of 64204 LinkedIn

Gemeenten in de fout met wachttijd bijstand

Twaalf gemeenten hanteren - tegen de wet in - een wachtperiode van twee tot vier weken voor bijstandsaanvragers boven de 27 jaar, concludeert de Nationale ombudsman.

Twaalf gemeenten hanteren - tegen de wet in - een wachtperiode van twee tot vier weken voor bijstandsaanvragers boven de 27 jaar, concludeert de Nationale ombudsman. 

Voorwaarden

De wachtperiode van vier weken geldt sinds 2012 voor jongeren onder de 27. Pas als tijdens de zoektermijn voldoende is gesolliciteerd, wordt een aanvraag in behandeling genomen. De gemeenten Alblasserdam, Apeldoorn, Barneveld, Beek, Deventer, Epe, Hendrik-Ido-Ambacht, Sittard-Geleen en de vier Drechtsteden passen de wachtperiode echter ook toe op aanvragers boven de 27. Zeven gemeenten die aanvankelijk met een zoektermijn voor 27-plussers werkten, pasten hun beleid aan naar aanleiding van vragen van de ombudsman. Zevenentwintig gemeenten passen weliswaar geen wachttijd toe, maar stellen wel aanvullende voorwaarden, zoals het bijwonen van informatiebijeenkomsten of het voeren van een intakegesprek. Ook in deze gevallen kan het voldoen aan de voorwaarden één of enkele weken in beslag nemen.

 

Geen beleidsvrijheid

De ombudsman wijst erop dat wachttijden en aanvullende voorwaarden nadelige gevolgen hebben voor minder zekere of mondige aanvragers en stelt dat gemeenten geen beleidsvrijheid hebben om 27-plussers een zoektermijn op te leggen. Gemeenten die dit alsnog doen stellen zich volgens de ombudsman niet op als een betrouwbare overheid.

 

Bemiddelbaar

De twaalf gemeenten met een wachttijd geven als redenen onder meer dat veel aanvragers tijdens de zoekperiode al een baan vinden. Ook maken meerdere gemeenten een onderscheid tussen bemiddelbare en niet of moeilijk bemiddelbare burgers, waarbij de laatste groep na melding alsnog direct een bijstandsuitkering kan aanvragen. Deventer verstrekt direct een uitkering per voorschot als er sprake is van broodnood.

 

Bewust niet geïnformeerd

De Nationale ombudsman voerde eerder onderzoeken uit naar te hoge drempels voor bijstandsaanvragers in Enschede (2015) en Krimpenerwaard (2016). 27-Plussers die zich daar voor een bijstandsuitkering meldden konden wel degelijk direct een aanvraag indienen maar werden bewust daar bewust niet over geïnformeerd. Beide gemeenten wijzigden hun beleid nadat zij op de vingers werden getikt. Naar aanleiding van dergelijke signalen uit andere gemeenten besloot de Nationale ombudsman een rondgang te maken bij het UWV en de 278 gemeenten die bij hem zijn aangesloten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jo (vm klantmanager ) op
Beste Marcel, waarom wordt er dan 'automatisch' en zoektermijn gehanteerd, zeker bij diegene die een WW-periode achter de rug hebben? In feite zeg je dat als de gemeente in 2 weken werk kan vinden, dat de UWV haar werk niet goed heeft gedaan ! Dat is volgens mij het echte probleem bij de doelgroep van 50+ en minder mondige klanten. Als UWV nou eens écht hun werk doet en meer inspant hoef je amper bijstandsuitkering aan te vragen. Echt, dan zou je veel minder aanvragen te verwerken hebben. Helaas, beperken zij zich slechts tot het controleren van de sollicitatie-activiteiten, maar doen er zelf niets mee. Jammer, daarom staan veel van de kwetsbaren (minder mondige en oudere werkzoekenden) onnodig aan de kant. Dit in tegenstelling tot de "prachtige" verkoopverhalen van zgn. geslaagde bemiddelingen op de UWV-site.

Ik blijf van mening dat die zoektermijn bij een bijstandsaanvraag onzinnig is. De meesten hebben reeds een zoekperiode (WW-periode) achter de rug. Mijn ervaring is dat W & I vaak werkt vanuit een bepaalde achterdocht en dat moet eens ophouden. Pas niet alleen de regelgeving /-richtlijnen aan, maar ook het mensbeeld waar huidige klantmanagers en werkcoaches (UWV) mee werken. Besef dat veel - m.n. oudere werkzoekenden - door die wachttijden onnodig financieel in de problemen komen; van aanmaningen tot aan deurwaarders toe.
Door Marcel Pater (woordvoerder) op
Bijstandsaanvragers in Apeldoorn en Epe worden snel en goed geholpen.
Reactie op rapport ‘Behoorlijke Bijstand?’ van de Nationale Ombudsman

Mensen die 27 jaar of ouder zijn en bijstand willen aanvragen bij hun gemeente, kunnen in twaalf gemeenten onvoldoende snel een aanvraag doen, aldus de Nationale Ombudsman in het onderzoek ‘Behoorlijke Bijstand’. Volgens het onderzoek is Apeldoorn één van deze gemeenten en zou daarmee haar inwoners die bijstand willen aanvragen tekort doen. De gemeenten Apeldoorn en Epe nemen, bij monde van de Apeldoornse wethouder Kruithof, afstand van deze conclusie. Integendeel, in Apeldoorn en Epe worden mensen die bijstand aanvragen goed en snel geholpen.

Het onderzoek van de Ombudsman richt zich op de vraag of een gemeente een zoektermijn hanteert voordat burgers daadwerkelijk een (schriftelijke) aanvraag om bijstand in kunnen dienen. Volgens de Ombudsman is een dergelijke zoekperiode in strijd met de wet. Inderdaad hanteren de gemeenten Apeldoorn en Epe een zoekperiode van twee weken. In die tijd wordt, samen met de aanvrager, gekeken of er mogelijkheden zijn om aan het werk te komen. Vaak lukt dat, en lukt het binnen die twee weken niet dan wordt de ‘formele’ aanvraag ingenomen en volgt doorgaans de volgende dag de beschikking. En de uitkering start natuurlijk vanaf het moment dat de klant zich voor het eerst meldde. Mocht trouwens direct bij de eerste melding al duidelijk zijn dat het binnen twee weken niet lukt om aan het werk te komen, dan wordt de aanvraag direct in behandeling genomen. Kortom, daar waar de wet een afhandelingstermijn toestaat van acht weken, handelt Apeldoorn de aanvragen binnen maximaal drie weken af. Op die manier wordt het belang van de inwoner prima bediend. Apeldoorn herkent zich daarom niet in de conclusies van de Nationale Ombudsman.

Marcel Pater
woordvoerer gemeente Apeldoorn
Door Bert Schoneveld (docent participatiewet) op
Volgens mij was dit alom bekend (zie ook vorige onderzoeken) Jammer dat de schrijver spreekt over wachttijd in plaats van zoektijd. Het is niet wachten op een uitkering maar zoeken naar werk zodat mogelijk geen beroep op een uitkering behoeft te worden gedaan.
Door Alexander (oud-raadslid, tevens oud-bijstandsambtenaar) op
Als ik lees dat gemeenten bewust informatie achter hielden in hun contact met de klanten, dan gruwel ik. Betrouwbare overheid, medewerkers met forse kennisachterstand of eigen tokootjes ?
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Past goed bij de flexibilisering van laagbetaalde arbeid. Die mensen zijn regelmatig hun baan kwijt en hebben door hun lage lonen geen recht op WW. Dus nog meer armoe voor deze groep. De ombudsman zegt dan wel terecht dast dit niet mag, maar hoe moeten deze - veelal slecht opgeleide en niet voor deze haaienmaatschappij toegeruste - mensen dat dan allemaal behappen? Of het moet zijn dat dit de nieuwe schuldhulp dat allemaal gaat doen. Die zal dan heel hard nodig zijn...