of 60220 LinkedIn

GGZ NL: voorkom rechtszaken jeugdhulp

Gemeenten moeten reële tarieven betalen voor de jeugd-GGZ. Diverse keren zijn aanbieders al naar de rechter gestapt om deze af te dwingen. Dat is niet de goede weg, benadrukt GGZ Nederland in een brief aan gemeentekoepel VNG.

Gemeenten moeten eerlijke tarieven betalen voor de jeugd-GGZ. Diverse keren zijn aanbieders al naar de rechter gestapt om deze af te dwingen. In Drenthe volgt op 22 november een kort geding. In meerdere regio’s overwegen zorgaanbieders, in lopende aanbestedingstrajecten voor 2020, een kort geding aan te spannen. De miljard euro die het kabinet extra ter beschikking heeft gesteld voor de jeugdzorg aan gemeenten, moeten gemeenten gebruiken om met reële tarieven over de brug te komen.

Noodklok

Dat stelt GGZ Nederland in een brief aan gemeentekoepel VNG. In de brief luidt GGZ Nederland namens de leden de noodklok. ‘Reële tarieven (voor de jeugd-ggz, red) moeten nu regelmatig worden afgedwongen via de rechter. Een gang naar de rechter is natuurlijk de allerlaatste stap en doet de onderlinge verhoudingen geen goed. Maar het is wel een maatregel waartoe wij ons genoodzaakt zien om onze zorg te blijven bieden aan kwetsbare kinderen en gezinnen’, aldus GGZ Nederland.

 

Eerlijker tarief

Recent zijn jeugdzorgaanbieders in de jeugdzorgregio Haaglanden door de rechter in het gelijk gesteld. De rechter gelastte dat de tien gemeenten opnieuw naar de tarieven moeten kijken en ervoor moeten zorgen dat deze kostendekkend en reëel worden. Maar er zijn nog meer rechtszaken op komst, aldus GGZ Nederland. ‘Hopelijk is dit te voorkomen en komen we tot afspraken voor een eerlijker tarief op lange termijn zodat we in de toekomst niet langer tegenover elkaar staan, maar samen gaan voor efficiënte en eerlijke jeugdhulp’, zo schrijft GGZ Nederland in zijn brief aan de VNG.

 

Afbraak

Aanbieders werken vaak onder de kostprijs en hebben de afgelopen jaren waar mogelijk tekorten opgevangen vanuit de eigen reserves. ‘We houden dit simpelweg niet langer vol’, stelt GGZ Nederland, die waarschuwt voor versnelde afbraak van de zorg aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Gemeenten moeten reële tarieven gaan betalen. Ook moeten gemeenten de middelen die zij van het rijk krijgen voor indexatie en loonkostenontwikkeling terecht laten komen bij de jeugdzorgaanbieders.

 

Kortingen

‘Wij weten dat de gemeenten worstelen met budgetoverschrijdingen ten gevolge van eerdere kortingen en stijgende aantallen. Maar we weten ook dat er meer middelen beschikbaar zijn gesteld door de rijksoverheid en die dienen ten goede te komen aan de kwetsbare kinderen en gezinnen door duurzame financiering van aanbieders’, benadrukt GGZ Nederland. De koepel wil dat de VNG actie onderneemt om gemeenten te wijzen op hun verantwoordelijkheid om tot een eerlijk tarief voor de jeugd-ggz te komen.

 

Compenseren loonontwikkeling

Een soortgelijke oproep deed recent ook Jeugdzorg Nederland. ‘Gemeenten worden voor de structurele loon- en prijsbijstelling voor jeugdhulp door het ministerie van VWS gecompenseerd’, benadrukt Jeugdzorg Nederland in die brief aan de VNG. De VNG moet er bij gemeenten op hameren ook de cao-ontwikkeling mee te nemen bij de vaststelling van de tarieven. Ook Jeugdzorg Nederland begrijpt de financiële problemen van gemeenten en ondersteunt het pleidooi voor een structurele oplossing voor de financiële tekorten. ‘Echter: de middelen voor het compenseren van de loonontwikkeling zijn wel degelijk door het rijk toegevoegd aan de algemene uitkering en zouden hier dan ook voor gebruikt moeten worden.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerardus op
Gemeenten kunnen zelf controleren hoe financieel gezond de jeugdzorgpartijen zijn die zij contracteren en het gesprek aangaan om tot faire tarieven te komen. Hoe dan?

Zorginstellingen zijn verplicht om hun jaarrekeningen te publiceren. Deze kun je vinden op de onderstaande website van VWS. een marge van 2 a 3 % is goed voor de bedrijfsvoeringen en continuïteit van een zorgverlener. Veel hoger dan is het verstandig om als financier hier eens een gesprek aan te gaan.
https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx
Zoek verantwoordingsinformatie
Op deze pagina kunt u de gedeponeerde digitale jaardocumenten en jaarverslagen voor verslagjaar 2011 tot en met 2018 raadplegen. Jaarverslagen voor verslagjaar 2018 zijn vanaf april 2019 op dit deel van de website gepubliceerd. Mocht u een jaardocument of jaarverslag voor verslagjaar 2018 niet kunnen vinden dan is dit nog niet gedeponeerd.
Door Marco van der Spek-Stikkelorum (Inkoopstrateeg/contractmanager ) op
Beste Paulus,

Dat wisten ze nog niet bij publicatie. Embargo is er pas om 05:30 vanochtend vanaf gegaan. En we moeten nog zien wat de uitwerking hier van is. Enkel verplaatsen gaat hem niet worden is mijn inschatting. Er zullen fundamentelere wijzigingen moeten komen qua inrichting van de keten. Daarnaast is de beschikbaarheid van voorzieningen niet oneindig,
Door Paulus (jurist) op
Toch jammer dat BB het belangrijkste JZ-nieuws van deze ochtend mist; nl. dat de zware (jeugd)zorg bij gemeenten wordt weggehaald. Het werd tijd!
Door Johan (Ambtenaar) op
"De miljard euro die het kabinet extra ter beschikking heeft gesteld voor de jeugdzorg aan gemeenten, moeten gemeenten gebruiken om met reële tarieven over de brug te komen."

Trap er niet in gemeenten !

Die 3 x 300 miljoen is voor een deel reparatie van bestaande tekorten die door het Rijk zijn veroorzaakt. Er blijft niets over voor tariefsverhoging.