of 60715 LinkedIn

Goedkoop is duurkoop in de zorg

Bezuinigen op huishoudelijke hulp pakt averechts uit. Als de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar zou zijn, doen er meer mensen een beroep op de (duurdere) wijkverpleging of de verpleeghuiszorg. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag verschenen rapport ‘Wat als zorg wegvalt’.

Bezuinigen op huishoudelijke hulp pakt per saldo verkeerd uit. Als de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar zou zijn, doen er meer mensen een beroep op de (duurdere) wijkverpleging of de verpleeghuiszorg. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag verschenen rapport ‘Wat als zorg wegvalt’.

Uitwijk

Wijkverpleging is voor 47.000 mensen, die nu huishoudelijke hulp ontvangen, de eerste uitwijkmogelijkheid als de huishoudelijke hulp zou wegvallen. Als huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar zou zijn, zouden er daarnaast vermoedelijk 15.000 mensen extra op verpleeghuiszorg zijn aangewezen. Mensen die nu op huishoudelijke hulp zijn aangewezen, moeten kortom bij het wegvallen daarvan een beroep doen op duurdere vormen van zorg. Het is daarom, ook kijkend naar de financiële houdbaarheid van de zorgkosten, voor de toekomst essentieel dat lichtere vormen van (publiek gefinancierde) zorg en ondersteuning thuis beschikbaar blijven voor een steeds groter wordende groep mensen met gezondheidsbeperkingen, stelt het SCP.

 

Geen zorg en ondersteuning

Het eventueel wegvallen van huishoudelijke hulp kan namelijk niet altijd worden opgevangen door informele hulp op zelf betaalde hulp, benadrukt het SCP. Een fors deel van de mensen (42 procent) zal dan vermoedelijk helemaal geen zorg en ondersteuning meer ontvangen. Zes op de tien mensen met gezondheidsbeperkingen ontvangen nu geen hulp. Het gaat daarbij zowel om publieke gefinancierde, zelf gefinancierde of individuele hulp. Mensen weten niet altijd de weg te vinden naar bijvoorbeeld het Wmo-loket (publiek gefinancierde hulp), kunnen geen beroep doen op mantelzorgers of hebben geen geld om zelf hulp in te schakelen. Ook kan het zo zijn dat ze zo veel mogelijk onafhankelijk willen blijven of denken dat ze het zelf zonder hulp kunnen redden. Deze groep mensen loopt het risico het in de nabije toekomst niet zonder zorg en ondersteuning te redden. ‘Hun aantal zal alleen maar toenemen wanneer het aanbod van zowel publiek gefinancierde zorg als van mantelzorg steeds verder onder druk komt te staan’, waarschuwt het SCP.

 

Preventieve zorgvormen

Voor de toekomst van de zorg en ondersteuning moeten de vraagstukken integraal worden bekeken. Er is immers een wisselwerking tussen de Wmo 2015, de Zorgverzekeringwet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Valt huishoudelijke hulp weg, dan stijgt het beroep op de wijkverpleging (Zvw) of de verpleeghuiszorg (Wlz). En wijkverpleging is belangrijk bij het voorkomen van verpleeghuiszorg. ‘Omdat de baten van investeringen niet altijd bij diezelfde partij terechtkomen zullen de verschillende organisaties echter niet vanzelfsprekend inzetten op preventieve zorgvormen’, stelt het SCP.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Elisabeth Nymus (schrijfster jeugdroman"Seksueel Misbruik" en volwassenroman "Vrouw van") op
Wat is maatwerk?

Als het om zorg gaat is deze term vastgelegd en betekent op de persoon toegesneden en afgestemde voorziening en/of hulp. Maatwerk komt oorspronkelijk van timmerlui die met passen en meten o.a. meubels, boten en huizen maakten en waar elke centimeter of zelfs millimeter bepalend is, anders kon hun bouwwerkje weleens uit elkaar vallen of kelderen.
Zoiets dergelijks is ook van toepassing als het om mensen met een zorgvraag uit gaat. Géén goede zorg betekent ooit letterlijk naar de verdoemenis gaan, toestand verslechtert en er is meer en duurdere zorg nodig om dit recht te trekken! Zodat een zorgvrager een waardig leven kan leiden en contacten kan maken met andere mensen en vereenzaming en verwaarlozing voorkomen kan worden.
Er wordt de laatste tijd nogal gemorreld aan maatwerk onder het mom van bezuinigingen en zogenaamd het geld is op en zoals laatst een wethouder vertaald heeft als: “een ambtenaar heeft er naar gekeken!” Als een persoon niet met adequate zorg geholpen wordt, wordt die in de praktijk velen malen duurder en dat dringt nog steeds niet door bij onze bestuurders en uitvoerders.
Zo simpel als van iemand de eigen bijdrage orthopedische schoenen vergoeden, voorkomt dat die persoon in een dure rolstoel terecht komt. Huishoudelijke hulp met voldoende uren voorkomt dat een persoon vervuilt en daardoor zieker wordt en uiteindelijk opgenomen moet worden in een instelling. Op tijd iemand die dementeert plaatsen in een verpleeghuis voorkomt overbelasting van mantelzorgers en duurdere thuiszorg. Het doorbreken van de vicieuze cirkel waarbij door overbelasting mantelzorgers niet de toekomstige invaliden worden en dan aanspraak moeten maken op zorg en de volgende generatie mantelzorgers is waarschijnlijk de beste maatwerk die je kan leveren. En die zelfs geld opbrengt, net zoals met maatwerk leveren!
Door Spijker (n.v.t.) op
De correlatie tussen thuiszorg en pleeghuiszorg is ongetwijfeld aanwezig. Maar bij inschakeling van wijkverpleging (al dan niet aanvullend op thuishulp) moeten er in het kader van de zorg over het algemeen specifieke handelingen worden verricht die je niet kunt overlaten aan de thuiszorg. Goedkopere zorg verlenen lijkt me in dat geval niet of nauwelijks mogelijk.
Door Willem (Volger (maatschappelijke ontwikkelingen) ) op
Het is toch ook een stapeling van negatieve (belevings-) effecten aan de rafelranden van de transities en decentralisaties. Denk dat de centrale overheid en partners / shareholders als VNG, uitvoerders eens een goede analyse moet maken in de breedte waar het qua aanpak, uitrol en condities fout ging bij deze omvangrijke systeeminnovatie! Dogmatische - politieke -oogkleppen af, goede oorzaak - gevolg analyse en bijstellen - interventies.
Mijn conclusie; wat ze in het fiscale domein / het belastingstelsel met oa. toeslagen en inkomenspolitiek niet durven (vereenvoudiging) en voor zich uit schuiven hebben ze op experimentele basis met een bezuinigingsopdracht losgelaten op het sociaal maatschappelijke domein. Het gevolg is dat deze zaken elkaar versterken met een negatieve uitkomst en er nu naar lapmiddelen gezocht wordt. En de politiek hobbelt achter lapwerk aan. Nog meer technocratie en schijnbeleid. De ene systeeminnovatie vereist dat de ander de basis op orde heeft. Hoe nu verder? https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws …
Door Ria Huisman (Directeur) op
De gemeent hield er een eigen systeem op na gebruikte interne werkdocumenten die kan de burger niet zien slim toch.
Ze is op haar vingers getikt door de meervoudige kamer
van de Rechtbank midden nederland.
Ze moesten mijn afgepakte uren weer teruggeven.
Inclusief voorlopige voorziening uitvoerbaar na de uitspraak 8-10-2019.