of 59854 LinkedIn

Gemeenten willen jeugdhulp onder kostprijs inkopen

De inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering in 25 Noord-Hollandse gemeenten staat onder druk. Drie grote aanbieders weigeren akkoord te gaan met door de gemeenten gestelde aanbestedingscriteria, waaronder de tarieven die onder de kostprijs liggen.

De inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering in 25 Noord-Hollandse gemeenten staat onder grote druk. Drie grote aanbieders weigeren akkoord te gaan met door de gemeenten gestelde criteria. Zij hebben niet op de opdracht ingetekend voor de zorgverlening vanaf 2019. De gemeenten bieden tarieven die onder de kostprijs liggen, stelt de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. De politiek eist opheldering.

Geen financiële armslag

‘We kunnen de zorg niet leveren met het tarief dat de gemeenten bieden’, stelt een woordvoerder van de William Schrikker Stichting. ‘Daarnaast willen de gemeenten tijdschrijven invoeren en pas achteraf betalen. Wij hebben niet de financiële armslag om, vaak lange, zorgtrajecten voor te financieren.’

 

Struikelblokken

Dit zijn voor de William Schrikker Stichting de drie struikelblokken waarom ze heeft besloten niet mee te doen aan de bovenregionale aanbesteding (open house) voor de jeugdzorgregio’s Kennemerland, Kop van Noord-Holland en Gooi- en Vechtstreek. Dat kon tot maandag. In een brief aan de gemeenteraden van de 25 gemeenten, waaronder Alkmaar, Haarlem en Hilversum, heeft de William Schrikker Stichting de drie bezwaren uiteen gezet. ‘We willen aan de slag blijven, maar we willen ook kwaliteit leveren’, aldus de woordvoerder in een toelichting. Ook het Leger des Heils en De Jeugd en Gezinsbeschermers hebben een streep getrokken, meldt NH Nieuws.

 

Niet uitvoerbaar

De gemeenten willen contracten sluiten voor drie jaar met twee keer twee jaar verlenging. ‘Het is positief dat zo veel gemeenten gezamenlijk een nieuw contract willen aangaan voor langere periode. Echter, het moet wel uitvoerbaar zijn!’, aldus de brief William Schrikker Stichting aan de raden. Met de voorwaarden die de gemeenten stellen, is dat niet het geval.

 

Mediastilte

De betrokken gemeenten willen niets kwijt over de kwestie. ‘We willen eerst bestuurlijk overleggen met de betrokken gemeenten en de organisaties’, zo laat een woordvoerder van Haarlem namens de gemeenten weten. ‘Tot die tijd is er mediastilte.’

 

Zorgcontinuïteit

Fracties in diverse gemeenten hebben inmiddels vragen aan hun wethouders gesteld. ‘Wij maken ons hier ernstige zorgen over, omdat de continuïteit van de zorg aan een zeer kwetsbare groep kinderen en ouders in het geding komt’, aldus de Hilversumse SP-fractievoorzitter Bianca Verweij. De Noord-Hollandse SP-afdelingen dringen er bij hun wethouders op aan op de aanbestedingsvoorwaarden opnieuw te bekijken én te bespreken met de betrokken gemeenteraden. Ook zijn er inmiddels Kamervragen gesteld, meldt NH Nieuws

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.