of 61043 LinkedIn

Gemeenten helpen mensen met ‘onbekende nationaliteit’

Gemeenten nemen het initiatief om inwoners die in Nederland geboren zijn maar geen nationaliteit hebben te helpen, meldt Trouw. Het zou gaan om ongeveer tienduizend personen, die door hun status ‘nationaliteit onbekend’ problemen ondervinden bij onder meer trouwen, reizen en het openen van een bankrekening.

Gemeenten nemen het initiatief om inwoners die in Nederland geboren zijn maar geen nationaliteit hebben te helpen, melden Trouw en het KRO-NCRV-programma Reporter Radio. Het zou gaan om ongeveer tienduizend personen, die door hun status ‘nationaliteit onbekend’ problemen ondervinden bij onder meer trouwen, reizen en het openen van een bankrekening.

Wetsvoorstel op de plank

Mensen met de status ‘nationaliteit onbekend’ moeten niet worden verward met erkend staatlozen. Deze laatste groep kan namelijk wél reisdocumenten aanvragen en kan ook mogelijk de Nederlandse nationaliteit krijgen. Mogelijkheden die er niet zijn voor mensen van wie de nationaliteit als onbekend geregistreerd staat. Omdat een wetsvoorstel dat daar een oplossing voor moet bieden, al sinds 2016 op de spreekwoordelijke plank ligt en nog niet naar de Tweede Kamer is gestuurd, nemen gemeenten nu het voortouw om deze groep te helpen.

 

Nauwkeuriger onderzoeken

De gemeente Utrecht gaat voortaan nauwkeuriger onderzoeken of mensen uit de desbetreffende groep als staatloos erkend kunnen worden. Amsterdam beoogt een soortgelijk plan. Trouw meldt verder dat er in Den Haag een initiatiefvoorstel ligt en dat daar in Rotterdam aan wordt gewerkt. Ook in Tilburg en in Eindhoven kwam het onderwerp aan bod in de gemeenteraden.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer op
@Spijker

Dat kun je m.i. niet vooral op de VVD gooien, die met name op economie is gericht en op besturen. Ook op justitie, maar daar scoren hun ministers en staatssecretarissen slecht. Als het om migratie en integratie gaat en aanverwante aangelegenheden, wel duidelijk onder druk moeten opereren van (linkse) coalitiegenoten en coalitieakkoorden met compromissen!

Ter illustratie: Een N-VA in Vlaanderen wilde namelijk ook af van ongeregelde migratie, maar was de afgelopen 5 jaar afhankelijk (ondanks 1/3 van de stemmen hebbende) van de Vlaamse evenknie van CDA en D66. De partijleider Bart de Wever, heeft zelfs tijdens een openingsspeech van Ugent jaren terug, het huidige wal-keert-schip-beleid gehekeld en net als Fortuyn, voorspellingen gedaan, die aan het uitkomen zijn, of al uitgekomen zijn! O.a. dat dit Merkel naar de uitgang zou drijven met haar wir schaffen das. De sociologische lat en financiële lat, extreem asociaal en ondemocratisch, steeds maar verder wordt omhoog gestuwd binnen de autochtone bevolkingen in West Europa.

Bart de Wever heeft trouwens meer dan eens gezegd en gewaarschuwd, dat BE een mini Europese unie is. Je zag al in BE waar je juist niet met EU naartoe moest en het is domweg wel zo gekopieerd! Er is extreem weinig belangstelling wat bij onze zuiderburen gebeurt. Notabene Nederlandstaligen met veel gedeelde historie.

Andere opties dan een coalitie met 2 linkse partijen, waren er 5 jaar terug niet voor N-VA, met 1/3 van de stemmen notabene en die desondanks, 2 andere linkse partijen nodig had. Landelijk 3 linkse partijen! Namelijk de Vlaamse evenknie van CDA en D66 en Waalse variant van D66. Christendemocraten zijn subiet centrum links in Vlaanderen en net als hier in NL, zakken het aantal zitjes in. CDA hier zwabbert van centrum rechts naar centrum links en andersom, onder invloed van profiel van een partijleider en immer onder invloed van de linkse partijmastodonten daar. De heer Buma als centrum rechts (wellicht met een + erbij) politicus, heeft een bocht moeten maken, onder druk van die linkse invloedrijke vleugel. Dat hebben we gezien bij de Armeense broer en zus na 9 gerechtelijke uitspraken en vervolgens hebben die weer een breekijzer gevormd voor een gezinspardon onder noemer kinderpardon, waarmee de aanjagers van die collectieve psychose, sentimenten versterkten uiteraard!

Met de afgelopen verkiezingen in mei (Vlaams, Federaal en Europees parlement) heeft N-VA zetels verloren aan Vlaams Belang die nu achter N-VA de 2de partij van het land geworden is met 20 zetels en Bart de Wever als informateur natuurlijk nu in een hopeloze situatie zit, helemaal dramatisch op federaal niveau, omdat over de taalgrens heen een variant van SP heeft gewonnen en communisten. N-VA en VB hebben samen meen ik 44 of 45 zetels en niemand verder stapt in een coalitiebootje met Vlaams Belang. Het avontuur opstarten, zoals hier met PVV als gedoogsteunpartij, is tot dusverre ook geen wenkend perspectief.

De VVD zou dus meer dan de helft van de stemmen moeten hebben, om dit volslagen gedateerde, heilloze beleid, uit een volkomen ander tijdsgewricht, te keren, of met FvD een meerderheid moeten krijgen over 4 jaar. Hebben die samen niet meer dan 50% van de stemmen, dan gaan linkse partijen hier, net als nu in Vlaanderen, dwars liggen. De kiezers hadden en hebben hier uiteraard ook een aandeel in en maken krachtig besturen ook onmogelijk, tot zelfs een dreigend vleugellam, zoals in BE op federaal niveau, doordat altijd min of meer een helft naar het versnipperde rechts neigt en andere helft naar het versnipperde links. Realisten ( met een hart, zoals Fortuyn dat omschreef) versus vaak drammerige, politiek correcte idealisten dus eigenlijk, al of niet met een C in de partijnaam!

Tussen nu en 4 jaar kan intussen, met voortzetting van het huidige heilloze beleid, nog heel veel onaangename zaken over ons heen komen. Waarschijnlijk wanneer 1 rampzalige gebeurtenis met een 2de (of meer) samenvalt, of de een de ander triggert. Er een domino effect dus gaat ontstaan en dan kan het snel gaan. Verantwoordelijken voor dit beleid, het stuur totaal uit de handen wordt geslagen. Blijkbaar wacht men daarop, met of zonder allerlei bezweringen, in de hoop dat het onheil daarmee afgewend wordt.

De vermeende Barmhartige Samaritanen vormen dus wel degelijk CU en CDA en de linkse kerk binnen de seculiere linkse partijen, die net zulke dogmatische “gelovigen” zijn. Dat geldt voor heel West Europa, met Merkel en CDU voorop in haar 4de termijn!

De heer van de Staaij kon ik bij een eerdere collectieve psychose omtrent een jongeman met Afrikaanse roots waarderen, om de enige juiste visie als je uit gaat van de C en ook vanuit niet-Christelijke democratische fair play en dat is dat barmhartigheid en gerechtigheid hand in hand moeten gaan. Daar is bij CU (en helaas ook CDA) geen sprake van, omdat, behalve hun perceptie van de C, daar de linkse kerk ook sterk in is geworteld. Zo heeft die seculiere linkse "kerk" zich in kerken in het algemeen, behalve die van de SGP, weten in te graven en helaas ook in alle invloedrijke instituties sinds de jaren 60.
Door Spijker (n.v.t.) op
@ Keijzer.
De barmhartige Samaritaan is vooral de VVD, die ondanks 8 jaar VVD Rutte-kabinetten en (soms) zelfs met een staatssecretariaat, nog steeds geen duidelijk en doeltreffende asielbeleid tot stand heeft gebracht
Door Keijzer op
Dus naast mensen met een onbekende nationaliteit is er ook nog een groep (hoeveel?) die erkend staatloos zijn. De tweede groep mag dan wel het Nederlanderschap aanvragen. Er wordt gesteld in bovenstaand artikel, dat het om mensen gaat met nationaliteit onbekend. Hoeveel mensen daarvan maken een kans om erkend staatloos te worden? Hopen de Gemeenten op een soort stilzwijgend pardon via erkend staatloos worden?

Het is met die open grenzen hier jaren terug al zo georganiseerd, dat overheden geen raad weten met illegalen en die met rust laten, indien zij geen criminele feiten plegen en dan nog blijken die zo weer op straat te staan als ze strafbare feiten hebben gepleegd. Men heeft er domweg nooit de capaciteit voor gehad! Het ziet er niet naar uit dat dit gaat veranderen.
Zelfs met mensen met papieren zit de overheid in hun maag en zogenaamde bevriende landen als Marokko, haalt ze niet op. Wel gaan uitkeringen die kant op.
Als Oost Europa geen vluchtelingen wil opnemen, kunnen ze wellicht gesloten centra faciliteren voor de Westelijke EU landen, zodat mensen, die geen recht hebben op asiel, wat graag terug gaan naar landen van herkomst. Zonder papieren desnoods met valse papieren. In deze huidige wereld is het braafste jongetje van de klas willen zijn, een recept, die als een boemerang terugslaat op stabiliteit, veiligheid, welvaart en welzijn. van het land en haar burgers. Dat zijn de primaire taken voor een regering. 3 van de 4 factoren staan al enorm onder druk, tot de vierde ook inzakt.

Wat miljoentjes erbij uit een al te krappe begroting, gaat dit ook niet oplossen! Tja en dan worden hier kinderen geboren en dan gaan individuele steden initiatieven nemen, zodat zij van dit probleem af raken. En dan komt de volgende groep en de volgende groep enzovoort.

De prijs voor open grenzen, open samenlevingen in dit tijdsgewricht, wordt steeds problematischer en wie hier eenmaal is, wil niet terug en zal alles doen wat in het vermogen ligt om hier te kunnen blijven.
Je heb het aantal mensen nodig in een politiestaat, om al die negatieven gevolgen van open grenzen te voorkomen. Hoe ver moet het gaan dat de voordelen van open grenzen niet steeds prevaleren?

Gezinspardon onder noemer kinderpardon zal zich ook wel steeds gaan herhalen, met dank aan de Barmhartige Samaritanen van CU, CDA en andere partijen ter linkerzijde, die de kosten van hun goedheid, anders dan de echte Samaritaan zelf in de Bijbel, graag over de schutting naar de hele samenleving gooien. De gevolgen raakt hen niet direct, maar doen tekort aan hun primaire verantwoordelijkheden voor het land en haar burgers en dat decennia lang, met slecht doordachte mega projecten, waarvan men de gevolgen niet wilde zien. De onmacht regeert met alsmaar lapmiddelen, die niets doen aan de oorzaken en hoe dan ook en wanneer dan ook, leiden naar zachte heelmeesters....
Door Keijzer op
10.000 mensen die niet weten waar hun ouders vandaan kwamen? Die hier wel geboren zijn?

Wat moet de lezer zich daarbij voorstellen en dat bij 10.000 mensen! Dat is hallucinant.

Hoe gaan andere Europese landen hiermee om? Dit is typisch iets wat een gezamenlijk beleid moet worden, want anders gaan mensen naar die landen binnen EU, waar zij de meeste kans hebben, om het Nederlands staatsburgerschap te krijgen als mensen met kwalificatie “nationaliteit onbekend”. Een waterbed effect kan zo al ontstaan in NL zelf.

Als mensen naar hier komen met het kenmerk, eenmaal hier, met nationaliteit onbekend, dan zou het dus verschil maken, of hun kinderen, al of niet, hier geboren zijn? Zijn de ouders van hier geboren kinderen als kind in de steek gelaten door hun ouders? Weten die ouders en eventuele grootouders niet waar ze zelf vandaan komen? Dit leest heel vervreemdend.

Dit is eigenlijk dus weer een omweg, weliswaar met een lange adem, om uiteindelijk hier als burger erkend te worden.

Dan te bedenken, dat met die open grenzen hier en afgewezen asielzoekers in NL en daarbuiten, de enorme aantallen in Duitsland bijvoorbeeld, waarvan vele zullen gaan "onderduiken" , je dus veel meer gevallen gaat meemaken en deze kans op Nederlandschap, binnen en buiten EU, bekend raakt.

Het is mij ook een raadsel waarom UK zo aantrekkelijk is voor transmigranten en waarom UK aan die blijkbaar bestaande magneet daar, hier niets aan doet. De Noordzee gaat nog zo vele pogingen krijgen via bootjes of boten, buiten het inklimmen, wat nu al een plaag is voor de chauffeurs.

In deze tijd heb je een China systeem nodig, met al hun scanapparatuur in de openbare ruimte, om wie hier niet zou moeten zijn, bijtijds in vizier te krijgen en terug sturen naar land van herkomst. Nederland en de rest van West Europa neem ik aan ook, zijn hier ontstellend laks mee omgegaan! In een vroeg stadium kunnen specialisten nog horen waar iemand vandaan komt. De gevolgen van open grenzen is dus eigenlijk niet meer te behappen, tenzij je dus een politiestaat optuigt.