of 64621 LinkedIn

Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp

Een hausse aan bezwaarschriften tegen het stopzetten of versoberen van de huishoudelijke hulp (hh1) is de afgelopen maanden bij gemeenten ingediend en het einde is nog niet in zicht. Dat blijkt uit onderzoek door Binnenlands Bestuur.

Een stortvloed aan bezwaarschriften tegen het stopzetten of versoberen van de huishoudelijke hulp is de afgelopen maanden bij gemeenten ingediend. Het einde is nog niet in zicht. In diverse gemeenten is de ambtelijke capaciteit uitgebreid om de bezwaarschriften tijdig te kunnen afhandelen en/of houden de bezwaarschriftencommissies meer zittingen.

Dit zijn enkele conclusies van een onderzoek onder 41 gemeenten naar het aantal ingediende bezwaarschriften huishoudelijke hulp (hh1) door Binnenlands Bestuur. Tot nu toe zijn er daar bijna 3.000 ingediend. Zowel inwoners van gemeenten die met de eenvoudige schoonmaakhulp zijn gestopt als gemeenten die hebben geschrapt in het aantal uren of een andere systematiek hanteren (‘schoon en veilig huis’) zijn massaal in de spreekwoordelijke pen geklommen om bezwaar in te dienen.

 

Koploper

De verschillen tussen gemeenten zijn groot, ook bij gemeenten die hetzelfde type beleid hebben ingezet. Bij 14 van de 41 gemeenten die helemaal zijn gestopt, is Oosterhout koploper met ruim 300 bezwaarschriften – vrijwel allemaal ingediend door één raadsman – terwijl er in Heerenveen slechts drie zijn ingediend. Van de 24 gemeenten die de hulp op een andere leest hebben geschoeid (‘schoon huis’) of hebben gesneden in het aantal uren voert Utrecht met 840 bezwaarschriften de ranglijst aan. In Wijk bij Duurstede leverde de beleidswijziging zes en in Westerveld tot nu toe nul bezwaarschriften op. Daar gaan de veranderingen (andere aanpak) pas op juli in. Opvallend is dat in Den Haag en De Ronde Venen veel bezwaarschriften zijn ingediend, terwijl het beleid niet is gewijzigd.

 

Extra personeel

Veel gemeenten kunnen de stroom aan bezwaarschriften nauwelijks behappen en hebben extra – al dan niet tijdelijk of op basis van flexibele inhuur – personeel ingezet. Voorbeelden zijn Almelo, De Bilt, Emmen, Helmond, Súdwest-Fryslân en Utrecht. Almelo moet alleen al 76 bezwaarschriften rondom de huishoudelijke hulp afhandelen; een verdubbeling ten opzichte van zowel 2013 als 2014. Toen werden respectievelijk 34 en 39 bezwaarschriften ingediend. Dat betrof bovendien bezwaarschriften tegen alle Wmo-voorzieningen; niet alleen de huishoudelijke hulp.

 

Overuren

Ook commissies voor bezwaar- en beroepschriften draaien in veel gemeenten overuren. In een aantal gemeenten zijn extra zittingen gepland. Een aantal gemeenten doet er alles aan om het aantal bezwaarschriften dat wordt doorgezet, zo veel mogelijk te beperken, onder meer via mediation, waarbij ambtenaren met de bezwaarmaker thuis in gesprek gaan. In onder meer Noordoostpolder heeft die aanpak geleid tot intrekking van een fors aantal bezwaarschriften. Ook in De Bilt, Heerenveen, Roerdalen en Breda wordt mediation ingezet.

 

Voorzieningenrechter

Voor zover nu bekend zijn er besluiten genomen over ruim 900 bezwaarschriften. Daarvan zijn er 632 gegrond verklaard en 326 ongegrond/afgewezen. Bij de 41 onderzochte gemeenten zijn 23 voorlopige voorzieningen bij de rechtbank aangevraagd, maar veel gemeenten gaven aan niet te weten hoeveel zaken er aan de voorzieningenrechter zijn voorgelegd. Minstens twaalf bezwaarmakers zijn in het gelijk gesteld.

 

Afbeelding

 

Lees meer over het onderzoek in Binnenlands Bestuur 13 (verschijnt 19 juni) en (de komende dagen) op de site van Binnenlands Bestuur.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ria Huisman (Directeur) op
En het leuke is ook nog behoudt je je hulp en ben je in de minima had je vorig jaar WCTG dan wordt het tarief per periode € 4,92 het was € 19,00 per periode in 2015 en € 12,73 2014. De HHT (huishoudentoeslag) wordt toegepast en bij iedere gemeente is de tegemoetkoming verschillend.
Door Wim Peters (Juridisch adviseur Wmo) op
Hierdoor is denk ik de eerste bezuiniging al te niet gedaan. En dan is er nog niet eens een uitspraak in een bodemprocedure. Mijn advies aan gemeenten blijft: bezint eer ge begint. De CRvB zal dit jaar - naar ik hoop - ook een uitspraak gaan doen! Ik ben bang dat er daarna niet bezuinigd wordt, maar extra geld moet worden uitgegeven. Nogmaals: bezint eer ge begint!