeurde eerder met de Wet maatschappelijke ondersteuning (die onder meer de thuiszorg regelt) en de gemeenten lijken daar een les uit getrokken te hebben. ‘Voor we tekenen willen we precies weten wat het zal inhouden en wat het gaat kosten’, zei De Vet.  ‘De ene regeling wil ik geobjectiveerd doorgerekend zien voordat ik ja kan zeggen.’ Om die doorrekeningen te kunnen maken is tijd nodig, zegt de VNG, vandaar dat uitstel nodig zou zijn.

 

Bestuursakkoord
Op dit moment voert de VNG overleg met het kabinet over de totstandkoming van een bestuursakkoord, waarin afspraken voor de komende paar jaar worden vastgelegd. De Vet zei gisteren ook dat de vier grootste gemeenten geen bestuursakkoord willen als het uitstel tot 2013 er niet komt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door anand (uitvoerder) op
De instituten zijn remmers in vaste dienst geworden.
Allen hebben hun agenda. Laat ons het werk nu eens gewoon uitvoeren
Door H. Wiersma (gepens.) op
Nu er fors moet worden bezuinigd is het Rijk slechts gebaat bij snelle en soepele besluitvorming en niet bij instellingen die constant aan de snelbinders hangen. Gemeenten moeten eens wat flexibeler opereren.
Door Ria Huisman (directeur) op
In het voorgaande bericht van Apy wil ik er even op wijzen dat de AAW niet is overgegaan in de bijstand, personen die deze uitkering hadden zijn naar de WAJONG overgeheveld dus heb je ook oudere WAJONGERS vanuit de AAW.
De AAW was ook verdeeld in 3 klassen en als je niet in deze materie zat kon je er geen wijs uit worden.

In de nieuwe WAJONG per 1-1-2010 is het werken of leren, wordt er begeleiding aangeboden. en mocht je helemaal niets kunnen dan krijge je gewoon de uitkering alleen zijn er nu 2 meet momenten met 17 en 27 jaar.
Daar zit dus een keuringsarts een verzekeringsgeneeskundige die de beperkingen bepaald.
Voor de WSW geldt dat deze aangevraagd wordt bij het Werkbedrijf er ook een medische beoordeling wordt gedaan.
Als WWB-er deze worden soms doorgeschoven naar UWV vanuit de Gemeente. en nu wordt alles teruggeschoven naar de Gemeente.
Onze opgebouwde sociale (on)zekerheidsrechten zijn al afgebroken tot op het bot en gaan nog verder.
Er blijft alleen nog een vangnet over.
Er moet geld komen voor 1 op 1 begeleiding en dat is er niet.
WMO, PGB, WWB bijzondere bijstand allemal afbraak en bezuinigingen van regelingen. maak bezwaar of laat bezwaar maken. Hoe meer bezwaar des te groter de druk en werk.
Door Apy (gem.ambtenaar) op
wat mij enigszins bevreemd is dat de regering en de gemeenten verzuimen na te gaan of dat wat zij willen in het voordeel is van al die mensen; hoe goed zijn de gemeenten met het begeleiden van mensen naar werk? ik zou zeggen, ga precies na wat het doel is van al die afzonderleijke wetten en ga dan na of de uitvoering er van in goede handen is > worden de doelen gerealiseerd? Ergens in de 2de helft van de jaren 80 werd de uitkering van de mensen met een AAW-uitkering beëindigd en werden zij klanten van de sociale diensten; de AAW was een goede regeling !!! De regering is een onbetrouwbare "partner"; zij veranderen steeds tijdens het spel de regels; het gaat alleenmaar om macht > kijk eens hoe groot wij zijn!!; als UWV een contract aangaat met AH, dan geld die afspraak voor heel nederland >> alle filialen AH en alle regiokantoren UWV werken dan samen om arbeidsplaatsen voor alle Wajongers te realiseren; er zullen best gemeenten zijn die het goed doen, maar kijk eens naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning!!! straks worden alle andere wetten afgeschaft en bestaat er nog maar een uitkering : de BIJSTAND !!! het sociale zekerheidsstelsel dat al die jaren is opgebouwd (idealisme !!!) wordt stelselmatig afgebroken; gelukkig zijn het de partijen zlef die het stelsel hebben opgebouwd en krijgen de "linksen" niet de schuld; elke keer als er moet worden bezuinigd, krijgen de gemeenten minder geld van het rijk en dat heeft weer nadelige gevolgen voor de uitvoering van de "nieuwe" (maar niet verbeterde) bijstandswet > minder ambtenaren die al die bijstandsgerechtigeden (al dan niet in welke mate dan ook gehandicapt) kunnen helpen, begeleidn enz. enz.; trouwens, al die kennis van de UWV medewerkers gaat verloren; ik kan zo wel doorgaan !!! ; rtegen woordig heeft bijna iedereen de mond vol met UITDAGING; nou als je zo van uitdagingen houdt, houdt al die regelingen in stand en zet je voor al die mensen in opdat zij werk vinden, niet omdat ze zielig zijn, neen, maar om ze een menswaardig bestaan te geven en omdat zij met al hun talenten zich voor een betere maatschappij kunnen inzetten.