of 60715 LinkedIn

Gemeenten gaan doelgroepenvervoer zelf oppakken

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek gaan het jeugdhulpvervoer, het leerlingenvervoer, het Wmo-vervoer en het vervoer van en naar dagbesteding zelf uitvoeren. Hiermee hopen zij meer grip en sturing te krijgen op de kwaliteit en de efficiency van het doelgroepenvervoer.

De samenwerkende gemeenten in Gooi en Vechtstreek gaan het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer en het vervoer van en naar dagbesteding zelf uitvoeren. Hiermee hopen de regiogemeenten meer grip en sturing te krijgen op de kwaliteit en de efficiency van het doelgroepenvervoer.

Eén vervoerder

Het plan is om het Wmo-taxivervoer per 1 januari 2021 en het leerlingen- en jeugdhulpvervoer vanaf 1 augustus 2021 door de regio zelf te laten uitvoeren. Aan de gemeenteraden wordt voorgesteld de huidige vervoerder van het Wmo-vervoer, Hop Taxi BV, over te nemen. De raden moeten uiterlijk begin mei een besluit nemen. In Gooi en Vechtstreek maken zo’n 9.000 inwoners gebruik van het doelgroepenvervoer.

 

Verkenning

Het besluit van de regio komt niet uit de lucht vallen. In 2018 is een eerste verkenning gestart naar de mitsen en maren van het inbesteden en bundelen van het doelgroepenvervoer. In oktober vorig was de regio er nog niet uit. Nu is gekozen voor inbesteden en bundelen.

 

Ritplanning efficiënter

Met bundelen bedoelen de gemeenten niet dat de verschillende doelgroepen in één bus komen te zitten. Er worden personeel en materieel gebundeld, zodat die voor alle doelgroepen kunnen worden ingezet. De regio verwacht dat door die bundeling de ritplanning en klantenservice efficiënter kan worden uitgevoerd. De gemeenten uit Gooi en Vechtstreek nemen met het inbesteden en bundelen naar eigen zeggen landelijk een voortrekkersrol.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De sturing op betere kwaliteit zal (misschien) nog gaan, maar of de sturing op de kosten beter zal verlopen waag ik te betwijfelen. Inbesteden richting Overheid gaat over het algemeen juist gepaard met (nog) hogere kosten.
Door A. Taselaar (vrijwilliger buurtbus chauffeur Boekelo) op
het ware verstandig de verantwoordelijke bestuurders een fiks aantal malen als "mystery guest" aan dit vervoer deel te laten nemen: een leerzame ervaring...
Door Petra op
In Groningen en Drenthe is dit soort vervoer gegund aan Publiek Vervoer met als uitvoerders o.a. Connexxion.
Ook hier zijn zeer veel mensen ontevreden over de kwaliteit.

Zou het kunnen dat gemeenten te weinig geld over hebben voor dit vervoer en dat uitvoerders domweg daarom niet kunnen leveren wat er van hen wordt verwacht?
Door oud ambtenaar op
Hopelijk hebben ze bij de regio op voorhand fiscaal advies ingewonnen bij het bepalen van de businesscase, anders lezen we in 2022 dat er "onverwacht hoge kosten" bij de uitvoering zijn geconstateerd...