of 61441 LinkedIn

Genoeg compensatie 'Wmo-abotarief’

De 145 miljoen euro compensatie voor gemeenten voor het Wmo-abonnementstarief is voldoende. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft ‘op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat de afgesproken compensatie aan gemeenten ontoereikend is’.

De afgesproken compensatie aan gemeenten voor het Wmo-abonnementstarief is voldoende. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft ‘op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat de afgesproken compensatie aan gemeenten ontoereikend is’.

Compensatie

De minister blijft met gemeentekoepel VNG ‘signalen uitwisselen’ en deze ‘gezamenlijk duiden’. Dat schrijft De Jonge in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Maarten Hijink. Het rijk stelt structureel 145 miljoen euro ter compensatie beschikbaar. Dat bedrag is bedoeld om de aanzuigende werking en de inkomstenderving te dekken. Dit bedrag wordt aan het gemeentefonds toegevoegd. De VNG heeft eerder gezegd dat het rijk de extra kosten volledig moet compenseren en moet bijpassen als de 145 miljoen euro onvoldoende blijkt te zijn. De Jonge heeft eveneens eerder in een Kamerdebat gesteld dat er mogelijk extra geld bijkomt als de regeling uit de pas loopt. Volgens gemeenten is nu al duidelijk dat die 145 miljoen euro onvoldoende is, zo laat de VNG desgevraagd weten. De VNG krijgt van gemeenten te horen dat de compensatie onvoldoende is en dat zij dit jaar maatregelen moeten nemen. 'Het abonnementstarief kost gemeenten dus veel meer dan de minister compenseert', aldus een woordvoerder van de VNG. 


Stijging

De effecten van het abonnementstarief worden gevolgd, zo is tussen rijk en VNG afgesproken. Een eerste monitor Abonnementstarief, die eind vorig jaar verscheen, wees uit dat de sterkste toename door gemeenten wordt gezien bij hulp in het huishouden, gevolgd door hulpmiddelen en woningaanpassingen. Het ging daarbij om een kwalitatief onderzoek onder achttien gemeenten. Er zijn meer aanvragen van inwoners uit hogere inkomensklassen. Het onderzoek bevatte nog geen kwantitatieve informatie. Die komt pas dit najaar beschikbaar. Uit onderzoek van EenVandaag in samenwerking met de VNG onder 149 gemeenten van begin januari, kwam naar voren dat 96 procent van de gemeenten een stijging ziet in de aanvragen voor huishoudelijke verzorging sinds de invoering van het abonnementstarief. Gemeenten zien zich daardoor genoodzaakt op andere zorg te bezuinigen.

 

Verschraling

Hierop trok Hijink aan de bel. ‘De invoering van het abonnementstarief kan en mag er niet toe leiden dat mensen die daarop zijn aangewezen niet of onvoldoende de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben’, antwoordt De Jonge op Hijinks Kamervragen. Daarom ook wil hij de effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in de gaten houden, inclusief de eventuele verschraling van het ondersteuningsaanbod. Jaarlijks bespreekt De Jonge met de VNG of het nodig is maatregelen te nemen als sprake is van ongewenste effecten ‘die niet of onvoldoende door gemeenten kunnen worden beïnvloed binnen de hen toekomende beleidsruimte’.

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Betekent dit dat gemeenten hun eigen ramingen en de aan deze zorgvraag (huishoudelijke hulp) gekoppelde inkomsten uit het Gemeentefonds zonder enig probleem kunnen overschrijden? Gemeenten worden op deze manier wel opgezadeld met het risico van voorfinanciering van toch al krappe begrotingen. Ex wethouder Hugo de Jonge zou daar bij dit soort regelingen toch meer en een beter oog voor moeten hebben.