of 64231 LinkedIn

Gorinchem heeft relatief grootste bijstandsinstroom

Gorinchem kent de grootste relatieve instroom van bijstandsgerechtigden: tegenover elke 100 uitstromers stonden in deze arbeidsmarktregio 135 instromers. Het totaal aantal bijstandsgerechtigden steeg tussen juni 2016 en juni 2017 met 12 duizend naar 472 duizend, blijkt uit de meeste recente cijfers van het CBS. De groei is vooral toe te schrijven aan statushouders uit Syrië en Eritrea.

Het aantal bijstandsgerechtigden steeg tussen juni 2016 en juni 2017 met 12 duizend naar 472 duizend, blijkt uit de meeste recente cijfers van het CBS. De groei is vooral toe te schrijven aan statushouders uit Syrië en Eritrea. De arbeidsmarktregio Gorinchem kent de grootste relatieve instroom.

Meer bijstandsgerechtigde jongeren en 45-plussers

Het aantal mensen in de bijstand stijgt minder snel dan in eerdere jaren, maar onder jongeren en 45-plussers stijgt hun aantal nog steeds. Onder de mensen tot 27 jaar kwamen er het afgelopen jaar 5000 bijstandsgerechtigden bij en bij 45-plussers bijna 8000. De grootste groei van het aantal bijstandsgerechtigden zit in mensen met een niet-westerse achtergrond. Dat nam in een jaar toe met 16.000. Het gaat hier met name om statushouders uit Syrië en Eritrea.

 

Handreiking

Over het begeleiden van de laatste groep verscheen vandaag een handreiking voor gemeenten van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Volgens het CBS waren er in maart 2017 20.000 personen met een Eritrese achtergrond in Nederland. De derde migratiegolf vanaf 2010 is veruit de grootste: 14.000 personen. Deze groep is relatief jong. Van de 12.500 statushouders die tussen 2014 en 2016 asiel aanvroegen, was 7 op de 10 man, driekwart jonger dan dertig jaar en 1 op de 5 minderjarig. De VNG wijst er in een korte reactie op dat gemeenten in de arbeidsmarktregio’s heel hard bezig zijn met de versnelde toeleiding van statushouders. Er zijn per regio 35 coördinatoren aangesteld om dat proces te versnellen.


Gorinchem grootste instroom

Van april 2016 tot maart 2017 stroomden 145.000 personen in de bijstand en stroomden 130.000 uit. De relatief grootste instroom was in arbeidsmarktregio Gorinchem: tegenover elke 100 uitstromers stonden 135 instromers. Ook de regio’s Holland Rijnland (129), Zuidoost-Brabant (128) en Noordoost-Brabant (127) hadden een relatief hoge instroom. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg had de laagste instroom: 102 instromers op 100 uitstromers. Ook de instroom in Rijnmond (107), Midden-Brabant (107), Rivierenland (108) en Haaglanden (109) was relatief laag.


Toename statushouders 

Redenen voor in- en uitstroom kunnen per regio erg verschillen. Oorzaken voor verschillen liggen volgens het CBS in gemeentelijk beleid, doorstroom naar de AOW en het aantal statushouders. In de arbeidsmarktregio Gorinchem is van april 2016 t/m april 2017 de toename van statushouders voor 60 procent verantwoordelijk voor de toename van het aantal bijstandsgerechtigden, aldus de gemeente. Het gaat om een toename van 107 naar 164. Het totaal aantal mensen in de bijstand in Gorinchem steeg van 930 naar 1024.


Gezamenlijke assessment

Als overige oorzaken noemt de gemeente nieuwe instroom met een structurele arbeidsbeperking, instroom van ex-WW’ers door de economische crisis en kortere WW-duur en minder passend werk voor mensen met een laag opleidingsniveau. De gemeente werkt met meerdere partijen samen om statushouders naar werk te begeleiden. Het is volgens de gemeente van belang om statushouders als mens goed te leren kennen en te zorgen dat ze zo snel mogelijk inburgeren, Nederlands leren, een woning vinden en werken of participeren. 'Een gezamenlijke assessment en plan van aanpak voor ondersteuning zijn belangrijke middelen om hen zo snel mogelijk naar werk te helpen.' 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer op
Ach ja, wir schaffen das toch?. Al die uitkeringen, no problem en voor een aanzienlijk deel ver bovengemiddeld blijvend! De statistieken liegen niet.

Fortuyn beoogde 20 jaar terug al opvang in regio en miljarden richting VN commissaris voor de vluchtelingen. Dus niks asociale man, waar de linkse kerk hem mee om de oren sloeg, met hulp van even linkse media.

Er ontstaan filialen van buitenlanden hier in deze digitale tijd met veel mobiliteit, in kleine dichtbevolkte landjes. Sterk gericht blijvend (totaal anders dan tot 50 jaar terug migratie inhield en migratie eeuwen hoofdzakelijk binnen Europa zelf voltrok) op landen van herkomst en regeringen bij een deel ervan, ook invloed uitoefenend op hun onderdanen hier. Dat concentreert zich vooral in de grootsteden en grotere steden.

Het nieuwe land voor migranten is naar mijn indruk in de meeste gevallen secondair en vooral voor economische- en/of sociale basis. De wereld is met de digitale revolutie een dorp geworden. Met Skype gratis bellen en familie zien. Geweldig voor betrokkenen, maar een aanzuigende werking alles opgeteld, naar die paar plezierige plekken voor asiel in het Westen en vanwege de sociale voorzieningen Europa erg in trek m.b.t. een vijftal landen. Daar dus een enorme culturele versnippering al decennia en de interne en externe kosmopolitische druk is wars van een overkoepelende identiteit van het ontvangende land zelf en in eeuwen ontwikkeld. De rest van de wereld blijft qua samenstelling wel ongeveer hetzelfde. Of denken die kosmopolieten/cultuurmarxisten, dat de rest van de wereld zo gek gaat zijn als West Europa?

Opvang in regio is vele malen goedkoper en tast de 15 jaar terug al de te hoog geforceerde sociologische lat, niet verder aan van die beperkt aantal landen, waar asielzoekers naartoe willen en dat al meer dan 40 jaar. We horen voortdurend het intellectueel valse argument van kijk eens naar Jordanië en Libanon. Er moet zo hier een enorme druk blijven, meer en meer grote bevolkingsgroepen op te nemen. In de regio zoals in Jordanië, zijn het mensen die er min of meer hetzelfde uitzien, hetzelfde kleden en van hetzelfde heilige boek zijn en die ook terug gaan naar hun woonplaatsen, als het daar veilig weer is. Ze hebben niet dezelfde status als oorspronkelijke bevolking in buurlanden, laat staan uitkeringen. De opvang bekostigen die landen niet alleen. Terug naar land van herkomst als het veilig genoeg is, gebeurt hier NIET. Er zijn altijd mensen die op de baricaden gaan staan, om uitgeprocedeerde mensen toch te laten blijven. Hoe onrechtvaardig dit gaat zijn voor wie wel vertrekken, is niet van belang. Hier telt vooral het eigen goede gevoel! Men kan die mensen in land van herkomst ook via een stichting steunen, maar gemakkelijker is het, de kosten elders te gooien. Vele jaren opnieuw door staat betaalde procedures bij rechtbank, maakt vanzelf, dat kinderen op die manier op scholen ingeburgerd raken en dan moreel in hun ogen niet meer uitgezet mogen worden. De hulp en morele steun, houdt die verwachting ook in stand bij min of meer kansloze asielzoekers.

Meteen, of na verblijfstatus binnen EU, gaan erkende asielzoekers, alsnog die populaire landen opzoeken en met name de steden, die totaal vervreemden van de rest van het land, laat staan voor groot deel oude bewoners in die steden zelf en dan bedoel ik niet het happy kosmopolitische deel. Dus hoezo verdelen over EU, als die mensen door Schengen zich overal kunnen vestigen? Dat vergeet Merkel en haar geestverwanten.

Verzorgingshuizen sluiten nu, het leger, die pief paf poef moeten roepen bij oefeningen, tekort personeel in Zorg, in onderwijs, bij veiligheidsdiensten en ga zo maar door, inclusief de afbouw van de verzorgingsstaat. Heb je geen netwerk als kwetsbaar persoon, pech gehad en wordt er roofbouw gepleegd op een persoon die er nog wel is, ook pech gehad voor die persoon. Een decentralisatie doordrukken en bij WMO en Bijstand de hand op de knip houden.

Maar..., we gaan door met een 50 jaar oud verdrag, in totaal andere tijden en ooit alleen gesloten voor het eigen continent. Nederland en andere populaire landen voor asiel zullen bij een blijvend recht voor iedere verdrukte in de wereld voor een definitief verblijf (waar het in de regel op neerkomt) verantwoordelijk gehouden worden voor allen die hier zich kunnen melden, door de interne politieke druk en de externe politiek druk: VN, EU etc. Die mensen meteen ook de sociale rechten dienen te ontvangen, die een land en burgers hebben georganiseerd. De onlosmakelijke, enorme aangroei van illegalen bij dit patroon, negeren de nobelen der aarde hier in West Europa. Die hebben er het minste last van in de regel. De gevolgen voor het eigen land wordt categorisch eveneens genegeerd (we zijn rijk en dienen beschaafd te zijn, is immer de dooddoener). Hoezo rijk. Draghi zit al maanden monopoly geld te produceren en dit is zo ongekend, dat niemand de gevolgen voor zeker kan voorspellen, maar best is die niet. Dit zijn dus geen volksvertegenwoordigers te noemen, maar verkapte hulpverleners, en/of kerkelijken, met meer aandacht voor niet- Nederlanders, dan van wie men een politiek mandaat heeft gekregen. Waarvoor hebben volksvertegenwoordigers die gekregen? Voor veiligheid, stabiliteit, welzijn en welvaart van eigen land en burgers op de eerste plaats.

De regio en anders een vergrote kring daaromheen op een continent, zouden primair verantwoordelijk moeten zijn. Als de hel losbreekt in de Balkan, gaan die mensen daar niet naar het Midden Oosten voor asiel, of naar Afrika. Maar, wir schaffen das meent dominee Merkel en haar geestverwanten in Duitsland en daarbuiten. Het ziet er naar uit dat de EU dominee Merkel weer hier solo de leiding gaat nemen voor nog eens 4 jaar, maar haar solistisch en christelijk beleid moet uiteraard door andere EU landen wel mede opgevangen worden! Duitsland als machtigste land, heeft groot aandeel in de verzwakking van Europa. Het is eigenlijk cynisch, juist Duitsland, die er een soort compensatie in ziet vanwege oorlogstrauma met Merkel voorop.

Geen land of stad weet meer wie hier binnen zijn en al of niet met kwade bedoelingen. In mijn directe omgeving worden in korte tijd diverse mensen beroofd van sieraden of andere spullen. Van jong en oud. Er is nog geen dader, of daders gevonden. Dat is de realiteit. Je kunt in feite niet meer overal veilig zijn op normale uren en dan gaat het niet over obscure buurten, maar gewoon in wijken op rustige momenten en toegeslagen wordt als er verder even niemand te zien is.

Deel de VN op in continentenafdelingen, met een centrale kern in Washington. Het continent die het niet aan kan, dient dan geholpen worden door andere continenten.

De huidige VN vindt het geen enkel probleem, inclusief de politieke leiders hier, dat West Europa verzwakt en pedalen al minstens 20 jaar kwijt is. Bij blijvende instroom ook nog meer problemen krijgt m.b.t. moeizame integratie van migranten met een islamitische achtergrond. Met name door concentratie in de steden, gaan er via de democratie, steeds sterker gevolgen komen daar. Een van de oudste groepen, voortkomend uit de gastarbeid in de jaren 60, is grootste leverancier van Jihadisten. Weer een andere groep daaruit, helpt hier in land van herkomst een dictatuur tot stand komen en andersdenkende landgenoten hier, het leven zuur te maken. We zien meer militanten opstaan onder oudste migranten-bevolkingsgroepen. Wat bij al die daarna gekomen zijn over een jaartje of wat?

Ik raad een ieder aan Dr. Sid Lukkassen te volgen en diens boeken Avondland en Identiteit en Democratie en haar Media te lezen. Een briljante jonge analyticus, die zeer moedig door de kosmopolitische/cultuurmarxistische smog heen probeert te dringen, als zeer breed ingevoerde intellectueel, met gezond verstand (meer uitzondering dan regel) en met een scherp oog voor de sociologische factoren. Gevolgen zien we al jaren, die Fortuyn al voorzag. Er is een schrikbarend tekort aan sociologen, zoals Fortuyn, in politiek en bestuur. Die ook nog kennis had van economie en het huishoudboekje van de Staat en bijtijds aan de alarmbel trok, maar verketterd werd door dezelfde relatief kleine invloedrijke politiek correcte groepen, die nog steeds door kunnen gaan een meerderheid hun wil op te leggen, met hulp van geestverwante media, nationale- en supranationale instituten en het handhaven van gedateerde verdragen.
Door XTC op
Gorkum de gekste. Daar wil je nog niet dood gevonden worden.
Door Assess op
Prachtige groeicijfers, hoopgevend. Ga zo door, meer meer méér!