of 59345 LinkedIn

Gemeenten ontmoedigen pgb’s bij jeugdhulp

Het aanbod van gecontracteerde zorgaanbieders en het beschikbare budget lijken bij de gemeentelijke toekenning van jeugdhulp leidend te zijn, in plaats van de zorgvraag. Gemeenten ontmoedigen de keuze voor een persoonsgebonden budget (pgb) en sturen aan om zorg in natura af te nemen. Dat blijkt uit de Monitor Transitie Jeugd (MTJ).

Het beschikbare budget en het aanbod van gecontracteerde aanbieders lijken bij de gemeentelijke toekenning van jeugdhulp leidend te zijn, in plaats van de zorgvraag. Ook ontmoedigen gemeenten de keuze voor een persoonsgebonden budget (pgb) en sturen aan om zorg in natura af te nemen.

Toegang

Dat blijkt uit de Monitor Transitie Jeugd (MTJ) over het eerste kwartaal van dit jaar. In die periode kreeg de Monitor 109 meldingen binnen, over vooral de jeugdhulp aan kinderen tussen de 12 en 17 jaar. De meeste daarvan gingen over de toegang tot jeugdhulp.


Niet passend

‘Meer en meer melders klagen over ambtenaren en wijkteammedewerkers die keuzes maken die niet gebaseerd zijn op wat het gezin en het kind nodig heeft, maar op basis van wat er beschikbaar is’, meldt de Monitor. Het sturen op zorg in natura is een groot knelpunt in het krijgen van passende zorg, stellen de ouders die een melding hebben gemaakt. Voor sommigen ‘betekende dit dat zij naar een andere zorgverlener moesten of dat het aanbod niet (geheel) passend was voor hun kind’, aldus de MTJ. De Monitor brengt vanaf 2015 tot eind dit jaar elk kwartaal de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie jeugdhulp naar gemeenten − vanuit cliëntperspectief − in kaart.


Afschuiven

Het aantal meldingen over de samenwerking tussen verschillende soorten zorg is in het eerste kwartaal toegenomen ten opzichte van 2015, stelt de MTJ. Er wordt met kinderen geschoven tussen de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). ‘Betrokken partijen kennen hun taken, verantwoordelijkheden en procedures onvoldoende om het kind zo spoedig mogelijk van noodzakelijke hulp te voorzien’, zo stellen melders. Het integraal werken rondom een gezin komt mede hierdoor onvoldoende van de grond, met als gevolg dat ouders veel tijd kwijt zijn aan het organiseren van zorg. Het gebeurt ook dat kinderen door slechte samenwerking tussen gemeenten en organisaties onderling lang moeten wachten op hulp of zorg.


Inkoop 2017

Gemeenten, beleidsmedewerkers en wijkteams worden door de MTJ onder meer geadviseerd om ouders en jongeren te betrekken bij het inkoopproces voor 2017. Dit kan bijdragen aan de beschikbaarheid van een passend aanbod van jeugdhulp.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bertus op
Gelukkig voor een aantal kinderen met een complexe problematiek is er de PGB.
Met een PGB kun je meervoudige complexe hulpverlening inschakelen die niet door één instelling uitgevoerd kan worden, omdat daar niet alle kennis aanwezig is.
Als de PGB door een ervaren jeugdprofessional wordt bekeken en getoetst weet je in ieder geval wel dat hier goed naar gekeken wordt of dit werkelijk noodzakelijk is.
Kan het anders of beter, dan wordt dit ook meegenomen.
Door W.F.Willems (pensioen) op
Marchand, met het gestelde ben ik het volkomen eens.Rijke ouders gaan van het het PGB-geld dolfijntjes aaien op de Antillen met hun kinderen.Hulpverlening is nl. net rubber je kunt het net zover uitrekken als je wilt, zelfs in Marokko. Allemaal al voor gewaarschuwd toen die omhooggevallen zwemster E.Terpstra in 1995 het PGB aankondigde.
Door H.Marchand op
Het denken in en in stand houden van PGB - ZIN maakt al dat er , vaak bewust, een virtuele wereld gecreeerd wordt van 'aan de leiband en minder maatwerk' (ZIN) en 'vrijheid en maatwerk' (PGB). Naast het feit dat dit verschil er niet is en de kwaliteit en vrijheid over beide 'werelden' goed en slecht kan zijn, moet men niet vreemd opkijken van het willen beteugelen van open eind financieringen. De essentie van alle veranderingen is nog steeds gelegen in de financiele houdbaarheid van zorg en ondersteuning. Ook kun je als gemeente het aantal aanbieders waarmee je in zee gaat limiteren (mix pgb/zin). Wat slecht is, is het eerst oeverloos toelaten van iedere aanbieder die iets goeds denkt te doen rond zorg naar het omzetten van pgb naar zin van die aanbieders. Dan heb je het paard van Troje plus een overconsumptie aan zorg binnen gehaald. Kortom: het is moeilijk om uit een spagaat te geraken die gemeenten totaal niet hebben overzien bij de decentralisatie en waar vaak eind 2014 wat naieve keuzes zijn gemaakt. Er zal iets 'teruggeorganiseerd' moeten worden en dat doet pijn (en zal ook in de PGB-hoek moeten gebeuren).
Door P. Pluim op
Schandalig en crimineel is dat gedrag van de gemeenten en hun ambtenaren. De gemeenten houden zorggeld over ten kosten van de zorgbehoevenden.
Door Charles op
Vreemd dat er desondanks nauwelijks klachten worden ingediend bij de gemeente of bezwaar wordt gemaakt tegen de beschikking waarin de zorg wordt toegekend. wie heeft hier de regie, de gemeente toch?
Door Joris de waal op
De hulpverleners moeten onder de loupe worden genomen en de overheid moet zelf meer kennis gaan vergaren i.p.v altijd maar blindelings vertrouwen op de zorgverlening/ggz.Het is een bijzondere misbruik tak die doorzien moet worden.Geld en macht overheersen.
Door Frans op
De meeste kinderen zijn gewoon normale kinderen die helemaal geen jeugdhulp nodig hebben we slaan helemaal door opeens.
Door Miranda Wissink op
Het kind staat centraal een mooie slogan maar in de praktijk is het het geld wat centraal staat en de drang en dwang van wat beleidsmakers willen. Ouders hebben de regie maar bij CJG en hulpverlening weten ze dit niet. Die gaan uit dat de behandelaar de regie heeft over het kind en wat het kind nodig heeft. Kinderen die op school uitvallen moeten in behandeling? Vaak is dit niet aan de orde maar hebben deze kinderen begrip nodig omdat zij al volledig getraumatiseerd zijn in ons onderwijssysteem. Vaak slimme kinderen die niet gezien zijn in hun leerbehoefte! Een zorgelijk systeem is het, deze kinderen mankeert niks behalve dat zij anders leren en niet gezien zijn in hun onderwijsbehoefte!!

Relevante Parlementaire Dossiers