of 59345 LinkedIn

'Gespecialiseerde jeugdhulp Rotterdam schiet tekort'

De gespecialiseerde jeugdhulp in de gemeente Rotterdam en omliggende gemeenten laat qua toegankelijkheid veel te wensen over, concludeert de gemeentelijke Kinderombudsman Stans Goudsmit. Hij opent een online meldpunt om klachten en suggesties te verzamelen.

De gespecialiseerde jeugdhulp in de gemeente Rotterdam en omliggende gemeenten laat qua toegankelijkheid veel te wensen over, concludeert de gemeentelijke Kinderombudsman Stans Goudsmit. Zij opent een online meldpunt om klachten en suggesties te verzamelen.

Knelpunten kenbaar in ‘élk gesprek’

Goudsmit schrijft in een brief aan wethouder Judith Bokhove (jeugd, GroenLinks) dat zij sinds haar benoeming in maart dit jaar in ‘élk (kennismakings)gesprek’ dat zij voerde met kinderen, ouders, hulpverleners, directeuren, rechters en advocaten is geconfronteerd met knelpunten in de toegang tot de gespecialiseerde jeugdzorg. Volgens Goudsmit gaat het dan ook niet om afzonderlijke incidenten, maar om een ‘structureel probleem’. De kinderombudsman roept Bokhove op om snel actie te ondernemen.

 

Problematiek verergert

Als knelpunten noemt Goudsmit onder meer dat er te weinig capaciteit is voor psychologische diagnostiek waardoor problematiek vaak verergert terwijl kinderen op een diagnose wachten. Daarnaast is er een tekort aan plaatsen in open jeugdhulpinstellingen waardoor kinderen langer thuis, in een gesloten jeugdinrichting of op een crisisplek moeten blijven dan wenselijk is. Als er een behandelplek wordt gevonden, zitten er soms meerdere maanden tussen de diagnose en de start van de behandeling. Die vertraging leidt niet zelden weer tot zwaardere hulptrajecten die niet nodig waren geweest als de behandeling op tijd zou zijn gestart. Ook hoort Goudsmit regelmatig dat hulpverleners en jeugdbeschermers teveel tijd kwijt zijn aan administratie en het regelen van passende hulp. Vaak moet voor suboptimale oplossingen worden gekozen ‘omdat de beste oplossing niet beschikbaar is’.  

 

Stevige en snelle aanpak

Om bij te dragen aan een oplossing voor die problemen heeft Goudsmit een online meldpunt geopend. Via dat meldpunt wil zij van betrokken kinderen vernemen wat er naar hun mening goed gaat, welke problemen zij ondervinden met de toegang tot de gespecialiseerde jeugdzorg, wat het effect is van die problemen, en hoe zij het probleem graag opgelost zien. Het meldpunt is geopend van het najaar van 2018 toten met het voorjaar van 2019. Goudsmit wijst er in haar brief op dat de gemeente een wettelijke verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat elk kind de hulp kan krijgen die het nodig heeft. ‘De hierboven gesignaleerde problemen vragen om een stevige en snelle aanpak, waarbij het belang van het kind voorop staat’, aldus de gemeentelijke kinderombudsman. De brief is niet alleen gericht aan de Rotterdamse wethouder Bokhove maar ook aan de colleges van de gemeenten Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, en Vlaardingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Veerle van den Broek op
Stans Goudsmit is, zoals de naam al zegt, een vrouw.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Jeugdzorg is in de 1e en laatste plaats een taak voor de ouders en dit wordt en is een onbetaalbare overheidstaak voor de belastingbetaler. Gewoon de kinderbijslag vanaf het 3e kind afschaffen.