of 59250 LinkedIn

Gemeenten doen te weinig tegen verdringing

Er is geen beleid rondom verdringing door bijstandsgerechtigden. Gemeenten laten het over aan klantmanagers hierop toe te zien.

Gemeenten doen te weinig om verdringing op de arbeidsmarkt door mensen met een uitkering te voorkomen. Die harde conclusie trekt de Inspectie SZW in een rapport. Bovendien is het beleid binnen een gemeente niet eenduidig.

Ervaring opdoen
Gemeenten hebben verschillende re-integratie-instrumenten waarbij bijstandsgerechtigden werken met behoud van een uitkering. Het idee is dat ze zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het opdoen van werkervaring in een ‘echte werkomgeving’ wordt gezien als een succesfactor om uiteindelijk weer aan het werk te komen. Hierbij bestaat de kans op verdringing, als werk wordt gedaan door iemand met een uitkering in plaats van door iemand die hiervoor loon ontvangt.

Overgelaten aan klantmanager 

Gemeenten weten dat die kans op verdringing aanwezig is, staat in het rapport ‘Gemeentelijke aandacht voor verdringing door bijstandsgerechtigden’ van de Inspectie SZW. Maar ze besteden er in hun beleid geen of onvoldoende aandacht aan. Volgens de Inspectie wordt het voorkomen van verdringing ‘volledig overgelaten aan de klantmanager’. Die proberen het gebrek aan beleid te compenseren door zelf criteria te bedenken of door moeilijke casussen te bespreken met collega’s. Dit leidt tot een grotere kans op ongelijke behandeling binnen een gemeente en op het overschrijden van de grens van wat nog als niet-reguliere arbeid kan worden gezien, vindt de Inspectie.


Duidelijk
Verdringing wordt door klantmanagers in sommige gevallen geaccepteerd. Dit kan tot gevolg hebben dat een plaatsing meerdere keren wordt verlengd en de bijstandsgerechtigde op den duur geen begeleiding meer ontvangt en volledig productief is. Er is dan geen sprake meer van additionele, maar reguliere arbeid. Het ontbreken van beleid zorgt er bovendien voor dat klantmanagers aan bijstandsgerechtigden niet goed duidelijk kunnen maken waarom bepaalde voorzieningen al dan niet aangeboden worden.

Gemeenteraad
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) denkt dat verdringing kan worden voorkomen door het uitwisselen en bespreken van moeilijke gevallen, het bevorderen van deskundigheid en het opzetten van een meldpunt en een adviesraad. Ze onderschrijft de aanbeveling uit het rapport dat gemeenten hun re-integratiebeleid en –doelen beter kunnen verankeren door middel van verordeningen, nota’s en werkprogramma’s. Daarnaast ziet ze voor gemeenteraden een belangrijke rol weggelegd in het ontwikkelen van gemeentelijk beleid. Ze wil samen met de VNG gemeenten oproepen beleid over verdringing in de re-integratieverordening op te nemen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door verplanken (kassenbouwer) op
@ Ron @ Annemiek:
en toch zijn er 100-150.000 Polen naar Nederland gekomen die werk hebben gevonden in de kassen, fruitpluk, inpak- en productiewerk enz. enz. Ik concludeer daaruit dat er nog aanbod is van eenvoudig werk voor onze bijstandsgerechtigden. Zou Hans de Boer dan toch gelijk hebben?
Door Ron de Jong (Burger) op
Hoe anders kunnen we onze concurrentie positie verbeteren ten opzichte van de veel goedkopere en harder werkende chinese arbeider? Mensen het is niet anders, overschotten van arbeidskrachten resulteert onontkomelijk in een concurrentiestrijd. Wie werkt het hardst en goedkoopst krijgt de baan. De kunst van zo'n giga grote human resource bron is de menigte ook in bedwang kunnen houden bij de toenemende onvrede over verslechterende arbeidsomstandigheden.
Door Annemiek (ICmedewerker) op
ja wie had dat nou gedacht. Ten eerste: het laagbetaalde werk wordt in Nederland steeds verder tewruggedrongen en verplaatst naar het nog goedkopere buitenland. Kan de gemeente niks aan doen.. Ten tweede: het aantal mensen dat afhankelijk is van dit soort werk, neemt echt niet af. Daar kan de gemeente niks aan doen. Effect: een bankje met vijf lageloners. Op het moment dat bijstandsklant nummer zes erbij komt, stopt de subsidie van nummer een, en die valt er dan weer af. En zo voorts. Aangezien er geen banen bijkomen, alleen bijstandsklanten, is er volautomatisch sprake van verdringing. Van draaideurbanen. En dat, beste mensen, is evenmin de schuld van de gemeenten maar van onze fijne economie, die lageloonbanen niet productief vindt maar wel dol is op praatjesmakers met de handen in de zak. En van een regering die schouderophalend voorbijgaat aan deze ontwikkeling en de problemen bij de gemeente over schutting werpt.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (bd) op
En dat heb je nog de best geëquipeerde verdringingsbrigade in de p.i. Daar huurt men voor € 1,- per uur (wel excl nieuwe btw tarief natuurlijk). Ondertussen is de Soc werkvoorziening al ten grave gedragen .Prima beleid met uitsluitend verliezers.