of 63428 LinkedIn

Gemeenten en verzekeraars bundelen krachten in wijken

Gemeenten en zorgverzekeraars zoeken elkaar steeds vaker op, om problemen vroeg te signaleren en de kosten van zorg te drukken. Samen worden ze de belangrijkste financiers in de zorg- en welzijnssector. Vooruitlopend op de overheveling van veel AWBZ-taken naar gemeenten werken ze in een groeiend aantal steden samen.

Gemeenten en zorgverzekeraars zoeken elkaar steeds vaker op, om problemen vroeg te signaleren en de kosten van zorg te drukken. Samen worden ze de belangrijkste financiers in de zorg- en welzijnssector. Vooruitlopend op de overheveling van veel AWBZ-taken naar gemeenten werken ze in een groeiend aantal steden samen.

Psychosociale problemen

Rotterdam en de zorgverzekeraars Achmea en VGZ bijvoorbeeld tekenden een overeenkomst die moet leiden tot verbetering van de gezondheid van Rotterdammers en het terugdringen van zorgkosten. Er is veel aandacht voor aandoeningen als obesitas, diabetes en voor psychosociale problemen die, als het uit de hand loopt, ook gepaard gaan met fors medicijngebruik. Na de zomer gaat het gezondheidsproject pas officieel van start, maar in de praktijk werken de partijen al samen.

 

Project met wijkverpleegkundigen

Bijvoorbeeld in de Vitaliteitswijzer. Dat laatste is een coachingsproject voor Rotterdammers die met de hulp van een consulent geholpen worden met welbevinden en gezondheid, wonen, dagbesteding en financiën. Aan de hand van een eenvoudig vragenlijstje met een gezondheidscheck kunnen zij inschatten of begeleiding nuttig is. Ook met Zichtbare Schakel, een project met wijkverpleegkundigen die als ogen en oren fungeren, hebben de gemeenten en verzekeraars samen ervaring opgedaan.

In Rotterdam hebben ongeveer vijftig wijkverpleegkundigen de taak ‘zichtbare schakel’ te zijn (vaak naast hun taak als ‘gewone’ wijkverpleegkundige), om zorg zonder indicatie op een zo laagdrempelig mogelijke manier binnen handbereik te brengen. Pas als dat niet meer lukt, wordt gespecialiseerde of intramurale (tehuis)zorg ingezet. De huisarts krijgt meer dan nu de rol van ‘poortwachter’, de wijkverpleegkundige levert de ondersteuning en is tevens antenne. Zij beperkt zich niet tot puur medische zaken, maar let ook op problemen die andere levensterreinen bestrijken, zoals schulden, vereenzaming, een ongezonde levensstijl, verslaving, huiselijk geweld.

 

Wethouder Marco Florijn

‘Door de zorg dichtbij te organiseren sluiten we aan op wat iemand zelf kan en wat de sociale omgeving kan betekenen,’ vertelt de Rotterdamse wethouder van Werk, Inkomen en Zorg Marco Florijn. ‘One size fits all’ is volgens hem geen oplossing. ‘De gezamenlijk aanpak op wijkniveau is heel waardevol, omdat iedere wijk z’n eigen specifieke problemen heeft. Daarom zijn populatiegebonden interventies nodig. Diabetes bijvoorbeeld speelt in Rotterdam sterk in Bloemhof en de Afrikaanderwijk, terwijl in Ommoord relatief veel ouderenproblematiek voorkomt. We gaan wijkgericht werken en bundelen de financieringsstromen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door marjolein op
In Rotterdam is voortdurend herrie van industrie en verkeer. Een overmaat aan lichtverontreiniging, waardoor de nacht niet meer donker is. Veel luchtverontreiniging door industrie en verkeer.
Voeg dat bij de beroerde kwaliteit van veel woningen (ook dure koop!), de volstrekte anti-klantvriendelijkheid van de ambtenaren en wetsovertredingen door gemeente die samen nogal wat stress veroorzaken.
Plaatje compleet: Rotterdam is zeer ongezonde woonomgeving. Maar gelukkig wordt de verantwoordelijkheid bij de belasting- & premiebetaler gelegd.
Tja ...