of 59345 LinkedIn

Gemeenten doen voorsprong huisvesting statushouders teniet

Gemeenten hebben afgelopen jaar 3.000 statushouders minder gehuisvest dan de taakstelling. In 2017 wisten de gemeenten juist nog 2.000 statushouders bovenop de taakstelling vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te huisvesten.

Gemeenten hebben afgelopen jaar 3.000 statushouders minder gehuisvest dan de taakstelling. In 2017 wisten de gemeenten juist nog 2.000 statushouders bovenop de taakstelling vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te huisvesten.

Voorraad sociale huurwoningen onder spanning

Van de 21.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning die in 2018 gehuisvest hadden moeten worden, is dat voor 18.000 mensen ook daadwerkelijk gelukt. Dat gemeenten er niet in zijn geslaagd om die doelstelling te halen, leek er ondanks de goede prestatie over 2017 (25.000 statushouders kregen toen een woning toegewezen bij een taakstelling van 23.000) al aan te komen. Sinds juli 2018 groeit de instroom van asielzoekers weer, terwijl de voorraad sociale huurwoningen in toenemende mate onder spanning staat.

 

Urgentiestatus nauwelijks geschrapt

Volgens Trouw, dat de laatste cijfers van het ministerie van BZK naar buiten bracht, is de spanning op de sociale huurmarkt de belangrijkste reden voor de achterstand op de huisvestingstaakstelling. Een andere oorzaak zou liggen in de ontoereikende communicatie tussen het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en gemeenten. Het schrappen van de urgentiestatus voor statushouders, dat sinds korte tijd wettelijk mogelijk is voor gemeenten, is geen reden voor de achterstand. Vooralsnog zijn er nauwelijks gemeenten die daarop zijn overgegaan. In oktober vorig jaar werd bekend gemaakt dat de gemeenten in de eerste helft van 2019 in totaal 8.000 statushouders moeten huisvesten.

 

  

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Petra op
"Het schrappen van de urgentiestatus voor statushouders, dat sinds korte tijd wettelijk mogelijk is voor gemeenten, is geen reden voor de achterstand. Vooralsnog zijn er nauwelijks gemeenten die daarop zijn overgegaan."

Waarom hebben gemeenten niet massaal de urgentiestatus voor statushouders geschrapt?
Veel mensen zijn toch wel klaar met het bevoordelen van statushouders boven eigen inwoners die op zoek zijn naar een passende huurwoning?