of 59345 LinkedIn

Gemeenten moeten jongerenwerkers beter benutten

Als gemeenten jongerenwerkers beter benutten, kan dat leiden tot daling van de gemeentelijke kosten voor jeugdzorg en verbetering van het leven van jongeren. Dat stellen het Verwey-Jonker Instituut en het lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam).

Gemeenten moeten jongerenwerkers beter benutten. Dat leidt tot daling van de gemeentelijke kosten voor jeugdzorg en verbetering van het leven van jongeren. Ook draagt het jongerenwerk bij aan het realiseren van de transformatiedoelen van de Jeugdwet. Dat stellen het Verwey-Jonker Instituut en het lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam).

Signalen delen

Jongerenwerkers zijn voor jongeren toegankelijk en zichtbaar doordat ze werken in de wijk, in buurtcentra en op schoolpleinen. Ze zijn daardoor vertrouwd voor jongeren en een makkelijk aanspreekpunt, stelt Asia Sarti, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. ‘Door meer samen te werken met hulpverleners, kunnen jongerenwerkers hun signalen makkelijker delen met hulpverleners en kan hulp of ondersteuning wellicht sneller en efficiënter worden georganiseerd.’

 

Laagdrempelig

‘Jongerenwerkers kunnen jongeren laagdrempelig bijstaan en vroegtijdig signaleren als het fout dreigt te gaan. Het zou mooi zijn als in meer gemeenten lokale teams en jongerenwerk structureel gaan samenwerken, daar liggen echt kansen voor het sneller organiseren van passende hulp en te werken aan voorkoming van problemen, oftewel preventie’, aldus Sarti. Haar advies aan gemeenten is om in kaart te brengen wat er al gebeurt aan jongerenwerk, of het jongerenwerk al goed samenwerkt met het lokale team en hoe dat kan worden versterkt.

 

Zorgbril

Uit recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat veel gemeenten tot nu toe hebben verzuimd om toegankelijke, alledaagse hulp bij opgroeien en opvoeden professioneel vorm te geven. De wijk- en jeugdteams kijken te veel met een ‘zorgbril’ en verwijzen de jongeren door naar de tweedelijnshulp. Mede daardoor stijgen de kosten voor jeugdzorg. Meer inzet van jeugd- en jongerenwerkers helpt de hoge kosten van de jeugdzorg te verminderen.

 

Minder inzet

Het aantal jongerenwerkers is de afgelopen tien jaar gestagneerd, zo blijkt verder uit het rapport Náást de Jongeren – De staat van Professioneel Jongerenwerk in Nederland van het Verwey-Jonker Instituut. Nederland telt nu zo’n 1.209 fte aan jongerenwerkers; ongeveer hetzelfde aantal als in 2009. Omdat jongerenwerkers met zwaardere problemen te maken hebben, meer coachen en meer in scholen werken, is er feitelijk minder inzet in buurten, stellen de onderzoekers.

 

Transformatiedoelen

Jongerenwerk draagt bij aan het realiseren van de transformatiedoelen van de Jeugdwet, stellen de onderzoekers van het lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam) op basis van effectonderzoek onder 1579 jongeren tussen de 10 en 24 jaar. Kwetsbare jongeren versterken via het jongerenwerk hun eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden. Jongerenwerkers verwijzen jongeren waar nodig door naar professionele hulp en jongerenwerk draagt eraan bij dat jongeren met zware problemen stabiel blijven.

 

Lees meer over mogelijkheden om als gemeente de jeugdzorg financieel behapbaar te krijgen in Binnenlands Bestuur nr. 12 van deze week (inlog).


 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.