Dat is de uitkomst van een enquête onder Nederlandse gemeenten naar de problemen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt, uitgevoerd door het Kennisplatform Integratie en Samenleving. Dat ondervroeg 197 gemeenten naar ervaringen en knelpunten bij het zoeken naar en vinden van werk voor vluchtelingen. Volgens de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle werkzoekenden, onder wie ook statushouders. Eén op de zes gemeenten (18 procent) voert een specifiek beleid voor vluchtelingen. (ANP)