of 61869 LinkedIn

Gemeenten willen miljoenen euro's extra voor jeugdhulp

De zestien gemeenten uit de Jeugdhulpregio Noordoost-Brabant willen 8,8 miljoen euro extra voor de uitvoering van de jeugdhulp. Dat schrijven zij in een brandbrief aan minister Hugo de Jonge (VWS).

Zestien gemeenten uit de Jeugdhulpregio Noordoost-Brabant willen 8,8 miljoen euro extra voor de uitvoering van de jeugdhulp. In een brandbrief aan minister Hugo de Jonge (VWS) stellen zij dat het objectieve verdeelmodel en de lastige toegang van jongeren tot de Wet langdurig zorg (Wlz) hen in grote problemen brengt.

Compensatie

‘Dit heeft tot gevolg dat jongeren mogelijk niet meer de zorg krijgen die zij nodig hebben, of niet de juiste zorg’, schrijven de gemeenten in de brief aan De Jonge. De 8,8 miljoen euro waarom de gemeenten vragen, betreft compensatie van de budgetkorting door invoering van het objectieve verdeelmodel. De gemeenten werden met deze korting geconfronteerd, nadat ze zelf 21,5 miljoen euro extra hadden geïnvesteerd om vernieuwing van de jeugdzorg mogelijk te maken. De budgetkorting van 8,8 miljoen euro over 2018 vangen de gemeenten uit eigen middelen op, over 2019 gaat dat niet meer.

 

Hervorming verdeelmodel

Voor de lange termijn wil de regio heroverweging van het objectieve verdeelmodel. Ook hameren ze op het belang van een betere afstemming tussen de Wlz en de Jeugdwet ‘om te voorkomen dat jongeren door afstemmingsproblemen tussen wal en schip vallen’.

 

Opbouw

In juli 2017 besloten de gemeenten extra te investeren in de jeugdhulp, omdat de vernieuwing niet van de grond kwam. Er werd in overleg met de jeugdhulpaanbieders besloten tot een aanpak van opbouw, ombouw en afbouw. Het betreft de opbouw van vernieuwende en integrale hulpvoorzieningen, de ombouw van bestaande naar nieuwe vormen ‘om uiteindelijk uit te komen tot de afbouw van onnodig kostbare van jeugdhulpvoorzieningen’, aldus de gemeenten in hun brief.

 

Knelpunten

Daarnaast moest een aantal knelpunten worden opgelost, zoals het tekort aan zeer intensieve ambulante begeleiding, pleegzorg en gezinshuizen. De zestien regiogemeenten besloten 21,5 miljoen euro uit eigen middelen toe te voegen aan het budget sociaal domein, om de transformatieopgaven te kunnen realiseren en de acute problemen op te lossen. Na die zomer van 2017 zagen de gemeenten zich geconfronteerd met de rijkskorting op het regionale budget van jaarlijks 8,8 miljoen euro door de invoering van het objectief verdeelmodel.

 

Beperkte toegang Wlz

Bovenop de budgetkorting komen de problemen die worden veroorzaakt door de beperkte toegang tot de Wlz. Door verscherpte criteria die het CIZ hanteert voor de toegang van jongeren tot de Wlz, zien de gemeenten een grote toename van het beroep van jongeren met een licht verstandelijke beperking op de (verlengde) jeugdhulp. Deze jongeren worden door het CIZ niet toegelaten tot de Wlz, en vallen terug op de gemeenten. ‘Deze toename is eerder niet voorzien en is ook niet meegenomen in het rijksbudget’, aldus de zestien gemeenten. ‘Daarnaast doen meer jeugdigen een beroep op de jeugdhulp omdat zij geen aanspraak kunnen maken op de Wlz.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Daan op
Als jeugdzorg waar om gevraagd wordt het belangrijkste is dan moet je daar het meeste geld aan besteden en dit op nr. 1 zetten blijkbaar doen ze dat niet.Ik ben het met Rutger eens de sociale netwerkers zijn irritant en het zijn er inderdaad heel erg veel in allerlei varanten.
Door Monique op
Er zijn heel veel sociale onzin functies het wemelt van het personeel dat rodddelt het is te veel van het goede.
Door Heukers op
Het kabinet Rutte 2, en in het bijzonder PvdA-staatssecretaris Van Rijn, heeft onnoemlijk veel kapot gemaakt met zijn idiote bezuinigingen tot wel 40% van de budgetten voor jeugdhulp. Gemeenten kampen daardoor met steeds grotere tekorten.

De onderbuikreactie van Rutger toont asn dat hij geen idee heeft waar hij over praat.
Door J. Schrik (Schaduwfractielid/ OR/ kaderlid) op
Wij zijn waar de gemeente meer geld voor vraagt. Wij vragen steeds om meer kennis, anders is het geld over de balk gooien.
Door Rutger op
Regering gebruik uw verstand en geef ze niet weer miljoenen. Ze verspillen het zo weer ergens anders aan en binnen no time hebben ze weer een tekort. De jeugdzorg is een goudmijn .Er i sgeld genoeg vor dit potje. Als ze het hier aan zouden besteden.Sociale kletsers in de wijken kosten ook miljoenen en wat voor nut hebben die ? Ze vertellen verhalen over misbruikte kinderen dus schrap die maar van de lijst.Misbruik wordt straks normaal door dit netwerken. Het kinderleed wordt genegeerd.