of 65101 LinkedIn

Gemeenten gebruiken kwart voorschot statushouders

Van de 85 miljoen euro die beschikbaar is aan voorschotten voor de kosten van bijstandsuitkeringen voor statushouders hebben gemeenten in 2016 maar 20 miljoen  gebruikt.

Gemeenten hebben in 2016 maar 20 miljoen van de beschikbare 85 miljoen euro aan voorschotten voor de kosten van bijstandsuitkeringen voor statushouders gebruikt.

Niet benut

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben 84 gemeenten in 2016 in totaal 20 miljoen aan voorschotten voor kosten voor bijstand vanwege de verhoogde asielinstroom aangevraagd. Voor 2016 was maar liefst 85 miljoen euro beschikbaar, dus 65 miljoen euro is niet benut. Het bedrag dat een gemeente voorgeschoten kan krijgen is afhankelijk van het aantal statushouders dat zij heeft gehuisvest. Gemiddeld is per gemeente ongeveer 230.000 euro aangevraagd, aldus het ministerie. Bij enkele gemeenten gaat het om meer dan 1 miljoen euro.

Bureaucratie

Het ministerie wees er vorige maand al op dat ongeveer de helft van de hoger dan geraamde instroom in de bijstand te maken heeft met de sterke toename van het aantal statushouders vorig jaar. Voor de daarmee gepaard gaande extra kosten in 2016 is met de VNG in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesproken dit niet in het geraamde macrobudget van 2016 aan te passen, maar beschikbaar te stellen in de vorm van voorschotten. De VNG laat in een reactie weten dat de reden dat gemeenten maar mondjesmaat gebruik maken van de voorschotten te maken heeft met de bureaucratie die ermee gepaard gaat en dat eventuele liquiditeitsproblemen ook op andere manieren zijn op te vangen.


Bureaucratie
Voor 2017 is 90 miljoen euro beschikbaar. De aanvraagprocedure voor dit jaar is nog niet gestart, maar vorig jaar konden gemeenten vanaf 30 september een aanvraag indienen en lag de deadline op 25 november. Volgens het ministerie zal die periode dit jaar rond dezelfde tijd zijn. Gemeenten die geïnteresseerd zijn in een voorschot kunnen hier een toelichting over de aanvraagprocedure vinden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Een ander geluid op
logisch. het is een voorschot met weer een hoop administratief gedoe. makkelijker om het zelf voor te schieten, de rente is toch bijna nihil