of 60156 LinkedIn

Gemeenten maken werk van klare taal

Gemeenten maken in toenemende mate werk van heldere communicatie met de burger. Vooral voor laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking is dat hard nodig. Onder meer in Nijmegen en Eindhoven zijn maatregelen in voorbereiding die informatie toegankelijker moeten maken.

Gemeenten maken in toenemende mate werk van heldere communicatie met de burger. Vooral voor laaggeletterden en mensen met een lichte verstandelijke beperking is dat hard nodig. Onder meer in Nijmegen en Eindhoven zijn maatregelen in voorbereiding die informatie toegankelijker moeten maken.

Nederlands op niveau B1

De gemeente Nijmegen gaat voortaan alle formulieren die met sociale regelingen van doen hebben opstellen in Nederlands op niveau B1. De raad nam een motie daartoe eind vorig jaar aan zonder tegenstemmen. Maar liefst 95 procent van de Nijmeegse bevolking (alle Nijmegenaren behalve de geschatte 5 procent analfabeten) zouden in staat moeten zijn om documenten op dat taalniveau te volgen. ‘Taalniveau B1 kenmerkt zich door het gebruik van veel voorkomende woorden en korte, eenvoudige en actieve zinnen’, staat in de motie uitgelegd. Het college kwam onlangs met een voorstel naar aanleiding van de aangenomen motie.

 

Meest verstuurde brieven herschreven

Dat voorstel houdt onder meer in dat de meest verstuurde brieven van het bureau Inkomensondersteuning worden herschreven. Bij het opnieuw opstellen van de brieven maakt de gemeente gebruik van drie richtlijnen. Zo heeft de gemeente een leesgroep in het leven geroepen die de leesbaarheid van de teksten moet keuren. Deelnemers voor die groep zijn geworven via de nieuwsbrief werk en inkomen of een vragenlijst. Inmiddels hebben 79 personen zich aangemeld. Ook krijgt de gemeente advies van de zogeheten taalambassadeurs; voormalig laaggeletterden die hun lees- en schrijfvaardigheid hebben opgekrikt met behulp van het ROC. Ook worden er schrijfcoaches in het leven geroepen. Die medewerkers worden getraind om op niveau B1 te schrijven en hun collega’s daarin te coachen. De schrijfcoaches komen uiteindelijk op de afdelingen terecht waar zij het hardst nodig zijn.

 

QR-codes

Een ander recent voorbeeld van een gemeente die toegankelijker wil communiceren en daartoe serieuze stappen zet is Eindhoven. Deze week nam de Eindhovense raad  - ook unaniem- een motie aan die, behalve het bestuur op te roepen voortaan op niveau B1 te communiceren, ook de opdracht geeft om een pilot uit te voeren met andere communicatiekanalen. In een eerdere toelichting lieten mede-indieners van die motie weten dat zij brieven van de gemeente graag willen laten uitrusten met een QR-code die naar een animatie of Youtube-filmpje leidt waar een uitleg wordt gegeven die bijvoorbeeld voor licht verstandelijk beperkten ook begrijpelijk is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rolf Simons (communicatie / heldere taaltrainer) op
Dat gemeenteraden moties moeten aannemen om duidelijke brieven te schrijven zegt natuurlijk ook wel iets. Ik ben benieuwd naar verhalen uit andere organisaties. Hoe ging de knop om? Waren er stokken achter de deur nodig? Of ging het allemaal vanzelf? Laat maar horen!
Door Jeroen Vloedbeld op
Wat goed! Dat is zoals het feitelijk hoort. Mensen in hun waarde laten. Als jij mij niet begrijpt moet ik mijn verhaal aanpassen. De reactie tot nu toe is dat de ontvanger een cursus krijgt. Chapeau.
Door Lodewijk van Noort (Campagneleider Direct Duidelijk) op
Wat goed dat steeds meer overheidsorganisaties hiermee bezig zijn. B1 is al lang de basis voor overheidscommunicatie, maar wordt lang niet altijd gebruikt. Overigens laten ook steeds meer organisaties het taalniveau los en toetsen ze vooraf welk niveau bij welke doelgroep en boodschap het meest effectief is. Je ziet daardoor ook steeds meer variatie in de boodschappen en de keuze voor kanalen en middelen voor een en hetzelfde communicatiedoel! Eind dit jaar lanceert de Stuurgroep Begrijpelijke Overheid (in navolging van Noorwegen en Vlaanderen) een Nederlandse campagne voor begrijpelijke overheidscommunicatie gericht op alle overheidsorganisaties. Meer weten hierover? Stuur me een berichtje via LinkedIn!