of 59821 LinkedIn

‘Gemeenten te positief over Wmo’

De Nederlandse gemeenten zijn positief over de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat stelt de Patiëntenfederatie Nederland.

De Nederlandse gemeenten zijn positief over de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat stelt de Patiëntenfederatie Nederland. 

Mantelzorg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht vorige week naar buiten dat uit eigen onderzoek blijkt dat mensen tevreden zijn over de ondersteuning vanuit de gemeente en de toegang tot die ondersteuning. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat het onderzoek van de gemeenten niet een volledig beeld van de Wmo schetst. Mantelzorgers en cliënten die voor hulp zijn afgewezen zijn er bijvoorbeeld niet in meegenomen.

Verbetering 

Directeur van de Patiëntenfederatie Nederland Dianda Veldman meent dat er nog veel ruimte is voor verbetering bij gemeenten. ‘Te veel mensen geven aan geen passende oplossingen te krijgen en niet in aanmerking te komen voor de ondersteuning die ze nodig hebben. Gemeenten moeten beter in beeld hebben wat de situatie van inwoners is, en wat zij nodig hebben. Als ze dat weten, kunnen ze beter maatwerk leveren. Dat zal de kwaliteit van leven van mensen rechtstreeks ten goede komen.’ Veldman ziet het tevens als probleem dat gemeenten het Wmo-geld dat voor de zorg aan patiënten is bedoeld, soms voor andere projecten gebruiken. ‘Wij vinden het onacceptabel als dat geld naar de aanleg van wegen gaat,’ aldus de directeur.

Positief 

Uit een onderzoek dat de VNG onlangs naar buiten bracht naar de ervaringen van mensen die gebruik maken van zorg op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt een positief beeld naar voren. Voor het onderzoek werd afgelopen jaar de mening gepeild van meer dan 85 duizend mensen in 354 gemeenten. Uit het onderzoek bleek dat de meeste mensen weten waar ze naartoe moeten met een vraag om Wmo-voorzieningen, dat ze snel en adequaat worden geholpen en dat ze zich serieus genomen voelen. Volgens de VNG is tussen de 70 en 80 procent van de respondenten tevreden.
 

Eigen onderzoek
Uit het onderzoeksprogramma Mijnkwaliteitvanleven.nl van Patiëntenfederatie Nederland komt echter een minder positief beeld naar voren. De 26.000 mensen die de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl hebben ingevuld, geven het contact met de gemeente als hulp of hulpmiddelen nodig zijn een 5,2 als rapportcijfer. Een op de drie mensen met een zorgvraag geeft aan dat zij niet beschikken over de hulp of hulpmiddelen die het beste bij hun situatie passen. De meest genoemde reden is dat zij hier geen geld voor hebben (41 procent) of er niet voor in aanmerking komen (37 procent).

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemiek (ICmedewerker) op
Hai Alfred; ik zucht gezellig met je mee . Ik ken al die informatie uit eigen ervaring. En ik weet ook dat de werkelijkheid heel wat weerbarstiger is dan alle circulaires doen voorkomen. En breek me de mond niet open over wetten. Zonder transparantie zijn alle regels zinloos want niemand kan controleren of die kloppen en juist zijn toegepast. En hebben we nou 1,2 miljard aan zorggelden over, 400 miljoen of nog meer of minder? Ontbreken van transparantie in een notendop.
Door Alfred op
@Annemiek: echt een hele diepe zucht. Lees wetten, circulaires gemeentefonds BZK, stukken over gebundelde doeluitkeringen etc. voor je wat roept.
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Alfred; sorry maar ik blijf erbij: gelden die worden verstrekt voor zorg binnen gemeenten dienen daar dus gewoon aan besteed te worden. Wel oormerken, dus. 'Sociaal domein' is namelijk een nietszeggende term. Daar valt alles onder, want dat is nou net het werkterrein van de gemeente. Je kunt geld dan dus ook besteden aan wielerwedstrijden, stadspromotie en Floriades. En daar ben ik het dus niet mee eens. Bovendien: het potjes-probleem blijft gewoon bestaan. En niet transparant. E daar ben ik het dus ook niet mee eens. Dus van twee dingen één: of er wordt te weinig geld uitgegeven aan 'echte' zorg binnen de gemeenten, of er wordt teveel geld uitgegeven aan niet-zorg terreinen..
Door Alfred op
@Annemiek: ik ben niet zo van de alternatieve (onbewezen) feiten over "geld besteden aan wegen". Gemeenten mogen binnen het sociaal domein beslissen waaraan gelden worden besteed. Dus niet geoormerkt voor zorg, maar wel voor sociaal domein. Mogelijke uitzonderingen daargelaten: ik zie geen signalen dat er wordt geknutseld met budgetten tussen fysiek en sociaal domein.

En geld overhouden is soms verklaarbaar. Oorzaken: A. er is genoeg geschreven over onzekerheden waarmee gemeenten mee te maken hebben en daardoor voorzichtig opereren (toegegeven: soms te voorzichtig) B. binnen het sociaal domein hebben gemeenten grosso modo tekorten op participatiewet en overschotten op WMO/Jeugdhulp, waarbij ook grote verschillen bestaan tussen gemeenten C. het Rijk was wellicht eerder gewoon wat minder efficient dan gemeenten, daar zijn al wat eerdere voorbeelden van. En budgetvorming is bij het Rijk mogelijk jarenlang (natuurlijk volkomen hypothetisch) niet gebaseerd op analyse van de werkelijkheid maar op lobbyisme en beeldvorming door belangengroepen.
Door Annemiek op
De door de gemeente te ontvangen rijksgelden voor zorg dienen dus te worden geoormerkt als uitsluitend te benutten voor zorg. Probleem (grotendeels) opgelost. Zoals Alfred vast wel weet: de wijze waarop gemeenten gelden doorsluizen van het ene budget naar het andere is volkomen ontransparant. Gemeenten blijken op de relevante momenten altijd ineens 'potjes' te hebben waarvan niet bekend is hoe het geld daar komt of waar het vandaan is gekomen. Dat zorggeld voor andere doeleinden wordt gebruikt kan inderdaad niet bewezen worden maar is wel volstrekt waarschijnlijk. Anders kun je dat geld niet 'overhouden'. Kortom: de wijze van budgetteren van zorggelden lijkt verdacht veel op het budgetteren van de kosten voor het koningshuis. En als iets stiekem moet dan deugt het niet. Dat weet ik uit mijn eigen werk als IC-er.
Door Lian Roovers (Clientondersteuner) op
Het klopt ook niet. Kijk maar naar het recente wel onafhankelijke SCP ondrtzoek
Door Alfred op
Ten eerste: dit is geen onderzoek van de VNG zelf maar onderzoek wat gemeenten op grond van de wet (art 2.5.1.) volgens een vast format moeten doen, dat door VWS (niet VNG) is vastgesteld. Echt stuitend dat BB dit niet weet en hier verkeerd over bericht.
Ten tweede: net zo stuitend dat BB het verschil tussen onderzoek middels een a-selecte steekproef en middels de methode zelfaanmelding niet herkent duidt. Met alle respect voor patientenfederatie: er is inderdaad wat te verbeteren, maar wat ze hier doen heeft weinig te maken met goed onderzoek.
Ten derde: dat er geld naar wegen zou gaan: die stemmingmakerij kennen we nou wel, echt heel concrete bewijzen graag.

En aan de reageerders: check feiten.
Door Mariska Huizeveld op
Een volledig eerlijk beeld zou ook te schokkend zijn he VNG ?
Door Frank Zuylen (Voorzitter bewonersvereniging/gepensioneerde) op
Wat voor zin heeft zo'n onderzoek van de VNG als je het met de nodige argwaan moet beschouwen? De VNG is zeker niet vrij van politieke belangen. De reputatie van de aangesloten gemeentebesturen staat op het spel. Maar wie gelooft de onderzoekers van VNG nog als ze hun eigen vragen kunnen formuleren en de uitkomsten zonodig nog kunnen manipuleren? Het is eigenlijk onthutsend dat men zich bij de VNG van geen kwaad bewust lijkt te zijn. Kennelijk zijn de hoge heren van VNG beducht voor het negatieve beeld dat bij heel veel Nederlanders is ontstaan over de invoering van de WMO. Maar daar zijn die gemeenten in eerste instantie niet zelf verantwoordelijk voor geweest. De Tweede Kamerlid mikte dit dossier over de schutting, zodat de jongens en meisjes in Den Haag daar tenminste niet meer op zouden kunnen worden aangesproken als het mis zou gaan en het een puinhoop zou worden. Dat mag niet vergeten worden, zeker nu de verkiezingen op komst zijn. Het wordt tijd om deze jongens en meisjes daar op af te rekenen.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Gemeenten die willens en wetens WMO gelden bestemmen voor andere doeleinden, plegen m.i. diefstal. Het wordt hoog tijd dat er sancties worden ondernomen tegen dit soort gemeenten.

Relevante Parlementaire Dossiers