of 63946 LinkedIn

Gemeenten willen grip op Wmo

De Wmo 2015 moet worden aangepast, zodat gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen om bepaalde burgers buiten de Wmo te houden. Daarvoor pleiten 26 gemeenten.

De Wmo 2015 moet worden aangepast, opdat gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen om bepaalde burgers buiten de Wmo te houden. Alleen dan kunnen gemeenten binnen de beschikbare budgetten zorg en ondersteuning bieden aan burgers die dat zelf niet kunnen regelen of betalen. En alleen dan kan een reëel tarief aan aanbieders worden betaald.

Beleidsvrijheid

Dat stellen 26 gemeenten waaronder Breda, Deventer, Haarlem, Maastricht en Zwolle in een motie die vrijdag wordt ingediend tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG. Het rijk heeft diverse maatregelen genomen die de beleidsruimte van gemeenten inperken om kwetsbare burgers ondersteuning te bieden binnen de beschikbare budgetten, stellen de gemeenten. De invoering van het Wmo-abonnementstarief is daar een van.

 

Forse stijging

Dat leidt ertoe ‘dat burgers die hun ondersteuning zelf kunnen regelen en betalen toegang krijgen tot Wmo ondersteuning ten koste van kwetsbare burgers die de ondersteuning echt nodig hebben’, aldus de 26 gemeenten in hun motie. Sinds 1 januari geldt een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. In 2020 gaat dat vaste tarief ook voor algemene Wmo-voorzieningen gelden. Gemeenten zien sinds januari een forse stijging van het aantal Wmo-aanvragen. Mensen die voorheen bijvoorbeeld zelf een schoonmaakhulp inhuurden, kloppen daarvoor nu bij de gemeente aan omdat ze dan goedkoper uit zijn.

 

Uitspraken rechters

Ook de AMvB reële prijs Wmo in combinatie met vergrijzing en personeelsschaarste in de zorgsector speelt gemeenten financiële parten. Dat heeft ertoe geleid dat de tarieven voor Wmo ondersteuning hoger worden, ‘terwijl het Wmo budget en het accres hiermee geen gelijke tred houden’. De inzet van informele hulp wordt belemmerd vanwege de aanpassing van de Wet minimumloon. Hierdoor zijn de kosten van informele hulp in de Wmo gestegen. Ook door uitspraken van rechters over onder meer resultaatgericht indiceren wordt de gemeentelijke beleidsruimte beperkt.

 

Sturingsmogelijkheden

De gemeenten wijzen er in hun motie op dat de nieuwe Wmo taken in 2015 zijn gedecentraliseerd op basis van het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat de gemeente alleen ondersteuning hoeft te bieden als burgers hun eigen probleem niet zelf of met behulp van hun netwerk of algemene voorzieningen kunnen oplossen. ‘Gemeenten hebben echter geen sturingsmogelijkheden meer om burgers die zelf hun ondersteuning kunnen regelen, af te wijzen.’ Via een wetswijziging moet dat mogelijk worden gemaakt. De VNG moet dit bij minister De Jonge (VWS) gaan regelen.

 

Eigen verantwoordelijkheid

Het VNG-bestuur adviseert de leden de motie over te nemen. ‘De motie sluit aan bij de lobby van de VNG om meer sturingsmogelijkheden en budget te verkrijgen om daarmee de Wmo uit te kunnen voeren volgens de uitgangspunten van maatwerk en eigen verantwoordelijkheid. Sturingsmogelijkheden en behoud van beleidsvrijheid zijn voor gemeenten des te belangrijker nu het beroep op en de kosten van de Wmo toenemen, terwijl het budget met deze ontwikkelingen geen gelijke tred houdt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rotterdam op
Het zal allemaal best wel zo zijn dat bewoners ten onrechte om ondersteuning vragen vanuit de WMO. Maar het probleem is vooral dat de organisaties die de aanvragen doen voor hun clienten, dit op een onrechtmatige wijze doen. Wanneer je dagbesteding voor je clienten declareer, wordt er ook van je verwacht dat deze wordt aangeboden/geleverd. En daar wordt enorm mee gesjoemeld. Hierdoor missen clienten, die het toch al lastig hebben, de mogelijkheid verder te komen in hun leven. Verachtelijk is het dat de grote en bekende namen die WMO voor hun clienten regelen, dit geld ten onrechte opstrijken.Ik vraag mij serieus af of boven vermeld verhaal geen zand in de ogen strooien is, om het werkelijke gesjoemel met WMO gelden te verdoezelen.De bedragen die hier mee gemoeid zijn doen vermoeden van wel.
Door Liesbeth Grijsen op
Belangrijk aspect van deze motie is ook dat bij iedereen die ondersteuning krijgt vanuit de WMO, hiervoor een bijdrage gevraagd kan worden. Nu betalen alleen alleenstaanden en mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Bij gehuwden/partners onder de pensioengerechtigde leeftijd mag geen WMO bijdrage worden gevraagd. Dit is niet uit te leggen.