of 64621 LinkedIn

Heertje ging te ver met uitlatingen

Volgens de rechtbank in Amsterdam was er geen noodzaak de namen van individuele medewerkers te noemen. Ook vindt de rechter het onnodig kwetsend en grievend dat Heertje in zijn publicaties vergelijkingen trok tussen het handelen van Bureau Jeugdzorg en gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.
18 reacties

Arnold Heertje heeft zich onrechtmatig en onnodig kwetsend uitgelaten over Bureau Jeugdzorg Amsterdam in verschillende columns op de website van RTL Nieuws en in de Volkskrant. De rechter oordeelde dinsdag dat de publicist onjuist handelde door te beweren dat Jeugdzorg strafbaar, misdadig of crimineel handelde in een zaak rond een jongen die onder toezicht staat van de jeugdbescherming. De publicaties moeten van internet worden verwijderd.

Namen gezinsmanagers
Bureau Jeugdzorg spande een kort geding aan tegen Heertje, omdat hij onder meer namen van betrokken gezinsmanagers openbaarde.

Grievend
Volgens de rechtbank in Amsterdam was er geen noodzaak de namen van individuele medewerkers te noemen. Ook vindt de rechter het onnodig kwetsend en grievend dat Heertje in zijn publicaties vergelijkingen trok tussen het handelen van Bureau Jeugdzorg en gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Heertje heeft in de ogen van de rechter in zijn artikelen de feiten rond de zaak eenzijdig en alleen vanuit de optiek van de moeder van de jongen gepresenteerd.

Advocaat vervangen
De behandeling van het kort geding werd begin deze maand enkele dagen uitgesteld, nadat de rechter op verzoek van de advocaat van Heertje werd vervangen.

Verheugd
De professor en publicist is ,,buitengewoon verheugd'' over de uitspraak. ,,Dit betekent dat ik onverminderd maatschappelijke zaken met betrekking tot Jeugdzorg aan de orde mag stellen. Ook mag ik namen van medewerkers noemen, als dat functioneel is. Het is Jeugdzorg niet gelukt mij de mond te snoeren. Het enige wat ik moet doen, is een aantal columns van internet verwijderen die er al een hele tijd staan en die iedereen kent. Ik ga hier keihard mee door.''

Tevreden
Ook de jeugdbescherming is tevreden met de uitspraak. ,,De rechter heeft ons op alle punten gelijk gegeven. Heertje heeft alle grenzen overschreden en moet al zijn uitlatingen verwijderen. De uitspraak is wat ons betreft heel helder en geeft ons handvatten waar we in de toekomst mee uit de voeten kunnen.''

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opmerking jeugdzorgwereld op
@ Mr. Dalmijn,

Dat zou voor een privékwestie een goede oplossing zijn, maar voor een maatschappelijke kwestie juist niet. Deze hele zaak draait om vechten voor het recht de misstanden in de jeugdzorg publiekelijk aan de kaak te stellen. Immers, dan kan er in een democratie pas een ommezwaai komen.
Door Rob van der Berg (Communicatie-adviseur) op
@ ernst de beschouwer
Recalcitrant is een synoniem voor o.a. afkerig, balorig, dwars, onwillig, opstandig, rebels, tegendraads, weerbarstig, weigerachtig. En dat nu, zijn precies de eigenschappen die nodig zijn om vooruitgang te bereiken. In dit geval: te komen tot een normale jeugdzorg waarin het gezonde verstand en de menselijkheid weer de boventoon gaan voeren en het echt gaat om welzijn voor kinderen. Ik beschouw je reactie daarom als een groot compliment aan prof. Heertje. Dat hij een gelijkhebber is, klopt ook! Onvolwassen? Dat geloof je toch zelf niet?
Door Chris op
Helaas is het in Nederland nu zó, dat wanneer je het niet eens bent met wat ons voorgespiegeld wordt als zijnde normaal, je eigenlijk gewoon je mond moet houden en al snel afgeschilderd wordt als een gek, of in dit geval een zeur. Het gegeven dat Professor Heertje 'altijd en met iedereen aan het ruziën' is, betekent toch niet per definitie dat hij geen gelijk heeft? Laten we blij zijn dat iemand zich een keer afvraagt of wat we doen met, en waar we staan in onze maatschappij. Als het allemaal zo onomstotelijk in orde en terecht is, heeft Jeugdzorg niets te vrezen en mag iedereen kritisch zijn. Wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen.

Nederland heeft een gebrek aan zelfreflectie; we kunnen door het keurslijf waar we geleidelijk aan in worden geduwd steeds moeilijker onderscheiden wat goed en wat slecht is. De tijd dat beslissingen genomen worden door mensen met kennis is helaas voorbij. Probeer dingen eens van een andere (lees: kritische) kant te bekijken, je zal er geen dag minder door leven.

Nee hoor, niets dan lof. Niet alleen voor Professor Heertje, maar voor iedereen die zijn nek durft uit te steken voor een ander.
Door Opmerking jeugdzorgwereld op
@Ernst,

Als jij argumenten had in deze discussie, had je geen karaktermoord nodig. Je analyse wordt niet gedeeld in de wetenschappelijke wereld waar Heertje bekend staat om zijn eruditie en argumentatiekunde. In de jeugdzorg-wereld staat Heertje daarnaast inmiddels bekend als zeer moedig en daarnaast iemand die met veel aandacht voor mensen die ernstig onderdrukt worden door inhumane handelwijzen van gezinsvoogden.
Door ernst (beschouwer) op
Ik heb Heertje persoonlijk leren kennen als een recalcitrante en onvolwassen geljkhebber. Altijd en met iedereen aan het ruziën. Van mensen die daaruit hun energie halen, kun je er nooit te weinig hebben.
Door Opmerking uit de jeugdzorgwereld op
Inmiddels is er veel te doen over hoe BJAA de uitspraak van de rechter middels een persbericht weergeeft alsof Heertje geen namen meer zou mogen noemen. Dat heeft de rechter nou juist niet gezegd, dus het is onbegrijpelijk dat een (semi)overheidsorganisatie hiermee weg komt. Waar blijft de Raad van Toezicht, Van der Laan en de Amsterdamse Politiek?

Dat dit verhaal beslist een staart gaat krijgen en Erik Gerritsen te vroeg de victorie kraait, blijkt ook wel uit Elsevier vandaag. Daar gaat het commentaar over de uitspraak van de rechter. Wat Gerritsen per saldo bereikt heeft is dus nog veel meer discussie over de misstanden bij de jeugdzorg. Niet alleen mogen voortaan namen van medewerkers genoemd worden (mits binnen grenzen hetgeen de rechter terecht aangeeft, maar het mag nadrukkelijk wél van de President, zie het vonnis hieronder in de reacties geciteerd. Maar een bij-effect van het gedrag van Gerritsen is dat er nu ook een discussie over de positie van de rechterlijke macht is ontstaan m.b.t. jeugdzorg. Want daar gaat het commentaar bij Elsevier vandaag over: http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2014/5/Kw …
Een commentaar met veel waarderende en instemmende reacties van de Elsevier-doelgroep.

Gerritsen heeft de geest uit de fles laten ontsnappen in plaats van dat het hem gelukt is kritiek en kritische maatschappelijke discussie over jeugdzorg de kop in te drukken.
Door Rob van der Berg (Communicatie-adviseur) op
@ Elwin
Lees het vonnis nog eens rustig door. Dan zie je:
4.17 Heertje zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.
5.7 wijst het meer of anders gevorderde af.
Uit beide punt blijkt overduidelijk dat prof Heertje NIET op alle punten in het ongelijk is gesteld.
"Grotendeels in het ongelijk gesteld" mag waar zijn als je domweg het aantal ingewilligde eisen van Jeugdzorg bij elkaar optelt, maar niet als je je bedenkt dat Heertje zijn belangrijkste doel heeft bereikt en zijn strijd met een gerust gemoed kan voortzetten. Overigens heeft jeugdzorg met dit vonnis voor elkaar gekregen dat Heertjes gewraakte teksten nu door de rechtbank zelf integraal op internet zijn verschenen door ze in het vonnis op te nemen en op rechtspraak.nl te publiceren. Alleen dat resultaat lijkt me de proceskosten dubbel en dwars waard!

@ Linden
Op wie reageert u eigenlijk en is Linden uw echte naam?
Door Elwin op
@ mr BW de Groot
Dat mr voor uw naam staat vast niet voor mr in de rechten. Want u draait, samen met Heertje, de boel volledig om. Heertje is op alle punten in het ongelijk gesteld, krijgt een dwangsom opgelegd en moet - zoals gebruikelijk als je een zaak verliest - de proceskosten voor zijjn rekening nemen. Vervolgens draaien Heertje en zijn kritiekloze volgelingen dat volledig om en kraaien victorie. Gelukkig zijn we niet allemaal gelovige volgers van Heertje, maar zijn er ook nog mensen die zelf kunnen lezen en denken.
Door mr B.W. de Groot (adviseur jeugdrecht) op
Het is simpel:
de heer Heertje kreeg op vrijwel alle punten gelijk en BJAA niet. De heer Gerritsen wekt alhier en middels het onjuiste persbericht op BJAA-site de indruk dat het andersom is. Die indruk is echter geheel onjuist hoe kenmerkend ook voor BJAA. Lees het vonnis op rechtspraak.nl en stel met mij vast dat BJAA/Gerrtisen onjuist mededeelt! De heer Heertje kan gewoon doorgaan met het aan de kaak stellen van wantoestanden en het is goed dat hij dat doet.
Die wantoestanden benadelen immers vele kinderen en ouders.

Door Mr. R. M. Dalmijn op
Waar zouden de geniale , ondeugende door Nobelprijswinnaars geciteerde Mensch Heertje en de werkers op de vloer van jeugdzorg geregeld in angst en verdriet levend zich kunnen vinden. Juist zij beiden zijn slachtoffer van onderbuikgevoelens die tot stigmatisering leiden; zij beiden weten dat anderen met de goede dingen weglopen en hen met de discussie en bedreigingen achterlaten. Zij beiden kennen het gevoel van ongefundeerde disrespectvolle bejegening. Ten behoeve van de bedreigde en gekwetste jeugd moeten zij aan tafel. Professor Cohen lijkt mij een geweldige gastheer.