of 61441 LinkedIn

Gooi- en Vechtstreek moet reële tarieven betalen

De acht gemeenten van de regio Gooi- en Vechtstreek betalen geen reële tarieven voor huishoudelijke hulp. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald.

De acht gemeenten van de regio Gooi- en Vechtstreek betalen geen reële tarieven voor huishoudelijke hulp. Zij moeten zich houden aan de Algemene maatregel van bestuur (Amvb) reële tarieven Wmo, ook al hebben ze de huishoudelijke hulp niet aanbesteed, maar via open house ingekocht. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. De betrokken gemeenten kunnen nog in cassatie gaan. Daarover laten zij zich juridisch adviseren.

Landelijk belang

Het gerechtshof stelt dat de gemeenten zich niet hebben gehouden aan de Amvb reële tarieven Wmo. De tarieven moeten zijn gebaseerd op de cao-VVT en de loonstijgingen die daarin zijn afgesproken. De uitspraak is daarom volgens branchevereniging ActiZ van landelijk belang. Het biedt zorgorganisaties richting in afspraken die aanbieders met gemeenten maken, stelt ActiZ in een reactie op de uitspraak van het gerechtshof.

 

11,3 procent

Het hoger beroep tegen de regio Gooi- en Vechtstreek was aangespannen door Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services (TGVS) en ActiZ. Het dispuut tussen aanbieders en gemeenten over het tarief was eerder voorgelegd aan de landelijke regiegroep − die in het leven is geroepen om meldingen te onderzoeken als gemeenten zich niet houden aan de Amvb reële tarieven Wmo 2015 − maar die kwam niet tot een eensluidende conclusie. Het ministerie van VWS zag daarom geen aanleiding in te grijpen. Daarop werd een kort geding aangespannen. TGVS eiste van de gemeenten een tariefsverhoging van minimaal 11,3 procent.

 

Onvoldoende aannemelijk

De tarieven die de regio in 2019 betaalde, liggen op 26,40 euro voor de basismodule huishoudelijke hulp en 27,60 euro voor de plus-variant. De tarieven worden jaarlijks met maximaal 2 procent geïndexeerd. In kort geding werden de eisen van TGVS door de rechter afgewezen. De organisatie had onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de gemeenten meerdere kostenaspecten, zoals de cao, niet bij de vaststelling van de tarieven hebben meegenomen, oordeelde de kortgedingrechter. In hoger beroep heeft het gerechtshof dus anders bepaald. Volgens het hof heeft TGVS ‘voldoende aannemelijk gemaakt dat de gemeenten in strijd hebben gehandeld met hun wettelijke verplichting om voor het jaar 2019 reële prijzen vast te stellen en daarmee onrechtmatig hebben gehandeld jegens TGVS.’

 

Kostenonderzoek

De gemeenten moeten nu door een onafhankelijke registeraccount een kostenonderzoek op het prijspeil van 2019 laten uitvoeren, aan de hand van de door ActiZ en Zorgthuisnl ontwikkelde rekentool. De Amvb reële prijs Wmo moet daarbij in acht worden genomen. ‘Een onafhankelijk registeraccountant krijgt opdracht om bij de aanbieders van huishoudelijke hulp in de Regio Gooi en Vechtstreek onderzoek te doen naar de opbouw van hun kostenstructuur’, zo schrijft de Regio Gooi en Vechtstreek woensdag aan de acht betrokken gemeenteraden in reactie op de uitspraak. ‘Ons uitgangspunt is al jaren om maatschappelijk aanvaardbare tarieven te betalen en is dat nog steeds. Een gedegen kostprijsonderzoek is voor de regiogemeenten vanzelfsprekend.’ In diezelfde raadsbrief staat echter ook dat het gerechtshof geen consequenties heeft verbonden aan de uitkomsten van het kostenonderzoek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.