Meer dan de helft van de gedetineerden krijgt überhaupt geen hulp bij terugkeer in de samenleving, stelt de raad vast. Zij zitten te kort vast om aan hun re-integratie te kunnen werken. Maar die kortgestraften hebben dezelfde problemen als gedetineerden die langer moeten zitten en vervallen minstens even vaak in oude fouten. De raad zou mede daarom het liefst zien dat er minder vaak korte celstraffen worden uitgedeeld.

Beter inlichten

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie wil onder meer de wet zo wijzigen dat gevangenissen gemeenten beter kunnen inlichten over vrijlatingen, schrijft hij in antwoord op de adviezen van de RSJ. Hij onderzoekt of ze voortaan ook andere informatie kunnen delen, zodat gemeenten beter weten wat een ex-gedetineerde nodig heeft. Ieder jaar worden ongeveer 35.000 gedetineerden uit de gevangenis ontslagen.

Oproep
Eind augustus dit jaar publiceerde Binnenlands Bestuur een essay van Sjef van Gennip en Liesbeth Spies, respectievelijk algemeen directeur van Reclassering Nederland en voorzitter van de Raad van Toezicht van diezelfde organisatie. Zij riepen daarin alle organisaties actief in het strafrechtelijk domein, inclusief gemeenten, op om zorg, drang en dwang te combineren. Volgens de auteurs zijn gemeenten relatief onbekend met de reclassering en ziet de reclassering zichzelf te veel als onderdeel van het strafrechtelijk domein. Dat staat samenwerking bij terugkeer van gedetineerden in de samenleving in de weg. (Red./ANP)