of 61869 LinkedIn

Grote verschillen studietoeslag tussen gemeenten

Er zijn nog altijd grote verschillen tussen gemeenten in de hoogte van de toeslag voor studenten met een functionele beperking, concluderen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en christelijke vakbond CNV Jongeren.

Er zijn nog altijd grote verschillen tussen gemeenten in de hoogte van de toeslag voor studenten met een functionele beperking, concluderen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en christelijke vakbond CNV Jongeren.

Kwart minimum jeugdloon

De LSVb en CNV verzoeken wethouders via een brief aan de VNG om de maandelijkse studietoeslag voor alle gemeenten vast te stellen op tenminste 282 euro, een kwart van het minimum jeugdloon. Tot de invoering van de Participatiewet in 2015 was dit onder de Wajong de norm voor de studietoeslag.

 

Compensatie hogere kosten

Momenteel hanteren gemeenten bedragen die zeer uiteenlopen. In Utrecht en Tilburg bedraagt de maandelijkse studietoeslag bijvoorbeeld honderd euro terwijl studenten met een functiebeperking in Amsterdam gemiddeld 280 euro krijgen ter compensatie van hun hogere studiekosten en verminderd arbeidsvermogen.

 

Actievere communicatie inzetten

CNV en de LSVb beklagen zich ook over de ‘te ingewikkelde’ aanvraagprocedure voor de studietoeslag. Daarnaast moeten gemeenten volgens de bonden actievere communicatie inzetten om de doelgroep te wijzen op het bestaan van de studietoeslag. In 2016 liet de LSVB al aan Binnenlands Bestuur weten dat de bekendheid van de studietoeslag te wensen over laat. Trouw haalt een onderzoek door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan van afgelopen december, waaruit blijkt dat nog geen kwart van de studenten en scholieren met een functiebeperking op de hoogte is van de studietoeslag.

 

Steekproef

Uit eerder een steekproef bij vijftig gemeenten door Binnenlands Bestuur bleek in 2015 dat er een gigantisch verschil is in de hoogte van de studietoeslagen. Een in Amsterdam woonachtige gehandicapte student kon jaarlijks maximaal op 4118 euro toeslag rekenen; meer dan het tienvoud van het bedrag dat in toenmalig hekkensluiter Nuth werd uitgekeerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.