of 64120 LinkedIn

Gemeenten in problemen door huisvesting vluchtelingen

Ruim een kwart van de gemeenten verwacht oplopende wachttijden voor sociale huurwoningen, omdat ze meer vluchtelingen moeten huisvesten, blijkt uit onderzoek van de NOS.
12 reacties

Ruim een kwart van de gemeenten verwacht dit jaar problemen door het toenemende aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt. De gemeenten zijn verplicht erkende vluchtelingen te huisvesten, maar het aanbod aan sociale huurwoningen is daarvoor op veel plaatsen niet toereikend.

Oplopende wachttijden
Voor alle woningzoekenden loopt daardoor de wachttijd op. 
Dit blijkt uit een rondgang van de NOS en de regionale omroepen. Het aantal vluchtelingen loopt op door de oorlogen in de wereld, zoals in Syrië en Somalië. Velen mogen om humanitaire redenen (voorlopig) blijven en moeten uit de asielzoekerscentra naar gewone woningen verhuizen. In de eerste helft van 2015 moeten de gemeentes 14.000 vluchtelingen huisvesten.

Meer dan verdubbeling
Gemeentes zijn volgens ene verdeelsleutel verplicht een bepaald aantal vluchtelingen op te nemen naar gelang het aantal inwoners. Voor komend jaar krijgen sommige gemeenten te maken met meer dan een verdubbeling van dat aantal, aldus de NOS. (ANP)
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door martin (gepensioneerd chefkok) op
tja het is erg genoeg maar ik begrijp niet waarom de asiel zoekers duizenden euros betalen om naar nederland te komen en hier dan weer hun hand ophouden laten we daar ter plaatse helpen dan blijft er ook eens wat geld over voor onze oudjes die het ook zwaarhebben met al die.......bezuinigingen dat vind ik dus
Door Robert op
Wanneer beseft men in Nederland - en vooral ook Brussel - eindelijk eens dat wij de problemen van de wereld niet kunnen oplossen? Ik maak me ernstig zorgen over de toekomst van dit land. We geven miljarden aan Brussel, asielopvang en ontwikkelings-samenwerking terwijl onze eigen verzorgingsstaat wordt afgebroken. Bejaardenhuizen sluiten, mensen in verzorgingstehuizen krijgen onvoldoende zorg en de werkende burger moet het maar oplossen door deel te nemen aan de participatiemaatschappij. Onze pen-sioenen worden uitgehold en de lonen zijn nagenoeg bevroren. Er is nog steeds een economische crisis, al vanaf 2008.
Vorig jaar waren er "maar" 25.000 asielzoekers maar er wordt niet bij verteld dat mensen uit Syrie en Somalie automatisch een verblijfsstatus krijgen en dit jaar automatisch het recht hebben om ook hun gezin over te laten komen. Dus 25.000 x 4 of 5. Zeker, er zullen schrijnende gevallen zijn maar wat doet de ongebreidelde opvang van vaak kansarme asiel-zoekers op termijn met onze samenleving?
Ik ken voorbeelden van mensen die al 30 jaar in nederland zijn, toen ze hier kwamen 5 jaar gewerkt hebben en vanaf die tijd een beroep op sociale voorzieningen gedaan hebben. Die weigeren de taal te leren en waarbij hun kinderen op oudergesprekken moeten tolken. We zijn nog steeds te politiek correct.
Van Aartsen haast zich om te zeggen dat bij een demonstatie van IS de normen van fatsoen niet overschreden zijn terwijl Aboutaleb (Marokkaanse afkomst) wel zegt waar het op staat.
Alle proportie is zoek in dit land maar wij blijven braaf.
Ik ben benieuwd welk signaal er in maart wordt afgegeven bij de provinciale verkiezingen.
Door Jan den Hollander op
Beste André Bank... In de gemeente Den Haag zeiden we gekscherend dat we de sociale dienst wel konden opdoeken wanneer er geen allochtonen/asielzoekers waren. Mensen die geplaatst waren in Friesland bijvoorbeeld kwamen toch naar de grote stad Den Haag. Natuurlijk zijn er uitzonderingen maar zoals Loekoek schrijft we kunnen niet iedereen opvangen en al het leed op onze schouders nemen. Wat ons in Den Haag opviel was dat wanneer een toegelaten asielzoeker eenmaal het Nederlanderschap had verworven hij/zij gelijk op vakantie wilde naar het land dat hij moest verlaten omdat zijn leven gevaar liep. Er wordt zo veel gelogen door asielzoekers...
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Andre Bank en Jan den Nederlander. U beiden werkt(e) voor een GSD. Ik werkte hier een kleine 30 jaar maar ik heb helaas aan uw opmerkingen genoeg om te zien dat, net als in mijn praktijk, er nogal wat mensen maatschappij-vreemd bezig zijn. We zullen moeten inzien dat we niet alle leed van de wereld kunnen en moeten dragen. Helaas zijn er nog teveel mensen die, alhoewel goed bedoeld, niet door hebben dat de wal het schip zal keren. Als we op de huidige voet doorgaan dan zal de middenklasse in dit land worden weggevaagd en zal er op termijn een andere orde ontstaan die de gemiddelde mens feitelijk niet gewild heeft. Maar we blijven slapen of we zeggen dat het zo een vaart niet zal lopen. We hebben immers alle vertrouwen in de politiek! De toekomst zal het uitwijzen.
Door André Bank (ambtenaar) op
Beste Jan den Nederlander, je hebt mij niet goed ingeschat. Ik ben namelijk wél werkzaam bij de afdeling die men in de volksmond 'sociale dienst' noemt. Al 20 jaar, iedere dag met veel plezier en voldoening. En het plaatsen van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) is juist één van mijn kerntaken. Ik haal mijn voldoening uit de successen in mijn werk. Ik maak gelukkig wél mee dat statushouders goed integreren, de taal leren en een baan vinden in onze maatschappij. Daarom wil ik graag dit tegengeluid laten horen. Anders denken lezers van BB die geen kennis van zaken hebben, dat de situatie rond vluchtelingen alleen maar kommer en kwel is. Natuurlijk valt er genoeg te verbeteren, en daar probeer ik zelf aan bij te dragen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Dan komen er vanzelf successen: tenminste wel in onze gemeente (Hellendoorn, Overijssel). Daarom hou ik het al 20 jaar vol en heb ik voldoende enthousiasme om de komende jaren door te gaan.
Door Jan den Nederlander op
André Bank... je stemt waarschijnlijk GrijsRechts (geen taalfout) of d'66 (eveneens geen taalfout) en woont niet in die wijken waar de asielzoelers worden geplaatst en heb derhalve ook geen last van hen.

Je bent waarschijnlijk ook géén ambtenaar bij de sociale dienst waar ik zelf ooit werkzaam was. Gevlucht omdat het gevaarlijk was, maar dra het Nederlanderschap binnen was wilde men gelijk voor een paar maanden naar het land waar men zijn leven niet zeker was. Daarnaast kan je niet ontkennen dat een asielzoeker gewoon iemand is die in de bijstand verdwijnt omdat ze de taal niet spreken en de opleiding niet gelijk is aan de opleidingen in Nederland. Nederland verkwanselt zichzelf en heeft door haar beleid gewoon schijt aan de eigen Nederlanders want de mensen die niet zo goed verdienen, en daar val jij als ambtenaar niet onder, moeten concureren met de asielzoekers wat betreft huisvesting (sociale woningen) en uitkeringen die omdat er zoveel uitkeringstrekkers zijn (wat vele duizenden lager had kunnen zijn als dat laatst generaal pardon niet was toegepast) steeds verder worden afgeknepen. Open je ogen en zie de ellende in de multiculturele wijken. Ik heb op Overvecht gewoond: een probleemijk, nu. Onzin, de wijk vormt gene probleem maar de onaangepaste immigranten...

Tevens kan ik aangegeven dat wat ik schreef klopt, zeker wat betreft Femke en haar kinderen...
Door André Bank (ambtenaar) op
Bericht aan Jan den Nederlander: het zou je sieren wanneer je het aandurft om onder je echte naam te reageren op artikelen van BB. Ik heb al enkele reacties van jou gelezen. Ik erger me zowel aan de toon (alles afkraken is heel makkelijk) als aan de schrijfwijze: het stikt van de taalfouten! Volg eens een paar lessen Nederlands. Zit je meteen tussen vluchtelingen en kun je eens aanhoren welke verschrikkelijke dingen deze mensen hebben meegemaakt. Misschien dat je kritiek dan wat genuanceerder (en beter leesbaar) wordt.
Door Jan den Nederlander op
Men moet eens stoppen met de onbeperkte opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Mensen van d'66 en GrijsRechts wonen niet in de wijken waar deze mensen worden gehuisvesd. Zij zijn concurrenten voor de Nederlandse jongeren die te weinig verdienen om te kunnen kopen, laat staan dat ze werk hebben. Het lijkt erop alsof de partijen die zich sterk maken voor de vluchtelingen en de asielzoekers schijt hebben aan hun eigen kinderen. Let wel: elke asielzoeker is gewoon een bijstandstrekker die daarnaast gehuisvesd moet worden, toeslagen moet krijgen en dies nog meer. We hadden allang het tekort kunnen wegwerken als we niet de zoveelste generale pardon hadden toegepast. Verwacht geen dankbaarheid van de asielzoekers want als ik lees dat er Somalische Syriestrijders zijn worden we gewoon belazerd. Met een zielig verhaal hier komen, geld en woonruimte vangen en dan tegen het Westen ageren. Laten ze in eigen land een christelijksociaal systeemn opzetten. Als je echt zo Islamitisch bent moet je geen gebruik willen maklen van allerlei voorzieningen gebaseerd op christelijke en soclaie principoes...

Een vormalige muliticulti GrijsRechtser (Femke Halsema) maakte zich belachelijk. Wel de grenzen openstellen maar toen har kinder naar school moesten gaan had ze wel bedenkingen tegn zwarte scholen. Iets waaraan zij zelf meewerkte...
Door Elma Groen (Zelfstandig professional) op
De urgentie om andere, goedkopere en flexibelere huisvesting te ontwikkelen neemt toe. Volgens mij een handschoen aan de samenwerking tussen woon corporaties en gemeenten. Het moet toch mogelijk zijn om bijv. Goede containerwoningnen of Tiny houses op nu vaak braakliggenden gemeentegronden te vestigen. Goed voor jong en oud, duurzaamheid, doorstroom en instroom van woningzoekenden. En de betaalbaarheid voor alle partijen is ook nog eens een voordeel!
Door henkbongers (burger) op
Vestia gaat in Delft woningen die eigenlijk afgebroken zouden worden "renoveren" en deze voor nog minstens 5 jaar duurder verhuren.
Schandalig want in de nog niet gerenoveerde woningen woonden voornamelijk jongeren die aan het begin van hun zelfstandig wonen staan en die nog studeren of net aan hun eerste baantje zijn begonnen. De huur van deze woningen was € 300,00 per maand. De jongeren, die weliswaar op tijdelijk contract woonden, moesten per direct de huizen uit en zie dan maar weer een andere woonplek te vinden zonder met hangende pootjes terug te gaan naar je ouders.
Het verhaal gaat, met een grote mate van zekerheid, dat de woningen simpel worden opgeknapt, wat Vestia renoveren noemt, en dat voor de dubbele huurprijs € 600,00 de huizen dan bestemd zijn voor vluchtelingen en asielzoekers, waarvoor de huur door de overheid (lees wij burgers) wordt betaald.

Niks ten nadele van de vluchtelingen en asielzoekers maar voor mij is een ding wel duidelijk. Nederlandse jongeren staan helemaal achteraan in de rij voor beschikbare sociale huurwoningen. Dat is onverteerbaar.
Waar ik zeer veel moeite mee heb is dat Vestia, een woningcoöperatie die door foute financiële speculaties van zijn oud directeur de heer Staal heel veel geld verloor de lachende derde is. Slooppanden leveren ineens heel veel geld op. Te gek voor woorden!