of 59123 LinkedIn

Gemeenten moeten aan de bak met basiszorgteams

Wjikgerichte basiszorgteams kunnen patiënten integrale zorg en hulp bieden. Gemeenten moeten hietoe het initiatief nemen, stelt de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg in zijn vrijdag uitgebrachte advies 'Regie aan de poort'.

Er moeten basiszorgteams komen die in de wijken de juiste zorg verlenen, zodat onnodige doorverwijzing naar de - dure - tweedelijnszorg kan worden voorkomen. Gemeenten moeten hierin het voortouw nemen, adviseert de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ).

Regie aan de poort

De basiszorgteams moeten bestaan uit in ieder geval huisartsen, verpleegkundigen en het maatschappelijk werk, stelt de RVZ in zijn vrijdag uitgebrachte advies ‘Regie aan de poort'. De basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving.’ Deze teams moeten ervoor zorgen dat de werkelijke vraag achter de zorgvraag duidelijk wordt, zodat naar een structurele oplossing van de problemen kan worden gezocht en een einde komt aan de versnippering in zorgverlening.


Sociale problemen

Bij patiënten die bij de huisarts komen vanwege bijvoorbeeld chronische buikpijn, is vaak meer aan de hand. Mogelijk is sprake van eenzaamheid, opvoedproblemen, werkloosheid of een drankprobleem. Als ook naar deze sociale problemen wordt gekeken, kan de patiënt gerichter worden geholpen. ‘Op deze manier kan worden voorkomen dat mensen in een zorgtraject verdwijnen waar ze eigenlijk helemaal niet thuishoren en waardoor ze bovendien bij de huisarts uit beeld verdwijnen. Ook kan zo een einde worden gemaakt aan het rondpompen van patiënten’, stelt projectleider Willem Jan Meerding van de RVZ.

 

Wijkscans

Voordat wijkgerichte basiszorgteams worden geformeerd, moet eerst in kaart worden gebracht waar de grootste gezondheidsrisico’s zitten en welke dat zijn. Hiertoe moeten gegevens van huisartsen, GGD, sociale dienst, zorgverzekeraars op wijk- of postcodeniveau slim worden gecombineerd, stelt de RVZ. Ook voor deze wijkscans moet de gemeente het initiatief nemen, vindt de Raad. Als duidelijk wordt waar de grootste gezondheidsrisico’s zitten, kan vervolgens pro-actief gezondheidsbeleid worden gevoerd. De ene keer zal vooral de huisarts aan zet zijn, de andere keer de maatschappelijk werker of de sociale dienst van de gemeente.

 

Delen patiëntgegevens

Voor deze aanpak is een aantal belemmeringen, beseft Meerding. Zo zal het delen van privacygevoelige (patiënt)gegevens bij vooral huisartsen op bezwaren stuiten, schat hij in. Omdat de gegevens worden geanonimiseerd en vervolgens niet herleidbaar in de wijkscan worden verwerkt, moet dat bezwaar overkomelijk zijn, denkt Meerding.

 

Belemmerende bekostigingssystematiek

Ook de financiering zal een fikse dobber worden. De huidige bekostigingssystematiek belemmert een dergelijke integrale aanpak op wijkniveau. Geldstromen van zorgverzekeraars en gemeenten moeten worden gebundeld, adviseert de RVZ. De basiszorgteams krijgen vanuit die gebundelde financieringspot een budget, waarmee de teams de benodigde zorg en ondersteuning in hun verzorgingsgebieden kunnen bieden.

 

Experimenteren in proeftuinen

De RVZ stelt voor een aantal proeftuinen in te richten waarin het concept van wijkgerichte basiszorgteams kan worden uitgeprobeerd. ‘We kunnen dan zien of deze aanpak een meerwaarde heeft.’ Bij gebleken succes kan het concept over heel Nederland worden uitgerold.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer op
Oh, ja en laat de diploma democratie ook artikel 1 van de Grondwet in praktijk brengen. Overal in Nederland hebben burgers dezelfde rechten qua voorzieningen.
In gelijke situatie in elke Gemeente dezelfde behandeling die uit belastinggeld betaald wordt. Het is toch raar voor zo'n klein land dat de verschillen zo groot zijn. Het is een waanidee dat met de decentralisering de Gemeente de aangewezen partij is, omdat die dichter bij de burger zou staan. Er is teveel verschil in niveau in verschillende opzichten. Zonder die decentralisering is er wel gelijke benadering in NL.
Een zorgcoördinator die veel onafhankelijker is kan daar voor zorgen, omdat dit landelijk wordt georganiseerd. Het sociaal incasso bureau kan zonneklaar eveneens. Die zien wat basislevensbehoeften kosten en waar bijstelling in inkomen nodig is. Voor wie niet mee wil werken stevige consequenties. Geen woonruimte op eigen naam met eigen meubilair. Soort motels in wijken met ordentelijk voedselpakket. Verplaatsing kan ook gebeuren. Voedselbanken zijn een brevet van onvermogen van politiek, bestuur, belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties. Ook allemaal diploma's die opgeteld het goed zouden kunnen regelen, maar gezamenlijk voedselbanken niet hebben voorkomen en de veel te krappe ruimte tusen bodeminkomen en basis lasten. Ra ra hoe kan dat?Zet die vrijwilligers in om nodige spullen te verzamelen en te verstrekken die nodig zijn buiten voedsel. Van PC tot TV etc. Zowel zorgcoördinator als Sociaal Incasso Bureau kunnen aangeven wat nodig is bij mensen met schulden en dwarsliggers in het algemeen. Wie te goeder trouw is met laag inkomen kan daar ook een beroep op doen. Dus ook op dat collectieve totaal pakket wat woonlasten betreft. In feite moet de omvang van mensen met schulden drastisch verminderen als je het systeem verandert.

De kapitaalverspilling, misbruik van voorzieningen hou je zo tegen en dat motiveert onderlinge solidariteit. Bovenal is het schrijnend dat de incasso industrie hier zo giga van profiteert. Een kleine rekening wordt een grote rekening in no time.
Dan gooit die industrie de kaal gekloven botjes over de schutting naar de samenleving op het op te lossen. Hoorde u ooit in de week van de armoede hierover?? Politiek? Bestuur? Maatschappelijke organisaties? Kerken? De media?. Die laatste is in het algemeen gesproken op de fast food modus over deze onderwerpen. De gemakkelijke weg kiezend, om tijd en papier te vullen en goedkoper te werken.
Door Keijzer op
Wel, dit komt in de richting van een zorgcoördinator naast de huisarts wat ik als noodzakelijk zie.
Die indiceert, verwijst, controleert en bijstuurt.
Zorgaanbieders voeren uit. Geen koninkrijkjes daaronder meer waar de cliënt alleen tegenover een meestal aanbod gerichte zorgaanbieder staat en vaak met monopoly positie. Jammer dat de
diploma democratie en diploma bureaucratie er zo lang over doen om gezond verstand te gebruiken.
Daarbij ontschotten van de zorgpotten.
Te gek voor woorden. We bouwen een duur monster van bureaucratie op en patiënten moeten het doen moet 3 stuks incontinentieluiers per dag.
Tegenwoordig kun je van een bodeminkomen van min Euro 1000,00 geen woonlasten meer betalen bij een sociale huurwoning van rondom de Euro 580,00. Je bent minimaal Euro 800,00 per maand kwijt. Een alleenstaande met Wajong heeft Euro 930,00. Een gehuwde met WA0 Euro 970,00. Een alleenstaande met AOW Euro 1066,00. De huur is dan Euro 400,00. Zorgpremie Euro 70,00. In geval van een partner Euro 140,00. De toeslagen zijn dan al verrekend. Dan komen basis vaste lasten erbij. Dat zijn geen kosten die voor compensatiemaatregelen in aanmerking komen.
Wat daar wel onder valt verschraalt steeds meer. Dan komt brief met de mededeling dat men minder huurtoeslag en zorgtoeslag ontvangt. De armoedeval wordt op deze groep verhaald met de slogan dat werken lonen moet. Dat zou moeten worden, werken moet als je kan en er werk te vinden is.
De diploma democratie bouwt de dure diploma bureaucratie en daarvoor heb je de dure diploma schuldhulp nodig om mensen te helpen, die hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Dan heb ik het over mensen die te goeder trouw zijn. Hoe snugger is dat? Nu nog voor de schuldhulpverlening een landelijk uitgerold sociaal incasso bureau (SIB). Onder de maatschappelijke dienstverlening, of onafhankelijk op non profit basis en met MD nauw samenwerkend. Poot voor sociale leningen en poot voor verplicht- en vrijwillig budgetbeheer. Die kan zorgen voor goedkoper en kwalitatief verantwoord collectief totaal aanbod/pakket op het gebied van gas, water, licht,
internet, telefoon en zorgverzekering. De huurtoeslag en zorgtoeslag in deze vorm is een valkuil voor schulden, omdat het inkomen niet meer toereikend is voor basiskosten en voeding.
De toeslagen komen binnen en is er even geld voor boodschappen en dan ineens gaat bijna het hele inkomen op aan huur en zorgpremie.en gas licht en water meteen. Van dat karige leefgeld wordt ook verwacht dat je de bijzondere kosten eerst voorschiet. Grote belasting voor mantelzorg en weer die dure hulpverlening. Het is treurig dat de crisis de wal pas vormt die het diploma-schip moet keren en eens gezond-verstand-beleid in gang wordt gezet zonder mensen die te goeder trouw zijn met een zwaard van Damocles te laten leven hoe men moet overleven. In de vorige eeuw kon het niet op en nu moet ineens in heel korte tijd, heel veel terug worden geschakeld in een totaal andere tijd, die veel duurder geworden is bij zelfstandig wonen en laag inkomen. Wat je denkt te winnen met bezuinigen kost daarna linksom of rechtsom weer geld. Los van menselijk drama en algemeen welbevinden bij onderste inkomen lagen en stukje daarboven.
Door ebola (proeftuin) op
bij gebleken succes kan het concept over heel Nederland worden uitgerold.


lol, elke burger een zorgambtenaar.