of 59274 LinkedIn

Gemeenten weigeren deel Jeugdwet uit te voeren

Ook Amsterdam int voorlopig geen ouderbijdrage voor de dagbehandeling van jeugdigen. Net zoals Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Zandvoort weigeren ze dit onderdeel van de Jeugdwet uit te voeren. Verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (Jeugdzorg) gaat hierover in gesprek met gemeentekoepel VNG. Die spreekt over een 'lastige situatie'.

In navolging van Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Zandvoort int Amsterdam voorlopig geen ouderbijdrage voor de dagbehandeling van jeugdigen. Hoewel gemeenten via de Jeugdwet hiertoe verplicht zijn, weigeren ze dit onderdeel uit te voeren.

Verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (Jeugdzorg) gaat hierover in gesprek met gemeentekoepel VNG. Die stelt dat het macrobudget voor gemeenten met ruim 26 miljoen euro moet worden opgehoogd, als wordt besloten de eigen bijdrage uit de wet te schrappen.

 

Opschorten

Het collegebesluit van Amsterdam blijft in ieder geval van kracht totdat staatssecretaris Van Rijn met zijn aan de Tweede Kamer toegezegde onderzoek komt, laat de woordvoerder van de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (jeugd) desgevraagd weten. Het onderzoek – waarin wordt gekeken naar de gevolgen en kosteneffectiviteit van de ouderbijdrage − wordt rond de zomer verwacht, aldus Van Rijns woordvoerder. Nu steeds meer gemeenten de inning van de ouderbijdrage opschorten, gaat de staatssecretaris met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om tafel. Van Rijn wil onder meer weten waar gemeenten tegenaan lopen en hoe ze erin zitten, aldus Van Rijns woordvoerder Ruben van Dorsen. De wens van een deel van de Kamer om de eigen bijdrage helemaal te schrappen, steunt Van Rijn niet.

 

Zorgmijden

Wethouder Kukenheim vreest dat de inning van de ouderbijdrage tot zorgmijdend gedrag leidt. Ze heeft daarnaast grote moeite met de ingewikkelde procedure en de onredelijkheid van de bijdrage. Er is in de ogen van het Amsterdamse college bovendien sprake van rechtsongelijkheid. Ouders met kinderen met psychische problemen die vijf dagen per week op school zitten of vanwege lichamelijke problemen in een kliniek of ziekenhuis worden geholpen, hoeven niets te betalen. Voor kinderen die vanwege hun (verstandelijke) handicap of ernstige gedragsproblemen een plek in de dagbehandeling of dagbesteding hebben of die kinderen die door psychische problemen op een accommodatie van een ggz-instelling worden behandeld, zijn ouders wel een eigen bijdrage verschuldigd.

 

Buitenshuis

De Jeugdwet stelt dat voor jeugdhulp een ouderbijdrage moet worden betaald wanneer een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Het argument voor heffing van de bijdrage is dat ouders kosten besparen doordat het kind een deel van de dag niet thuis verblijft. Bij het verlenen van jeugdhulp moeten gemeenten informatie verstrekken aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dat stelt vervolgens de hoogte van de ouderbijdrage vast, int dat bij de ouders en stort het vervolgens in de gemeentekas. Amsterdam gaat voorlopig bij dagbehandeling geen informatie aan het CAK geven. Hierdoor kan het CAK de bijdrage niet vaststellen en innen.


Emotionele belasting

‘Het moment waarop blijkt dat een kind specialistische hulp nodig heeft, geeft dat ouders een enorme emotionele belasting. De invoering van de ouderbijdrage bij dagbehandeling is daar bovenop een extra financiële belasting’, stelt wethouder Kukenheim. ‘Ouders kunnen dan zorgmijdend verdrag vertonen, omdat zij geen ouderbijdrage willen of kunnen betalen. Daarnaast is de ontstane rechtsongelijkheid een onacceptabel gevolg van de invoering van de bijdrage. En het idee dat ouders minder kosten hebben doordat het kind ergens anders verblijft, blijkt in de praktijk niet te kloppen. We geven hiermee als gemeente een signaal dat we de zorgen van de ouders delen en dat het belang van het kind voorop gaat. We hopen dat de staatssecretaris deze situatie gaat repareren.’


Vraagtekens

‘De ouderbijdrage staat in de wet en de wet moet uitgevoerd worden, maar we snappen dat gemeenten er vraagtekens bij zetten. Het is een lastige situatie’, stelt VNG-woordvoerder Liane ter Maat in een reactie. ‘We zien als VNG de bezwaren van gemeenten en hebben die bij zowel Van Rijn als de Tweede Kamer aangekaart.’ De inning van de ouderbijdrage is te complex en de regelgeving is ingewikkeld door uitzonderingsgronden, die voor een deel door de gemeente en een deel door het CAK moeten worden getoetst.


Groeiend verzet

De VNG weet niet of er meer gemeenten zijn dan de nu bekende vijf die de ouderbijdrage niet (willen) innen. Volgens Jeugdzorg Nederland wordt het onderwerp door gemeenteraden in onder meer Arnhem, Apeldoorn, Eindhoven en Nijmegen geagendeerd.

 

Macrobudget

Het is nog niet bekend wanneer Van Rijn over de kwestie met de VNG spreekt. Op voorhand stelt de VNG dat, als wordt besloten de eigen bijdrage uit de wet te schrappen, het macrobudget voor gemeenten met ruim 26 miljoen euro moet worden opgehoogd. Dat bedrag is bij decentralisatie ingehouden, stelt de VNG, omdat gemeenten dat bedrag via de ouderbijdragen binnen zouden krijgen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mister Gee (ambtenaar) op
Het mooie is: op gemeentelijk niveau krijgt gezond verstand kennelijk meer ruimte dan op rijksniveau.
Door Angelique (bmw) op
Het verhalen van bijdragen bij ouders is al een heel oude discussie.. Simpel, niet verhalen want uit het verleden weten we dat de administratieve last en het incasseren meer kost dan de feitelijke opbrengst. Is echt al minstens 15 jaar bij insiders bekend en ook nog eens niet in de lijn van de nieuwe jeugdwet ( voorkomen van erger is de essentie)
Wat Jeugdzorg Nederland er nu weer over zegt is typisch staaltje zieltjes( kindjes) winnen. Eigen bijdrage is voor de zorgaanbieders, jeugdzorg Nederland niet interessant wat dat stoot klanten, kindjes en ouders af, dus minder centen in de tas. Wat een lage manier van doen JN! JN,hou is op met je eeuwige bemoeizucht ten gunste van geldelijk gewin!
Door Zuzje (Gezinshuisouder) op
Kan iemand mij duidelijkheid geven over hoe het zit met uithuisgeplaatste kinderen? OTS/ Voogdij etc?

Mbt voogdij bijv. : een kind, al jaren onder voogdij bij jeugdbescherming. Eerder werd er per dag een minimaal bedrag verstrekt voor zak, kleed / reisgeld. Maar nu sinds 1-1-2015 is er volgens jeugdbescherming geen geld meer voor deze kinderen. Hoe kan dat? Waar moeten ze nu kleding van kopen? Of overige zaken. ouders zijn financieel niet meer verantwoordelijk. dat is jeugdbescherming, maar die wijst naar de gemeente en die? Die moet op zijn beurt de boel weer uitzoeken. Wie is de dupe? Het kind, die hier niet om gevraagd heeft. Nu dus geen zakgeld meer heeft, en niks meer kan uitgeven.
Ik zeg, goed geregeld!! .... Waar kunnen we terecht voor dit soort zaken?
Door secretaris PEL (secretaris) op
Onzin-bericht. Gemeenten hebben helemaal geen ouderbijdragen te innen. In de Jeugdwet staat dat ouders een ouderbijdrage moeten betalen als hun kind jeugdhulp krijgt die verblijf buiten het gezin inhoudt. Het gaat dan bijvoorbeeld om verblijf in een pleeggezin, maar ook een ochtend of middag hulp in een ggz-instelling is verblijf waarvoor de ouder een bijdrage moet betalen. Op het moment dat deze hulp wordt ingezet, moet de gemeente dat doorgeven aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stelt vervolgens de bijdrage vast en stuurt hierover een beschikking aan de bijdrageplichtige ouder(s). Er zijn dus gemeenten die dat niet meer doorgeven. Mooi zo: al die eigen bijdragen overal waar je gebruik van moet maken is ook een deel van de armoedeproblematiek.
Door H. Wiersma (gepens.) op
VNG moet gewoon snel schakelen en z.s.m. met staatssecretaris rond de tafel om deze meningsverschillen uit de wereld te helpen. Nog beter was geweest om deze problematiek voor de invoering van de wetgeving goed uit te discussiëren. Wat is dit voor een prutswerk van Overheden!
Door Chrétien van den Akker (Gemeentesecretaris) op
Waarom gaat de VNG niet voluit achter de gemeente staan die deze eigen bijdrage onuitvoerbaar en contraproductief vinden? Steun gemeenten die het belang van het kind voorop stellen, in plaats van te zeuren over wet is wet. En meteen beginnen over het geld dat gemeenten mislopen is ook tamelijk ongepast. Vond de VNG altijd al een bijkantoor van het kabinet, dat blijkt hier ook weer.