of 65101 LinkedIn

Grote gemeenten gaan confrontatie aan

Grote gemeenten gaan de confrontatie aan met het kabinet over het bestuursakkoord. Afspraken over bezuinigingen op de sociale werkplaatsen zijn onuitvoerbaar.
3 reacties
Grote gemeenten gaan de confrontatie aan met het kabinet over het eerder gesloten bestuursakkoord. Afspraken daarin over bezuinigingen op de sociale werkplaatsen vinden ze onverteerbaar en onuitvoerbaar omdat er volgens hen te weinig geld beschikbaar wordt gesteld.
Tegen
Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zullen zich daarom woensdag bij het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen de paragraaf van het bestuursakkoord uitspreken die gaat over het aan het werk helpen van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Onbestuurbaar
Maar volgens minister Piet Hein Donner van Binnenlandse zaken moeten gemeentebesturen hun partijpolitieke samenstelling niet laten meewegen bij het al dan niet instemmen met het conceptbestuursakkoord. ,,Anders eindigen we uiteindelijk met een onbestuurbaar land", zei Donner zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij zei te blijven hopen en verwachten dat het VNG-congres woensdag de diverse plannen draagt.

Koepelorganisaties
Eind april bereikte het kabinet overeenstemming met koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen over de overdracht van taken naar de lagere overheden. Het gaat om taken op het terrein van onder meer jeugdzorg, AWBZ, sociale zekerheid en natuurbeheer. In totaal is er 8,5 miljard euro mee gemoeid.

Sociale zekerheid
Het grootste struikelblok zijn de maatregelen voor de sociale zekerheid. Met een nieuwe wet wil het kabinet vanaf 2013 de sociale werkvoorziening, de bijstand en de Wajong, de regeling voor jonggehandicapten, samenvoegen. Dat moet een bezuiniging van 1,8 miljard euro opleveren.

Te weinig geld
Verscheidene gemeenten en provincies lieten al meteen weten er niets voor te voelen taken over te nemen waarvoor in hun ogen veel te weinig geld is. Gemeenten vrezen de sluiting van sociale werkplaatsen en arbeidsgehandicapten die buiten de boot vallen omdat voor hen geen reguliere banen voorhanden zijn.

Terugbrengen werkplekken
Het kabinet zet daar tegenover dat de sociale werkvoorziening bedoeld is voor mensen die enkel in een beschutte omgeving aan het werk kunnen, maar dat dat nu lang niet het geval is. Uiteindelijk is het plan om in een jaar of veertig het aantal beschutte werkplekken terug te brengen van 90.000 naar 30.000. Het kabinet heeft 400 miljoen euro beschikbaar gesteld om de sociale werkplaatsen in de overgangsperiode te helpen, maar meer zit er niet in.

Omstreden paragraaf
In een poging het akkoord nog enigszins te redden wil het bestuur van de VNG nu de omstreden paragraaf over de arbeidsmarkt buiten de stemming laten. De VNG-leden lijken daar wel voor te voelen. De waarschuwing van het kabinet dat er geen bestuursakkoord meer over is als sommige afspraken eruit gehaald worden, maakt vooralsnog weinig indruk bij de gemeenten.

Sowieso doorgezet
Als het akkoord er niet komt, betekent dat overigens niet dat de maatregelen in de prullenbak verdwijnen. Premier Mark Rutte benadrukte afgelopen week opnieuw dat de plannen sowieso doorgezet zullen worden. Ze staan in het regeerakkoord en kunnen bovendien op de steun rekenen van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Actie
Woensdag voeren PvdA, SP en GroenLinks opnieuw actie tijdens het VNG-congres in Ulft.

Wat vindt u? Stem hier voor of tegen het bestuursakkoord
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door maria ( soc.juridisch medewerkster, wwb client) op
democratie die d.m.v. chantage zaken wil regelen. Als jullie tegen stemmen ... krijg je geld minder....
Alleen zijn jammer genoeg de jan modaal en de mensen onderop de dupe ervan.
Hun adem, reserve ruimte is een stuk kleiner als die van Donner enz..
Hun zijn kaasschaafsgewijs de laatste jaren al kaal geschaaft.
Nu volgen de gemeenten.
Wat blijft erover van de democratisch BV Nederland?

Wat blijft erover van de uitvoerders van de nieuwe regels?
Wat blijft erover van de mensen die de gevolgen van de nieuwe regels meemaken?


Door S. Scheidinga (gepensioneerde) op
Waar komt die 40 jaar in eens vandaan ?
Over 40 jaar ben ik in ieder geval niet meer op deze aardkloot aanwezig.
Door Karel SPoorman op
Mensen maak je niet zo druk, binnen de door Donner genoemde 40 jaar wordt er wel een wetje of middeltje uitgevonden die het onmogelijk maakt dat er nog gehandicapten en WSW-ers zullen zijn