of 64120 LinkedIn

Grote verschillen in uurtarieven ‘huishoudelijke hulp toelage’

De gemeentelijke uurtarieven waarvoor inwoners extra huishoudelijke hulp kunnen inkopen, via de Huishoudelijke Hulp Toelage, lopen sterk uiteen. Ook de voorwaarden waarop inwoners een beroep kunnen doen op de regeling, is verschillend. Dat blijkt uit onderzoek door Binnenlands Bestuur.

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) werkt in sommige gemeenten licht dempend op het aantal bezwaarschriften dat tegen stopzetting of versobering van de huishoudelijke hulp is ingediend. Inwoners kunnen via de ‘HHT-regeling’ voor een gereduceerd tarief huishoudelijke hulp inhuren. De uurtarieven in gemeenten lopen sterk uiteen. Ook de voorwaarden waarop inwoners een beroep kunnen doen op de regeling, is verschillend.

Extra hulp

In sommige gemeenten kunnen alleen inwoners met een Wmo-indicatie hiervan gebruik maken. In andere gemeenten staat de regeling voor minima die een speciale kortingspas hebben. In weer andere gemeenten kan iedereen die extra hulp wil inschakelen een beroep op de regeling doen, ongeacht ze al dan niet een indicatie hebben. In diverse gemeenten is het voor hulpbehoevende inwoners zelfs voordeliger om van de HHT-regeling gebruik te maken dan om via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) huishoudelijke hulp te krijgen. Dit heeft te maken met de eigen bijdrage die voor deze zorg moet worden betaald. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur naar het aantal ingediende bezwaarschriften huishoudelijke hulp (hh1). Voor dit en volgend jaar heeft het kabinet voor de HHT-regeling 190 miljoen euro beschikbaar gesteld.

 

Verzachting

In diverse gemeenten zijn de – gevolgen van de – bezuinigingen op de huishoudelijke hulp door de huishoudelijke hulp toelage (HHT) verzacht, hoe verschillend de regeling ook wordt toegepast en ingericht. In plaats van rigoureus de stekker helemaal of gedeeltelijk uit de voorziening te trekken, is er her en der toch iets meer hulp ‘ingebouwd’ dan aanvankelijk gepland. In diverse gemeenten lijkt het erop dat de HHT-regeling heeft geleid tot iets minder bezwaarschriften, maar dat is niet overal in het land het geval. In het onderzoek zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid niet meegenomen.


Van 5,50 tot 13,50 euro

Zo is Marum voor zowel bestaande als nieuwe cliënten gestopt met huishoudelijke hulp, maar inwoners die toch hulp willen, kunnen gebruik maken van het zogenaamde basispakket vanuit de ‘HHT-regeling’. Tegen 11 euro per uur kan twee uur huishoudelijke hulp per week worden geregeld. Bij de gemeente zijn tot nu toe nul bezwaarschriften binnengekomen. In Wijk bij Duurstede kunnen inwoners die recht hebben op huishoudelijke hulp, maar daar sinds dit jaar op zijn gekort, vanuit de regeling voor 5,50 euro per uur extra uren inkopen. Bij deze gemeente zijn zes bezwaarschriften ingediend. Cliënten in Hoogeveen die sinds dit jaar na herindicatie minder uren hulp krijgen, worden gewezen op de mogelijkheid van de HHT gebruik te maken. Zij betalen daarvoor maximaal 7 euro per uur. Bij de gemeente zijn op 900 beschikkingen 25 bezwaarschriften binnengekomen.

 

Abonnement

In De Bilt en Utrecht is een maximum gesteld aan het aantal uren hulp die bepaalde groepen inwoners via de HHT-regeling tegen een gereduceerd tarief kunnen inkopen. Inwoners van De Bilt die tot voor kort via de gemeente huishoudelijke hulp kregen en een zogeheten u-pas (kortingspas voor minima) hebben, kunnen dit jaar een abonnement kopen waarmee ze voor 25 euro per vier weken 5 uur huishoudelijke hulp kunnen inkopen. Tot nu toe zijn 85 abonnementen afgesloten.

 

Op is op

‘Van de 600 inwoners die tot 1 april hulp kregen, hebben er naar schatting 375 een dusdanig inkomen, dat ze van de regeling gebruik zouden kunnen maken’, laat een medewerker van de gemeente weten. ‘Het is wel lastig inschatten, omdat we de hoogte van de inkomens niet weten. We weten wel dat het aantal aanvragen voor een u-pas is gestegen.’ Die is gratis. Utrecht biedt mensen die recht hebben op huishoudelijke hulp de mogelijkheid om voor 5 euro per uur, met een maximum van drie uur per week, hulp in te kopen. Sinds dit jaar kent de Domstad een basisvoorziening, die uitgaat van 78 uur hulp per jaar. Hier geldt wel: op is op. Als het budget op is, kan er niet meer extra worden ingekocht.

 

Eigen bijdrage

In Oss zijn 300 van ruim 2.000 de voormalige ‘hh1-cliënten’ dankzij de HHT ‘uitgestroomd’. Via de regeling kunnen inwoners die recht hebben op huishoudelijke hulp voor 7,50 euro per uur zelf huishoudelijke hulp inkopen. ‘De eigen bijdrage van cliënten voor de huishoudelijke hulp aan het CAK was in veel gevallen hoger dan wat ze dankzij de HHT voor de hulp betalen’, verduidelijkt een medewerker van de gemeente. Verschillende gemeenten – zoals Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo – wijzen hun inwoners er expliciet op dat ze door hulp in te kopen via de HHT, vaak voordeliger uit zijn dan via een gemeentelijke voorziening waarvoor een eigen bijdrage geldt. ‘HHT is interessant voor inwoners die nu meer dan 108 euro per periode van 4 weken betalen aan huishoudelijke hulp', zo staat te lezen op de website van Castricum. Hier geldt de toelage voor dit jaar en voor maximaal twee uur per week per periode van 4 weken. Met de korting betaalt de cliënt 13,50 euro per uur.

 

Lees hier alle artikelen over het onderzoek naar ingediende bezwaarschriften tegen het stopzetten of versoberen van de huishoudelijke hulp (hh1) die op de site zijn verschenen. Lees ook Binnenlands Bestuur 13 (van 19 juni).

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Hoogste tijd om enige lijn aan te brengen in dit oerwoud van verschillen en regelingen. Kom op VNG of Rijk!