of 63908 LinkedIn

Gemeenten krijgen minder (extra) geld voor bijstand

Nu de instroom in de bijstand minder hoog is dan eerder verwacht en ook de werkloosheid minder hard stijgt, krijgen gemeenten volgend jaar geen 240 miljoen euro extra aan re-integratiemiddelen van het rijk, maar 60 miljoen euro.

Nu de werkloosheid minder hard stijgt en ook de instroom in de bijstand minder hoog is dan eerder verwacht, krijgen gemeenten volgend jaar geen 140 miljoen euro extra aan re-integratiemiddelen van het rijk, maar 60 miljoen euro. Daarvan is 15 miljoen euro beschikbaar om de hogere instroom in de bijstand op te vangen en 45 miljoen om de dienstverlening aan werklozen te intensiveren.

Schuldenbeleid

Wel blijft de extra 15 miljoen euro voor de bijzondere bijstand intact, als ook de 30 miljoen extra voor gemeentelijk schuldenbeleid en de 75 miljoen euro voor de crisisverlening via de regionale mobiliteitsteams (RMT). Deze teams helpen mensen via onder meer loopbaanadvies of (om)scholing met het vinden van (nieuw) werk. Dat blijkt uit een recente Kamerbrief over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal, van onder meer minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Hoekstra van Financiën.

 

Omzetverlies sw-bedrijven

De sociale werkvoorzieningsbedrijven (sw-bedrijven) krijgen van het kabinet 35 miljoen euro over de periode januari tot juli 2021, als tegemoetkoming van hun omzetverlies. Er is daarnaast 10 miljoen euro gereserveerd voor een aanvullende tegemoetkoming voor de periode juli-oktober, mocht dat nodig zijn. ‘Het kabinet houdt een vinger aan de pols om te kijken of de financiële situatie naar aanleiding van de coronamaatregelen aanleiding geeft om ook (een deel van) het bedrag voor het derde kwartaal beschikbaar te stellen’, aldus de bewindslieden in hun Kamerbrief.

 

Tozo

Het kabinet heeft recent besloten per oktober met de generieke steunpakketten zoals de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) te stoppen. De economie staat er goed voor en ook de prognoses zijn goed, aldus het demissionaire kabinet. Door het vaccinatiebeleid kunnen daarnaast ‘de contactbeperkende maatregelen steeds verder worden opgeheven en wordt de economie (grotendeels) heropend.’

 

Behapbaar

Zelfstandigen konden tot de Tozo van kracht werd een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Tozo eindigt per 1 oktober, maar het kabinet verwacht vanaf die datum een verhoogde instroom in de Bbz. Om de overgang van Tozo naar Bbz voor gemeenten ‘behapbaar’ te maken en zelfstandig ondernemers niet onnodig lang op hun geld te laten wachten, wordt de regeling tot januari versoepeld door onder meer de vermogenstoets te laten vervallen.

 

Geringe stijging bijstand

Het aantal bijstandsgerechtigden is het afgelopen jaar met 1.000 gestegen, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het CBS. Dat is de kleinste groei in vijf kwartalen, meldt het CBS. De lichte stijging is zichtbaar bij alle leeftijdsgroepen. Het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse achtergrond daalde het afgelopen jaar met 3.500. Het is voor het eerst in ruim een jaar dat het aantal bijstandsgerechtigden binnen deze groep daalt. Bij mensen met een niet-westerse achtergrond steeg het aantal bijstandsgerechtigden met bijna 5.000.

 

In- en uitstroom

De instroom en uitstroom groeit wat meer naar elkaar toe, ziet het CBS. In het eerste kwartaal van vorig jaar stroomden 29.000 mensen de bijstand in en stroomden er bijna 21.000 mensen uit. In het eerste kwartaal van dit jaar stond de instroom op ruim 26.000 mensen en de uitstroom op iets meer dan 22.000 mensen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.