of 63428 LinkedIn

Haags prostitutiecentrum naar wensen sekswerkers

Het Haagse stadsbestuur wil in de Sporendriehoek, het gebied tussen treinstations CS, HS en NOI, een moderne prostitutiebranche creëren ‘die hoort bij een grote, internationale stad als Den Haag’. Ook wil het de positie en werkomstandigheden van sekswerkers verbeteren. ‘Bij de ontwikkeling van de nieuwe prostitutiezone zijn de wensen van sekswerkers het uitgangspunt.’

Het Haagse stadsbestuur wil in de Sporendriehoek, het gebied tussen treinstations CS, HS en NOI, een moderne prostitutiebranche creëren ‘die hoort bij een grote, internationale stad als Den Haag’. Ook wil het de positie en werkomstandigheden van sekswerkers verbeteren. ‘Bij de ontwikkeling van de nieuwe prostitutiezone zijn de wensen van sekswerkers het uitgangspunt.’

Draagvlak onder sekswerkers
In het coalitieakkoord 2019-2022 is afgesproken dat de beoogde verplaatsing van de raamprostitutie van de Doubletstraat, Hunsestraat en Geleenstraat naar de Sporendriehoek pas mogelijk is als dit tot verbetering van de veiligheid en gezondheid van sekswerkers leidt en de locatie draagvlak heeft onder sekswerkers en hulpverleners. Als deze voorwaarden in acht worden genomen staat het college welwillend tegenover particuliere initiatieven voor verplaatsing van het prostitutiecentrum. Daarbij moeten die initiatieven een financieel dekkend bedrijfsplan hebben en wordt de verplaatsing niet met gemeenschapsgeld gefinancierd.

Wensen sekswerkers
Om de wensen van sekswerkers te inventariseren is er een onderzoek uitgevoerd onder ongeveer honderd vrouwelijke, mannelijke en transgender sekswerkers die samen gemiddeld 13,5 jaar in het vak zitten, waarvan acht jaar in Den Haag. De sekswerkers zijn telefonisch, per videocall of WhatsApp benaderd en dat gebeurde individueel rechtstreeks of via sleutelfiguren uit de doelgroep zelf: voor sekswerkers door sekswerkers. Het tegengaan van misstanden en uitbuiting, het bevorderen van eerlijke beloningen, het realiseren van veilige en gezonde werkplekken voor alle vormen van sekswerk en zorgen dat alledaagse diensten (zoals het regelen van geldzaken) even toegankelijk worden voor sekswerkers als voor andere inwoners zijn de belangrijkste wensen van sekswerkers.

Sanitair belangrijk
Het college geeft aan dat de gesprekken naar voren brengen dat een moderne prostitutiebranche een verandering vraagt op die vier fronten. Het document ‘Rosse Buurt’ bevat de opbrengst van onderzoek onder sekswerkers naar de gewenste arbeidsomstandigheden als een ‘programma van wensen’. De twee hoofdvragen gaan over wat belangrijk is voor de werkruimte en wat de wensen zijn voor de inrichting ervan. Sanitaire voorzieningen (wastafel, bidet/douche, douche) zijn vanwege de hygiëne benoemd als ‘uitermate belangrijk’. De sekswerkers in het duurdere segment noemden ook een bad/jacuzzi. Een douche werd overigens ook gezien als ‘gewilde’ faciliteit voor klanten. Dit zou het klantcontact ongewenst kunnen verlengen. Gekleurd licht is ook een belangrijk aspect voor de ruimte.

Entreegeld
Uit de interviews blijkt ook dat de ‘vitrine’ vraagt om een zo groot mogelijk raam, waar de sekswerker voldoende ‘exposure-mogelijkheden’ heeft. Voor veel sekswerkers is hun eigen raam eveneens de onderhandelingsruimte met de klant. Het raam moet daarvoor dus ook de (veilige) mogelijkheid bieden. Nagenoeg alle sekswerkers achten goede wifi noodzakelijk. Aangezien zij veel wachten is online contact een goede afleiding. Ook kunnen sekswerkers elkaar dan via Whatsapp-groepen voor agressieve of ongewenste klanten waarschuwen. Verder maken sekswerkers online afspraken of kijken zij met klanten seksfilms. Minstens zo belangrijk is ook goede klimaatbeheersing of airconditioning. Alle respondenten vinden een alarmknop noodzakelijk en dat goede beveiliging niet moet worden vergeten. Gesuggereerd werd om het gebied af te schermen en entreegeld te vragen dat bij gebruikmaking van diensten van sekswerkers wordt gerestitueerd.

Europese voorbeeldfunctie
Verder vinden ondervraagden dat de huurprijzen en tarieven niet in evenwicht zijn. De huurprijs is te hoog in relatie tot de tarieven van de dienstverlening door de sekswerkers. Ook vindt men veiligheid en hygiëne belangrijk, zoals testruimtes voor soa’s en desinfectie vanwege corona en geluidsisolatie. De sekswerkers noemen allemaal aanbod van seks op of via internet als trend. Ook vindt sekswerk steeds meer in hotels en thuis plaats. Daarnaast zijn er steeds meer mannen actief in het werk. Aandachtspunt na consultatie van een klankbordgroep is onder meer dat het aantal onvergunde sekswerkers dat aan dit onderzoek deelnam opvallend hoog is. Vaak zijn dat gigolo’s die hotelkamers of studio’s gebruiken als werkruimte. ‘De vraag is hoe deze doelgroep te verleiden is om gebruik te gaan maken van de toekomstige locatie en haar faciliteiten.’ Volgens deelnemers aan de klankbordgroep kan Den Haag bij goede realisatie van het nieuwe raamprostitutiegebied een landelijke, zelfs Europese voorbeeldfunctie krijgen.

'Steun in de rug'
Verplaatsing van de raamprostitutie naar een locatie met betere fysieke voorzieningen, meer mogelijkheden voor diversiteit en andere organisatie- en exploitatieverhoudingen kan volgens het college een belangrijke stap voorwaarts zijn bij de realisatie van de wensen van de sekswerkers, valt in de raadsbrief te lezen. ‘De uitkomsten van het onderzoek zijn voor ons een belangrijke steun in de rug om op de ingeslagen weg verder te gaan’, aldus zorgwethouder Kavita Parbhudayal (VVD) die verantwoordelijk is voor het prostitutiebeleid. ‘Maar we zijn er nog niet. Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers op een plek die voldoet aan de eisen van deze tijd, is een complexe uitdaging. Goed is dat met alle betrokkenen constructieve gesprekken mogelijk zijn, ook met de huidige exploitanten van de ramen aan de Doubletstraat, Hunsestraat en Geleenstraat.’

Nog geen definititief besluit mogelijk
Vorig jaar sloot het stadsbestuur een intentieovereenkomst met bouwer Heijmans voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar mogelijke verplaatsing van de raamprostitutie. Dat heeft resulteerde in een stedenbouwkundig plan op basis van de wensen van de sekswerkers, inclusief de inrichting van een openbaar en sociaal veilig gebied. ‘Een definitief besluit over verplaatsing van de raamprostitutie is nu nog niet mogelijk’, aldus Parbhudayal. ‘Ons plan is om voor de zomer de randvoorwaarden voor de mogelijke verplaatsing definitief te hebben. Parallel moeten dan óók de contouren zichtbaar worden van wat wij van plan zijn in de huidige gebieden van Doubletstraat en Rivierenbuurt. Tegelijk zetten wij onze dialoog voort met omwonenden en ondernemers, zowel in het huidige als beoogde gebied.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens op
Een mooi stukje public affairs.

De Haagse raad heeft moties aangenomen om te bezien of de voorgestelde verbeteringen ook op de huidige locaties mogelijk zijn, in combinatie met herinrichting van het huidige gebied.

Verder formuleert het College nogal wat voorwaarden en condities voor een eventuele verplaatsing. Zo wil de gemeente niets aan de kosten van de verplaatsing bijdragen. Dat betekent dat die kosten verrekend zullen worden in de stichtingskosten van het nieuwe complex. Dat houdt, naast de hoge investeringskosten, in dat verplaatsing niet tot lagere huisvestingskosten zal leiden.

Positief is dat sekswerk in de nota Rosse Buurt als een waardevolle functie in de samenleving is aan te merken. Eindelijk een gemeente, en wethouder, die erkennen dat sekswerk erbij hoort.