of 64621 LinkedIn

Gemeenten in actie tegen Wmo-abonnementstarief

Gemeenten verzetten zich tegen de kabinetsplannen om het abonnementstarief voor de Wmo in te voeren. Een aantal dient tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG moties in om het abonnementstarief van tafel te krijgen.

Gemeenten verzetten zich tegen de kabinetsplannen om het abonnementstarief voor de Wmo in te voeren. Een aantal dient woensdag tijdens de algemene ledenvergadering van gemeentekoepel VNG moties in, met als doel het abonnementstarief van tafel te krijgen.

Het gaat om twee moties, maar waarin het VNG-bestuur hetzelfde wordt opgedragen: dring er bij het kabinet op aan het Wmo-abonnementstarief niet in te voeren. De ene motie komt van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Barneveld, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wijk bij Duusrstede. De andere motie wordt door de acht Achterhoekse gemeenten ingediend.

 

Sturingsinstrument

Het kabinet wil vanaf januari het abonnementstarief invoeren, waarbij een (uniforme) eigen bijdrage van 17,50 euro per vier weken voor Wmo-voorzieningen geldt. Als dit doorgaat neemt het gemeenten een ‘financieel sturingsinstrument uit handen’, stelt de gemeente Utrechtse Heuvelrug, mede namens vijf andere gemeenten. Gemeenten worden bovendien onvoldoende financieel gecompenseerd voor tekorten ‘die door deze regeling ontstaan’. Gemeenten vrezen onder meer voor een aanzuigende werking, vooral wat betreft het beroep op huishoudelijke hulp.

 

Draagkracht

Ook de acht Achterhoekse gemeenten hebben geen goed woord over voor de kabinetsplannen. Zo gaat de invoering van een abonnementstarief in tegen de uitgangspunten van de Wmo waarbij bewoners worden gevraagd naar draagkracht bij de dragen, zo stellen de gemeenten. Ook tast het de gemeentelijke beleidsvrijheid aan. De invoering van een uniform tarief is bovendien geen oplossing voor het grote verschil in eigen bijdragen tussen de Wmo en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast zien gemeenten dat inwoners de overstap van de Wmo naar de Wlz uitstellen vanwege de hogere eigen bijdrage. Daardoor krijgen zij niet de meest passende ondersteuning. En last but not least ligt het risico voor een groter beroep op de Wmo als gevolg van de invoering van het abonnementstarief alleen bij de gemeente, aldus de Achterhoekse gemeenten.

 

Onderzoek

De Achterhoekse motie gaat iets verder dan die van Utrechtse Heuvelrug. De gemeenten in de Achterhoek willen als eerste dat het abonnementstarief van tafel gaat, maar stellen ook onderzoek voor naar een op elkaar afgestemde en afgewogen eigenbijdrageregeling, waarin ‘alle inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben naar rato bijdragen’. Dat onderzoek zou door rijk, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren gezamenlijk moeten worden uitgevoerd.     

 

Geen pre-advies

Het VNG-bestuur heeft nog niet geadviseerd over de twee moties, maar heeft zich van meet af aan tegen de maatregel verzet. De VNG zou maandagavond met preadviezen voor de ingediende moties komen. Vanwege het grote aantal ingediende moties voor de algemene ledenvergadering lukt dat niet, zo meldde de VNG maandagavond op haar site. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mies op
Dus als ik het goed begrijp is de 29% van mijn inkomen die ik per maand betaal voor 1,5 uur per week “ naar draagkracht”.
Nou, ik ben erg blij met de plannen voor het abonemmentstarief. Ik had ook nog wel war meer willen betalen, npmaar zoals het nu is, is absurd. Een straf voor mijn beperkingen en pogingen zo goed mogelijk te functioneren.
Door JaapvV (adviseur o.a. voorzieningen) op
Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de wmo? Juist.
Weer een poging van het rijk om te controleren wat ze uit handen hebben gegeven. Zo houden we de bureaucratie stevig in stand en breiden we hem constant verder uit.