of 63998 LinkedIn

Gronings beleid bewindvoering doorstaat rechterlijke toets

De gemeente Groningen hoeft geen bijzondere bijstand te verstrekken aan twee stadjers die hun beschermingsbewind laten uitvoeren door een particuliere bewindvoerder. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Daarmee lijkt het Groninger beleid, met als doel de kosten voor bijzondere bijstand te drukken, een belangrijke rechterlijke toets te hebben doorstaan.

De gemeente Groningen hoeft geen bijzondere bijstand te verstrekken aan twee stadjers die hun beschermingsbewind laten uitvoeren door een particuliere bewindvoerder. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Daarmee lijkt het Groninger beleid, met als doel de kosten voor bijzondere bijstand te drukken, een belangrijke rechterlijke toets te hebben doorstaan.

Voorliggende voorziening in plaats van bijzondere bijstand

Begin vorig jaar maakte de gemeente Groningen bekend dat zij in plaats van bijzondere bijstand te verstrekken voor de kosten van beschermingsbewind, van de dienstverlening door de Groningse Kredietbank (GKB) een voorliggende voorziening ging maken. Dat houdt in dat burgers op kosten van de gemeente worden geholpen door de GKB. Dat zou goedkoper zijn, en qua kwaliteit ook niet onderdoen voor een particuliere bewindvoerder. Bewindvoerdersvereniging LOBCM reageerde fel op de Groningse plannen, maar ving in augustus bot bij de Autoriteit Consument en Markt in een geschil.

 

Tegenvaller voor particuliere bewindvoerders

De uitspraken door de rechtbank Noord-Nederland lijken een extra tegenvaller voor de particuliere bewindvoerders. De rechter ziet geen redenen om te bedenken waarom beschermingsbewind door de GKB geen gelijkwaardig alternatief zou zijn voor een particuliere bewindvoerder. Ook zorgt de benoeming van een eerdere bewindvoerder door de rechter er niet voor dat dat een bewindvoerder GKB geen passend alternatief zou zijn. De gemeente staat het onder de Participatiewet vrij om geen bijzondere bijstand te verlenen voor zaken waarvoor toereikende en passende voorliggende voorzieningen zijn ingericht.

 

‘Groningen discrimineert arme mensen’

Een van de eisers stelde dat de gemeente haar standpunt – dat zij de bewindvoering goedkoper en kwalitatief net zo goed kan laten uitvoeren door de GKB – niet kan onderbouwen. Hij vindt daarnaast dat Groningen arme mensen discrimineert door hen de keuzevrijheid te ontnemen. Een goede financiële onderbouwing door de gemeente, zou het belang van de eiser alsnog niet dienen, aldus de rechter die het argument afdeed als irrelevant afdeed.

 

‘Inwoners houden keuzevrijheid’

De gemeente Groningen reageert per mail tevreden op de uitspraak. ‘Wij constateren dat de rechtbank met ons van mening is dat wij in dit geval geen bijzondere bijstand hoeven te verstrekken. De rechtbank deelt tevens onze mening dat de Groningse Kredietbank op een later moment als bewindvoerder kan worden benoemd, ook al heeft de kantonrechter beschermingsbewind noodzakelijk geacht en daarbij een andere bewindvoerder benoemd.’ Daarbij benadrukt de gemeente dat zij geen inbreuk maakt op de keuzevrijheid van mensen. ‘Inwoners houden keuzevrijheid bij het zoeken naar een beschermingsbewindvoerder, maar hebben geen recht op een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand voor de kosten als ze kiezen voor een externe bewindvoerder.’ Het beleid met betrekking tot het beschermingsbewind wordt volgend jaar geëvalueerd. Daarbij wil de gemeente ook met de bewindvoerders in gesprek.

 

‘Bewindvoerders passen voor uitvoeren gemeentebeleid’

Sjon Reimink, vicevoorzitter van het Landelijk Overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM), heeft zijn vertrouwen gevestigd op een eventueel hoger beroep. ‘De huidige uitspraak is bovendien gedaan met betrekking tot een situatie die inmiddels niet meer actueel is. De gemeente heeft namelijk besloten om nu wel bijzondere bijstand toe te kennen voor beschermingsbewind als dat door een particulier wordt uitgevoerd tegen 23 procent lagere tarieven. Dat is pure willekeur.’ De tarieven voor beschermingsbewind zijn volgens de vicevoorzitter al te laag. De werkdruk is daarnaast te hoog. ‘Bewindvoerders krijgen al te weinig uren vergoed’, aldus Reimink. Wel laat hij weten dat hij blij mee is me de uitgestoken hand va de gemeente met het oog op de aankomende evaluatie. ‘Wij hebben daar steeds om gevraagd. Tot voor kort was de gemeente alleen bereid om met ons te bespreken hoe onze leden gemeentebeleid kunnen uitvoeren. Daar passen wij voor.’

 

Ramkoers

Volgens Reimink moet de gemeente door de fusie met Haren en Ten Boer binnen twee jaar een nieuw algemeen belangbesluit nemen over de bewindvoering om te voldoen aan de Wet Markt en Overheid. Dat wordt niet makkelijk, denkt Reimink. ‘Daarvoor moet de gemeente kunnen aanvoeren dat er sprake is van marktfalen en dat is niet het geval. Er zijn meer dan genoeg partijen op de markt.’ Volgens Reimink gaat er doordat gemeente en bewindvoerders met elkaar op ramkoers liggen onnodig veel gemeenschapsgeld op aan gerechtelijke procedures. ‘In plaats daarvan zou de gemeente een convenant met de bewindvoerders kunnen sluiten zoals in Almere is gedaan, op basis van gelijkwaardigheid.’


Uitspraken:

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:2073&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:2074&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.