of 59130 LinkedIn

Groningen de fout in met keukentafelgesprek

De gemeente Groningen moet binnen twee weken de verslagen van keukentafelgesprekken uit 2015 aan 140 cliënten vrijgeven. Als de gemeente dat niet doet, stapt de FNV naar de rechter.

Als de gemeente Groningen niet binnen twee weken de verslagen van keukentafelgesprekken uit 2015 aan 140 cliënten vrijgeeft, stapt de FNV naar de rechter. Op die verslagen zijn de herindicaties voor huishoudelijke hulp gebaseerd. Als de gemeente blijft weigeren, eist de bond tevens een dwangsom die kan oplopen tot 1.260 euro per cliënt.

In gebreke

De FNV probeert namens 140 cliënten al lange tijd de gespreksverslagen van die keukentafelgesprekken uit 2015 boven tafel te krijgen. Eerst via een WOB-verzoek, dat werd afgewezen, en vier weken geleden als gemachtigde namens 140 cliënten. De wettelijke termijn van vier weken om de verslagen te overleggen, zijn nu verstreken. ‘Onze jurist heeft de gemeente Groningen vandaag (donderdag, red) formeel in gebreke gesteld’, laat FNV-bestuurder Maureen van der Pligt weten.

 

2,5 uur

De gemeente Groningen heeft in 2015 met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) bijna alle 2.000 cliënten standaard op 2,5 uur thuiszorg gezet, aldus de FNV. Zij wil de onderbouwing zien van de 2,5 uur toegekende huishoudelijke hulp. Er moeten verslagen van keukentafelgesprekken zijn die de cliënten zelf mogen inzien. De bond vermoedt dat er helemaal geen verslagen zijn. Dat is wettelijk verplicht. ‘Als de verslagen destijds niet zijn gemaakt, heeft de gemeente onwettig gehandeld en moeten de indicaties opnieuw’, aldus Van der Pligt. 

 

Rechter

Mocht Groningen niet over de brug komen, dan ‘stappen we vol goede moed naar de rechter’, aldus Van der Pligt. De FNV voelt zich gesterkt door een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van deze zomer in een vergelijkbare zaak. Daarin stelde de voorzieningenrechter duidelijk dat gemeenten verslagen van het onderzoek moeten maken en dat schriftelijk verslag aan de cliënt moeten geven. ‘Daarnaast heeft verweerder (Arnhem, red) niet voldaan aan de verplichting vermeld in artikel 2.3.2, achtste lid van de Wmo 2015 om verzoekster een schriftelijk verslag van het in artikel 2.3.2. vierde lid bedoelde onderzoek te verstrekken’, aldus een passage uit het vonnis De zaak was aangespannen door een inwoner van Arnhem tegen de gemeente. En verder in het vonnis: ‘In gevallen van een gedeeltelijke inwilliging, herziening of intrekking van een (maatwerk)voorziening dient verweerder te allen tijde zijn besluitvormingsproces op schrift te stellen en het resultaat daarvan aan de cliënt uit te reiken (zie artikel 2.3.2, achtste lid van de Wmo 2015).’

 

Privacy

‘Vanuit het oogpunt van de privacy van de betrokkenen, verstrekt de gemeente de verslagen van de keukentafel niet, zolang daar geen uitdrukkelijke machtiging van alle 140 personen aan ten grondslag ligt’, zo laat een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Ton Schroor (zorg en welzijn) in een reactie weten. De woordvoerder erkent dat de gemeente al langer met de FNV een verschil van mening heeft over de Wmo-voorzieningen in Groningen, waaronder de hulp in de huishouding. ‘Wat ons betreft bieden wij onze inwoners goede en ruim voldoende Wmo-voorzieningen, wat ook blijkt uit recente cliënttevredenheidsonderzoeken’, aldus de woordvoerder. Tachtig procent van de ondervraagden is tevreden over de kwaliteit. Hulpbehoevenden die het gevoel hebben te weinig uren hulp of zorg te ontvangen, kunnen zich melden bij het Wij-team, zo benadrukt de gemeente. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alexander (oud-raadslid) op
Waar blijft onze transparante overheid?
Door zondagsrijder (-eet boterham met tevredenheid-) op
Dus u krijgt als WMO-gebruiker gratis geld van de overheid, en NOG is het weer niet goed? Weer het bewijs dat er nauwelijks een rem zit op de oneindige markt van welzijn en geluk waar de belastingbetaler voor opdraait. En nu is de zaak in handen van de juristenkaste die elkaar tot in lengte van jaren met verzoeken, brieven en dwangbevelen mag bestoken. Ook weer grotendeels door dezelfde belastingbetaler gefinancierd.
Door Jan R.Vos (Oud- vakbondsbestuurder) op
Dom van de gemeente Groningen als ze het zover laten komen, maar waarschijnlijk is er iets aan de hand met de
“verslagen”
Door A. Smit (luis in pels roverheid) op
Ik hoop dat de FNV echt naar de rechter stapt. UITVECHTEN, desnoods tm Hoge Raad en Euopees Hof!