of 65101 LinkedIn

Gooi beleid niet om, maar luister wel naar rechter

Gemeenten die op resultaat indiceren bij de toekenning van een Wmo-voorziening, hoeven niet en masse hun beleid om te gooien en weer op uren gaan indiceren. Bij mensen die bezwaar- en beroep hebben aangetekend, moeten gemeenten wel de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) volgen. Dat heeft minister De Jonge (VWS) recent in een overleg met de Tweede Kamer aangegeven.

Gemeenten die bij toekenning van een Wmo-voorziening op resultaat indiceren, hoeven nu niet massaal hun beleid om te gooien en weer op uren gaan indiceren. Bij mensen die bezwaar- en beroep hebben aangetekend, moeten gemeenten wel de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) volgen.

Tempo

Dat heeft minister De Jonge (VWS) recent in een overleg met de Tweede Kamer aangegeven. Daarin heeft hij tevens aangekondigd dat het wetsvoorstel, waarin wordt geregeld dat resultaatgericht beschikken mag, voor het einde van dit jaar zal worden ingediend. ‘Het lijkt me goed om tempo te maken, omwille van de duidelijkheid’, aldus de minister tijdens het overleg met de Kamer eerder deze week.

 

Roer omgooien

De Centrale Raad van Beroep vonniste bijna een jaar geleden in een zaak tegen de gemeente Steenbergen dat zij niet op resultaat mag indiceren, zonder daarbij het aantal uren ondersteuning te benoemen. Sinds die uitspraak hadden veel gemeenten behoeften aan duidelijkheid over het al dan niet kunnen blijven indiceren op resultaat. In april liet de minister weten de Wmo 2015 dusdanig aan te zullen passen dat dit mogelijk wordt. De VNG had gemeenten eerder geadviseerd nog niet direct het roer om te gooien, maar even af te wachten.

 

Herindiceren

‘Ik wil niet dat we, onderweg naar een nieuwe wet, het resultaatgericht beschikken nu eventjes in een paar maanden tijd helemaal ombouwen naar allemaal in uren, want dan zouden we ik weet niet hoeveel duizenden mensen moeten herindiceren, en dat vind ik niks’, aldus de minister tijdens het Kameroverleg eerder deze week. ‘Maar dat je iemand die bezwaar- en beroep heeft aangetekend recht doet door inderdaad die uitspraak te volgen, lijkt me terecht’

 

Motie

Het CDA stelde in het debat dat gemeenten onvoldoende recht doen aan de uitspraak van de hoogste bestuursrechter als het gaat om resultaatgericht beschikken. Gemeenten moeten in overleg met cliënten zoeken naar een voor de cliënt passende oplossing, vindt het CDA. Het kabinet moet gemeenten erop wijzen ‘in individuele zaken recht te doen aan de uitkomsten van de bezwaar- en beroepsprocedures’, vinden de CDA-Kamerleden Slootweg en Geluk-Poortvliet die hierover een motie hebben ingediend. Dinsdag wordt over de motie gestemd.

 

Landelijk normenkader

De Jonge is geen voorstander van de invoering van een landelijk normenkader, waarom D66-Kamerlid Bergkamp had gevraagd. In de vorm van een handreiking aan gemeenten zou het kunnen, maar hij wil het niet in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastleggen. De minister wil niet gedecentraliseerde verantwoordelijkheden alsnog re-centraliseren. ‘Ik vind het goed om te komen tot een normenkader als dat gemeenten helpt en als dat cliënten duidelijkheid en guidance geeft, dus in de vorm van een handreiking, maar niet via de vorm van een AMvB of zo, waarbij het toch een soort kracht van wet krijgt. Dat moeten we niet willen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De minister moet inderdaad geen taken op zich nemen die -als dat noodzakelijk is- feitelijk door de VNG zelf kunnen worden uitgevoerd.