of 60264 LinkedIn

Groeiende zorgen over decentralisaties

Het aantal mensen dat zich zorgen maakt over de deskundigheid van gemeenten rondom de gedecentraliseerde taken zorg, jeugd en werk, groeit. Dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van 2016 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Een groeiend aantal mensen maakt zich zorgen over de deskundigheid van gemeenten rondom de gedecentraliseerde taken zorg, jeugd en werk. Ook zijn er grote twijfels of gemeenten wel beter in staat zijn om maatwerk te leveren. Een meerderheid van de Nederlanders (55%) meent dat de decentralisaties vooral zijn bedoeld om te bezuinigingen.

Kritisch

Bijna de helft van de Nederlanders (48%) vindt dat er meer nadelen zijn aan de decentralisaties; 14% stelt dat er juist meer voordelen aan zitten. Eind 2014 vond respectievelijk 47 en 13 procent dat. Dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van 2016 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). ‘Nog steeds zijn Nederlanders er overwegend kritisch en bezorgd over’, concludeert het SCP. Mannen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid zien vaker meer na- dan voordelen. Vooral ouderen zijn, ten opzichte van eind 2014, wat negatiever geworden. Zij hebben relatief vaak ervaring met de gevolgen van de decentralisaties.


Onderlinge verschillen

Naast zorgen over deskundigheid en voldoende ambtelijke capaciteit op de transities te laten slagen, is er onvrede over de verschillen tussen gemeenten. ‘Door decentralisatie worden de onderlinge verschillen veel te groot. In de ene gemeente kan alles, in de andere niks. We zijn toch allemaal Nederlanders met dezelfde rechten en plichten?’, citeert het SCP een 67-jarige vrouw. Een aantal respondenten maakt zich zorgen over vriendjespolitiek bij de gemeente.


Te weinig geld

De problemen en zorgen die Nederlanders hebben over de decentralisaties, zijn niet alleen de ‘schuld’ van gemeenten, stelt een aantal respondenten. Gemeenten moeten dezelfde taken uitvoeren, maar met minder geld. Dat knelt. Gemeenten zijn strenger geworden en er worden minder uren vergoed, geven respondenten aan. Sommige respondenten stellen dat de hervormingen veel te snel zijn doorgevoerd en dat gemeenten te weinig voorbereidingstijd hadden. Er is onder respondenten, ook onder hen die problemen zien, optimisme over de toekomst. ‘Gemeenten moeten zich nog inwerken en expertise opbouwen die voorheen bij het rijk zat. Dat kost tijd, maar als dit eenmaal gelukt is, betalen de voordelen van de decentralisatie zich uit’, vat het SCP samen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Roovers (belangenbehartiger) op
In bijna alle nieuwe brede participatieraden wordt geen echte belangenbehartging meer gedaan. Er is enkel nog brede burgerparticipatie, zo grijs en massaal dat het belang van juist die ene kwetsbare wordt overlopen. Daar gaat het mis. En bij het feit dat de kracht van patientenkoepels door het wegslaan van subsidie eerst is onderuit gehaald. De onafhankelijke clientondersteuning mag alleen maar individueel worden aangeboden als ook wordt beloofd bij het aangaan van een inkoop contract dat de aanbieder niet aanschuift bij bezwaar en beroepsprocedures. Daarom gaat het mis. Het belang van wmo clienten is "verkocht". In jeugdzorg, nieuw voor (samenwerkende) gemeenten, wordt de boel meteen zo ingericht dat de echte inspraak voor de jeugd en hun ouders (bv bij wat er kan worden ingekocht) wordt gesmoord. De lobby van traditionele aanbieders is zo groot dat voor jeugd en ouders de echte keuzevrijheid wordt ontnomen. Gemeente ontmoedigen het PGB of maken het zelfs onmogelijk. Natuurlijk zijn er nog strijdbare ouders die het juridische gevecht wel aangaan voor zichzelf en voor hen die inmiddels verslagen alleen maar kunnen mantelzorgen. Jessica, jouw gemeente kan jou het PGB niet weigeren. Neem aub kontakt op met Per Saldo en laat je bijstaan, of Mezzo, Parent2Parent, of vraag naar een onafhankelijke clientadvieseur in jouw gemeente. Doe het voor jezelf, niet voor je kinderen.
Door Jessica (Moeder en mantelzorger) op
Mijn kinderen hebben meer zorg nodig dan andere kinderen door hun beperkingen en de gemeente wil alleen Hulp in ZIN regelen terwijl dit niet passend is. Daarnaast moet ik wel continue klaarstaan waardoor mijn leven alleen om de kinderen draait. Daardoor komen wel ook in de financiële problemen aangezien de gemeente geen pgb toe wilt kennen.
Door Martin Groeneveld op
Het is triest dat gemeenten en wijkteams misbruik maken van je persoons gegevens die ze van je hebben en hier gewoon mee aan de slag gaan om dat zij dat nodig vinden zonder toestemming.
Ze kunnen iedereen in de zorg krijgen door valse verzinsels.Onze gegevens ( van alle burgers ) liggen echt overal waar ze niet veilig zijn.
Er is alle reden toe om gemeenten te wantrouwen en ze zien geen enkel gevaar om gewoon op dezelfde voet verder te gaan. Instanties genoeg die helpen en de overtuigende leugens geloven.Dit gaat een eigen zeer fout leven leiden.De communicatiestoornissen worden met de dag groter en riskanter en duurder.Ze kunnen gewoon doen wat ze willen daar komt het op neer.En het sociale domein en de vng presenteren een mooi plaatje en plannen gewoon verder alsof er niets aan de hand is.Er moet een meldlijn komen via de overheid.De decentralisatie is bedoeld voor de bevolking niet voor het gemeente en wijktream personeel die de bazige leiding neemt over de burgers. Alle burgers hebben recht op zelfbeschikking over HUN leven.Maar juist naar de burger wordt niet geluisterd ze kijken,suggeren wat ,weten alles beter,roddelen in de wijken,weten precies hoe iemand zich voelt zonder het te vragen,en schrijven en noteren maar.Diagnoses genoeg.
Door Teun Juk op
Vooral ouderen in een kwetsbare positie ervaren de gevolgen. Zo sluit in de provincie Groningen het ene verzorgingshuis na het andere. Een aanslag op de leefbaarheid van de dorpen en een minder goede oude dag voor veel zorgbehoevende ouderen. Triest.
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Hoe minder iemand in staat is om zelfstandig zijn zaken te regelen, hoe meer hij zelf moet doen. Aanvragen en administreren PFB, coördineren alle hulpvragen, contacten met tig instanties en bemoeiers, en hoe minder geld hoe meer eisen. Rijk en gezond zijn is minder complex en veel makkelijker dan arm en ziek zijn. Je houdt ook meer tijd over om nog rijker te worden, je kunt je zaakjes zelf goedkoper regelen dan de gemeente het met de eigen bijdragen doet voor de niet-rijken.. Mantelzorgers krijgen alles op hun bordje en verspelen daar ook nog vaak inkomensmogelijkheden mee tegen hogere kosten. Nee, leuker kan de overheid het niet maken...
Het ergste is dat door al deze decentralisaties ook geen centrale correcties kunnen plaatsvinden op beleid. Dus: meer rechtsgangen voor mensen met weinig geld tegen hoge kosten en met amper resultaat. Volgend jaar gewoon weer een nieuwe beschikking met dezelfde slechte voorwaarden en weer een nieuwe vechtronde. Resultaat: oplopende rechtsongelijkheid tegen gelijke betaling. Deugt niet!
Door Anke op
3 jaar geleden werden de zg. regionale uitvoeringsdiensten in het leven geroepen omdat er te weinig know how was bij de gemeentes en grotere organisaties beter in staat waren om op te treden doordat er een grote groep specialisten was. Bij de zorg gebeurt het omgekeerde en zijn er blijkbaar volgens Den Haag ineens specialisten bij de gemeentes om de boel te regelen. Ik begrijp het allemaal niet meer.
Door Klaas op
De decentralisatie's hadden nooit overgedragen moeten worden naar de gemeenten.
Weg met die idiote bemoeizorg die toch nooit op de plek zijn waar ze moeten zijn bij verwarde burgers en dit personeel inzetten bij hulpvragen en wachtlijsten.Ze schijnen deskundig te zijn ( psychologen,verpleegkundigen,pedagogen,jeugdzorgtherapeuten,psychiaters, ggz en ggd studenten) en over de juiste papieren te beschikken maar ze gebruiken het helaas ergens anders voor.De verdeling is niet goed.Heleen om maar een voorbeeld te noemen hoort serieus genomen te worden en de nodige hulp te krijgen. Er is genoeg personeel in overvloed zelfs en ze werken altijd in groepen.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Beste Heleen,
Ik voel met je mee en wens je kracht en inspiratie toe. Deze toestanden krijg je dus met aanbestedingen en ambtenaren die geen enkele inhoudelijke kennis of empathie bezitten, maar alleen in procedures en kostenreductie geïnteresseerd zijn.
Door henk op
@ Heleen; wat verdrietig voor je en eigenlijk schandalig.

Als je energie zou hebben, is dit een rechtzaak waard met camera's erbij. Alleen daar lijken ze in denhaag nog een beetje gevoelig voor

Sterkte
Door Heleen (Mantelzorger) op
Voor mij als mantelzorger voor een zoon met ernstige beperkingen door klassiek autisme heeft deze decentralisatie ervoor gezorgd dat ik definitief door mijn hoeven ben gegaan. Ik ben door dit hele circus ziek geworden, terwijl aan de andere kant mijn zoon aan zijn lot daardoor wordt overgelaten. Want hij heeft zorg nodig die goed moet aansluiten bij zijn mogelijkheden. Dat was er onder de AWBZ wel, maar niet onder Wmo. De indicatiestellers zijn ondeskundig in deze complexe en moeilijk te begrijpen stoornis. Het is zo niet meer op te brengen en geen mens/ambtenaar die dat snapt. Ik begrijp ook niet meer wat de Wmo inhoudt.

Relevante Parlementaire Dossiers