of 62812 LinkedIn

Gemeenten komen in opstand tegen extra taken zonder extra geld

Hans Spekman (PvdA)
Hans Spekman (PvdA)
7 reacties
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wajong, Jeugdzorg en AWBZ. Dat heeft het kabinet besloten. Maar steeds meer gemeenten komen in opstand tegen de manier waarop ze dit moeten doen. Ze willen wel, maar niet zonder ´bijbehorend budget en bijbehorende beleidsruimte´.

Doordrammen

Etten-Leur, Helmond en Nijmegen zijn drie van de zeker 11 gemeenten waar een motie is ingediend én aangenomen waarin de zorgen kenbaar worden gemaakt. Zonder extra geld en middelen kunnen de taken die het kabinet naar de gemeenten wil overhevelen ´niet worden uitgevoerd´, aldus de motie. ´We willen met deze motie vooral een tegengeluid afgeven´, aldus Hans Wierema, fractievoorzitter van de PvdA in Etten-Leur. 'Ze denken misschien dat ze alles naar beneden door kunnen drammen, maar zo werkt het niet´.

 

Soortgelijke motie 

De motie is opgesteld door Tweede Kamerlid Hans Spekman van de PvdA. Hij stuurde deze naar de PvdA-fracties van alle gemeenten met het verzoek de motie in te dienen. Vanuit het land kwamen positieve geluiden. 22 gemeenten hebben de motie al ingediend, zeker zes anderen volgen binnenkort. Zoetermeer en Deventer hadden eerder al een soortgelijke motie aangenomen. 'Gemeenten worden geconfronteerd met extra taken, maar ook met bezuinigingen en minder bevoegdheden', aldus Spekman.

 

Jeugdzorg

Als voorbeeld voor de problemen die op de gemeente afkomen, noemt hij de Jeugdzorg.  'Het kabinet heeft besloten dat jongeren met een IQ van tussen de 70 en 80 geen extra ondersteuning meer krijgen. De gemeente krijgt daar dus ook geen geld voor. Maar die jongere heeft natuurlijk wel ondersteuning nodig. Die klopt dan bij de gemeente aan en de gemeente mag het - uit eigen zak - oplossen.'

 

Onderhandelingskracht

Veel gemeenten zijn het dus met Spekman eens. Maar wat is de kracht van de motie? Gaan gemeenten echt weigeren het beleid uit te voeren? In Etten-Leur denkt Hans Wierema dat het zo'n vaart niet zal lopen. 'Als de centrale overheid zegt dat we het beleid echt moeten uitvoeren, gaan we dat wel doen.' Maar Hans Spekman hoopt het tij te kunnen keren en rekent daarbij op de onderhandelingskracht van de gemeenten. 'Het Rijk onderhandelt met de wethouders en de VNG. En ik reken erop dat de wethouders niet als een knipmes buigen voor het Rijk. Met die nieuwe taken zijn we het wel eens. Maar het moet onder andere voorwaarden. Fatsoenlijker en eerlijker.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door G..v.Poppelen (gepensioneerd) op
Geachte dames en heren. Wij leven op dit moment in een land waar rechtvaardigheid al lang zoek is. In Den Haag wordt maar beslist over al deze mensen die het al slecht hebben en dit er niet meer bij kunnen hebben. Het gevoel zegt mij en denk vele mensen met mij dat de cultuur in Den Haag drastich om moet. Wat er nu aan het bewind is zijn, zoals de volksmond zegt, Zakkenvullers van het eerste uur. Wat wij nu gaan zien is dat rijken steeds rijker worden en arme steeds armer. Wij moeten niet terug in de tijd maar vooruit. Dat er in een land als Nederland nog armoede is, is het gevolg van het politiek beleid van de afgelopen decennia. De regering wil overal als haantje vooraan staan en hun eigen burgers zetten zij in de kou. En laten wij eerlijk zijn de witte boorden houden elkaar de hand boven het hoofd terwijl het werkvolk het moet verdienen worden zij
ondergeschoven. Als dit nu rechtvaardigheid betekend, heb mijn twijfels. Dus laten wij nou als PvdA de schouders er eens onderzetten en voet bij stuk houden i.v.m. verkiezingsprogramma en eens gaan doen waarvoor wij, of beter gezegt jullie voor gekozen zijn. Het eigen belang telt hier n.l. niet jullie zijn gekozen als volksvertegenwoordigers die de zaken dienen te behartigen van de burgers en niet andersom. Gr.Goof
Door Jose van Aalst (gem. ambtenaar) op
het gaat m.i. om een ordinaire bezuiniging; zg. verbetering en efficient; AWBZ naar gemeente die de kennis niet heeft; Wajong idem dito; Jeugdzorg volgens mij ook idem dito; UWV voert de Wajong uit; als het "hoofdkantoor" met bv. AH een contract sluit over het in dienst nemen Wajongers etc. dan is dat meteen voor ALLE Wajongers in héél nederland; zo zijn er nog meer argumenten om juist NIET over te dragen aan gemeenten; dus NIET overdragen >> DOM DOM DOM !!!!
Door Henry van der burgh (Wmo consulent) op
De overgang van de functies naar de gemeenten, daar is op zich niets mis mee en dit is zelfs een goede beslissing. Het blijft steeds weer een probleem wanneer zaken van de Wmo overgenomen moeten worden door de AWBZ. Je stuit dan tegen een muur van laksheid en wellicht de gedachte "zolang we niets regelen betaald de Wmo". Je kan de cliënt immers niet zonder voorziening laten zitten door deze in te nemen voordat er een andere AWBZ voorziening is. De instellingen staan ook in de gemeenten en jeugdbeleid is ook veel inzichtelijker te maken door het uit te besteden aan de gemeenten. Tot zover ben ik het dan ook eens dat e.e.a. beter geregeld kan worden via de gemeenten. De overheid zal zich wel moeten realiseren dat voorzieningen en hulpverlening geld kosten en niet zomaar afgeschaft kunnen worden. Met de voorzieningen zullen er dus ook de nodige financiën naar de gemeenten overgedragen moeten worden.
Door Bart K (groep o.o.b.) op
Een onfatsoenlijk, asociaal verrot beleid.
Waarbij kinderen, en medemensen de dupe al zijn.
Dat is aan de orde geachte 2e Kamer,
en in principe omdat u deze gang van zaken toeliet door de regering.
Hef het op en ga de in het gootgat geworpen gelden aan gouden handdrukken terughalen, al die wachtgelden grote afschaffen, en die straaljagers weg. Kom je al eeen eind.
In -het belang van het kind- in zijn algemeenheid al in Nederland, plus een meldplicht voor de geachte hulpverlening.
Die er nog steeds NIET is hier. Onvoorstelbaar hufterig En onvoorstelbaar eigengereid idoot omdat je op vingers na kan tellen dat het duizenden door verzwijgende hulpverlening o.a. slachtoffers kost ook al.
Door Jos van Eck (gemeenteraadslid (onafhankelijk)) op
Ook in de gemeente Hulst is een motie tegen het voorgenomen kabinetsbesluit inzake decentarlisatie unaniem aangenomen (raad 16-12-2010)
Door van Koll (bouwplantoetser) op
Het moet fatsoenlijker en eerlijker. Met de PVV als gedoogfractie. Dat is op zich al onfatsoenlijk en oneerlijk. Hoe kun je van dit kabinet dan denken dat ze fatsoenlijk en eerlijk zullen optreden. En hoezo kan zo'n maatregel door de kamer komen met de oppositie die er zit.?
Het is dus duidelijk dat de regeringspartijen gewoon een stelletje machtswellustelingen zijn die koste wat kost willen blijven zitten op hun positie. Het maakt hen niet uit hoe zij hun burgers benadelen via slinkse wegen.
Hoe noem je zoiets? Dictatuur?
En waar kennen we dat onder andere van?
Door Peter (gemeenteambtenaar) op
Schandalig hoe het Rijk keer op keer taken afschuift naar de gemeenten, zonder of met veel minder geld dan het Rijk voor die taken kwijt was.Het argument dat het goedkoper kan door de gemeenten omdat het efficiënter is gekletst. je kunt efficiënter op een (of een enkele) plaats dan in 400 gemeenten. Als ik kijk wat voor wetgeving de afgelopen jaren op gemeenten is afgekomen, zonder voldoende middelen, en waarover overleg met de VNG was, dan moet je het echt niet van de VNG hebben. Het lijkt eerder een departement, dan een vereniging voor de belangen van haar leden (lees: de gemeenten).