of 61869 LinkedIn

Helft organisaties wil geen arbeidsbeperkten

De helft van de overheidsorganisaties had in 2015 geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Drie van de vijf overheidswerkgevers denkt in de komende twee jaar wel mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Bij alle werkgevers wil de helft dat niet. Dat blijkt uit de SCP-publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017.

De helft van de werkgevers denkt de komende twee jaar geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ze zeggen geen geschikte functies te hebben of dat geen nieuwe medewerkers nodig zijn. Dat blijkt uit de SCP-publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017.

Weinig arbeidsbeperkten in dienst

In 2015 had nog geen vijfde (17 procent) van de werkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Bij organisaties in de zakelijke dienstverlening is dat 12 procent, bij overheidsorganisaties de helft. De overheid kent ook veel grote organisaties en die hebben een grotere kans om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te hebben (60 procent) dan middelgrote en kleine organisaties (30 en 10 procent). Een derde van de werkgevers voelt zich (in 2016) verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Een gelijk percentage voelt dat niet en 36 procent enigszins. Ook hier geldt dat grote organisaties zich vaker verantwoordelijk voelen (64 procent) dan kleine (24 procent) en middelgrote (48 procent) organisaties.

 

Geen geschikte functies

Waar de helft van de werkgevers de komende twee jaar geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen, wil 11 procent van hen dat wel en 39 procent misschien. Bij de overheid is 61 procent van de werkgevers hier positief over, 7 procent niet. Vier op de vijf overheidsorganisaties voelt zich er verantwoordelijk voor en 19 procent enigszins. Naast het niet hebben van geschikte functies (41 procent) en helemaal geen nieuwe medewerkers nodig hebben (27 procent) geeft circa 12 procent van alle werkgevers als reden om geen mensen met een arbeidsbeperking aan te willen aannemen dat zij te weinig capaciteit hebben voor ondersteuning en begeleiding. Ongeveer 10 procent kijkt naar de kwaliteit van de sollicitant en niet naar de beperking.


Werkgevers onbekend met beschut werk

Het nieuwe kabinet wil de komende tijd 20.000 beschutte werkplekken creëren. Gemeenten moeten arrangementen aanbieden en krijgen een hoger budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in kwetsbare positie. Daarbij wordt loonkostensubsidie vervangen door loondispensatie. Daar heeft het kabinet nog wel wat werk te verzetten. Driekwart van de werkgevers is helemaal niet bekend met beschut werk en maar 1 procent maakt er gebruik van. Zelfs bij de overheid is maar de helft van de werkgevers bekend met beschut werk en maakt slechts 13 procent er gebruik van.


Kwart werkgevers gebruikt regelingen

In totaal maakt iets meer dan een kwart van de werkgevers (28 procent) gebruik van een of meer regelingen om de positie van mensen met een arbeidsbeperking te versterken. Loonkostensubsidie of -dispensatie wordt in 2016 het meest toegepast: 11 procent. Een even hoog percentage maakt gebruik van korting of vrijstelling van sociale premies. Maar liefst 45 procent van de werkgevers is niet bekend met die laatste regeling. De no-riskregeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is bij de helft van de werkgevers onbekend. 12 procent kent geen enkele regeling. De bekendheid met de regelingen is het grootst bij de overheid. De overheid maakt het meest gebruik van detachering uit bijvoorbeeld de sociale werkplaats (40 procent), gevolgd door loonkostensubsidie of -dispensatie (28 procent) en werken met behoud van uitkering (25 procent). 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Simpel op te lossen door bedrijven/Overheden te verplichten om in relatie met het aantal arbeidsplaatsen ook arbeidsplaatsen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Bedrijven die hieraan niet voldoen zo nodig (forse) boetes opleggen. Dit had al bij de start van de Participatiewetgeving moeten gebeuren.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Veel werkgevers hebben er (mede) voor gezorgd dat er arbeidsgehandicapten kwamen door hen te laten uitstromen naar bijv. WAO/WIA. Nu verschuilt men zich achter anderen om geen tegenprestatie te hoeven leveren. Grotere organisaties kunnen meer doen omdat ze beter georganiseerd zijn richting de subsidiekraan. Er zijn werkgevers die graag personeel werven maar dan wel gratis i.c. met behoud van uitkering en liefst nog extra geld toe. Mentaliteitskwestie.
Door Ria Huisman (directeur) op
Het is altijd zo geweest dat werkgevers op een handjevol na geen zin hebben in de ziektekosten en verzuim.
De begeleiding van mensen met beperking laat al tientallen jaren te wensen over.
De Overheid moet het goede voorbeeld geven masr ook daar maar een enkele die wel mensen met beperking aanneemt.
Dit gaat echt niet veranderen in onze cultuur.
Acceptatie is hier het grote woord.