of 58952 LinkedIn

Help: ziekenhuis te koop

Diverse gemeenten hebben momenteel hun handen vol aan vertrekkende ziekenhuizen. Gezien de (fusie)ontwikkelingen in ziekenhuisland is de kans groot dat de komende jaren meer gemeenten zich moeten buigen over herbestemming of sloop van ziekenhuisterreinen.

Her en der in het land staan ziekenhuizen leeg of komen op - korte termijn - leeg te staan. Vanwege fusies en vervolgens het samenvoegen van locaties bijvoorbeeld, en/of nieuwbouw elders in of buiten de gemeente. Het levert gemeentebesturen fikse hoofdbrekens op.

Dreigende leegstand
Gezien de (fusie)ontwikkelingen in ziekenhuisland is de kans groot dat de komende jaren meer gemeenten zich moeten buigen over herbestemming of sloop van ziekenhuisterreinen. Sittard-Geleen, Zwolle, Rotterdam, Oldambt; een greep uit gemeenten waar ziekenhuizen te koop staan, stonden of op korte termijn in de verkoop gaan. Niet in alle gevallen heeft de gemeente er (al) bemoeienis met de - dreigende - leegstand, omdat gebouw en grond in eigendom van het ziekenhuis zijn. Pas als het verkocht wordt of gaat worden en de bestemming moet worden gewijzigd, komt de gemeente in beeld.

 

Herontwikkelplannen niet uitvoerbaar

Neem Sittard-Geleen. In 1998 wist de gemeente dat het Maaslandziekenhuis uit het centrum zou verdwijnen, vanwege de verhuizing naar het nieuwe Orbis Medisch Centrum aan de randweg van Geleen. Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, kocht de gemeente het terrein aan voor 4,25 miljoen euro. ‘Gezien de lokale marktomstandigheden is geconcludeerd dat de herontwikkelplannen die er voor de locatie lagen, de komende tien jaar niet uitvoerbaar zijn’, vat woordvoerder Renate Peters van Sittard-Geleen samen.


Nauwelijks beheersbaar

Die plannen behelsden de bouw van zo’n 400 woningen (appartementen en grondgebonden woningen), en 400 woon/zorg units. ‘We hebben besloten om de niet monumentale delen van het complex te slopen. Een dergelijk groot complex midden in de stad is namelijk nauwelijks beheersbaar en kent hoge kosten.’ De monumentale delen, nog altijd goed voor zo’n 8.000 m2 bruto vloeroppervlak, blijven voorlopig behouden.


Tijdelijke herinrichting

De gemeenteraad heeft een krediet van 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de tijdelijke herinrichting van het terrein. Tijdelijk is in dit geval minimaal tien jaar. Het terrein gaat dienst doen als openbaar groengebied. De gemeente wil het Franse klooster (gemeentelijk monument) of delen ervan behouden. Op basis van een marktverkenning die momenteel wordt uitgevoerd, wordt geprobeerd het gebouw of gedeelten ervan aan marktpartijen te verkopen.

 

Zorgen over herontwikkeling

De Ommelander Ziekenhuisgroep heeft recent besloten een nieuw ziekenhuis te bouwen in Scheemda West. Het Sint Lucas Ziekenhuis in het centrum van Winschoten wordt naar verwachting in 2015 verlaten. Wethouder Bard Boon (zorg, GroenLinks) van de gemeente Oldambt maakt zich grote zorgen over de herontwikkeling. ‘Het pand is nu nog van het ziekenhuis, maar we zijn al wel met het ziekenhuis en de provincie in gesprek over wat we er mee gaan doen. Het mag niet verpauperen; leegstand van het pand is geen optie. We hebben als gemeente niet de middelen om het ziekenhuis te herontwikkelen.’

 

Bidbook

De gemeente Zwolle heeft op verzoek van de Isala Klinieken randvoorwaarden vastgelegd voor de toekomstige ontwikkeling van de Weezenlanden. De locatie, aan de rand van de historische binnenstad van Zwolle, wordt de komende jaren verlaten vanwege de verhuizing naar de nieuwbouw van de Isala Klinieken. De randvoorwaarden van de gemeenten worden opgenomen in een bidbook dat door Isala wordt opgesteld voor de verkoop van de locatie.

 

Vergunning

In Rotterdam heeft het Maasstad Ziekenhuis twee ziekenhuizen in de aanbieding: het voormalige  Claraziekenhuis en het voormalige Zuiderziekenhuis. De twee locaties zijn eerder dit jaar verlaten. Alle ziekenhuiszorg is overgegaan naar het Maasstad. Grond en opstallen van de twee oude ziekenhuizen zijn in eigendom van het ziekenhuis; de (deel)gemeente komt pas in beeld als het ziekenhuis of de nieuwe eigenaar voor verbouwing of herbestemming een vergunning nodig heeft.        

Lees vrijdag meer in Binnenlands Bestuur

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Y.Mus (schrijfster jeugdroman "Seksueel Misbruik") op
ombouwen tot sociale woningen met een maximum huur van 500 euro per maand. Liefst met woningen van 300 euro per maand.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere op
En de aanrijtijden worden langer, de spoedeisende hulp verdwijnt navenant maar de belangen van de patiënt zijn geen argument in dit spelletje met mensenlevens.Werkgelegenheid speelt evenmin een rol: de boekhouder regeert.
Door Luc Habets (bestuurder) op
Stichting Parleys behartigt belangen van huurders van winkels en kantoren. Het samenvoegen van de ziekenhuizen in een buitenwijk tussen Sittard en Geleen heeft ondernemers in de binnenstad van SIttard veel klandizie gekost. De herontwikkeling Dobbelsteen laat op zich wachten. Er komen dan vele duizenden meters retail erbij. Sittard heeft reeds veel last van leegstand. Parleys is van mening dat colleges onvoldoende kritisch worden bijgestuurd door de raad. Het duale stelsel werkt in SIttard-Geleen niet. Veel van de gevolgen van de forse ingrepen in de binnenstad waren te voorzien. Ziekenhuizen zijn een economische motors voor buurten/wijken en steden. Het sluiten ervan heeft ernstige gevolgen.