of 59206 LinkedIn

‘Gemeenten doen niet genoeg tegen mensenhandel’

Het aantal gemeenten dat actief beleid voert om mensen handel tegen te gaan is laag, zegt Ina Hut, directeur van CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel). Hut doet die uitspraak bij het programma Reporter Radio (KRO-NCRV), dat meldt dat het aantal meldingen over buitenlandse mannen die gedwongen in de prostitutie werken in 2017 is verdubbeld.

Het aantal gemeenten dat actief beleid voert om mensen handel tegen te gaan is laag, zegt Ina Hut, directeur van CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel). Hut doet die uitspraak naar aanleiding van  het programma Reporter Radio (KRO-NCRV), dat meldt dat het aantal meldingen over buitenlandse mannen die gedwongen in de prostitutie werken in 2017 is verdubbeld.

Slachtoffers met name vluchtelingen

Reporter Radio beroept zich op cijfers van CoMensha: in 2016 kwamen daar 34 meldingen binnen en vorig jaar waren het er 68. De slachtoffers zouden met name vluchtelingen zijn, en onder meer verblijven in de asielzoekerscentra. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat aan Reporter Radio weten dat medewerkers signalen opvangen die daarop wijzen.

 

Niet genoeg geïnvesteerd in zorgcoördinatie

Ina Hut vindt dat gemeenten een belangrijke speler zijn in de aanpak van mensenhandel, maar geeft aan dat gemeenten die rol zelf nog lang niet altijd actief invullen. Zo zouden veel gemeenten nog niet erkennen dat er binnen hun grenzen mensenhandel plaatsvindt, en wordt er in zorgcoördinatie rond de slachtoffers van mensenhandel lang niet altijd genoeg geïnvesteerd.

 

95 procent heeft geen beleid

In november vorig jaar concludeerde toenmalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer-Vermeulen al dat maar liefst 95 procent van de gemeenten geen specifiek beleid over mensenhandel heeft. Ook heeft men in 35 procent van de Nederlandse gemeenten geen flauw idee hoe mensenhandel aan te pakken. Dat probleem zou vooral spelen bij de kleinere gemeenten. Herman Bolhaar, sinds februari de Nationaal Rapporteur, pleitte er in een ingezonden stuk in Binnenlands Bestuur onlangs voor om het onderwerp mensenhandel op de gemeentelijke politieke agenda’s te zetten.

 

Basisniveau Bestuurlijke Aanpak van Mensenhandel

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) heeft een plan Basisniveau Bestuurlijke Aanpak van Mensenhandel opgesteld om gemeenten te helpen de bestrijding van mensenhandel vorm te geven. Volgens het CCV voldoet een gemeente aan het basisniveau als die werkt aan het actief signaleren van mensenhandel, voor dat onderwerp ook een specifieke functionaris aangesteld heeft, en als er gemeentelijk beleid en regelgeving is om de aanpak van mensenhandel te ondersteunen.  

 

Bron: Trouw

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Manu (Beleidsadviseur) op
Ook het aanpakken van mensenhandel zal pas lukken als het Rijk zorgt voor effectieve opsporing en een deugdelijk bezet OM dat actief kan en wil vervolgen. Nog los van de noodzaak van een deugdelijke bezetting van de rechtsprekende instanties.
Nu signaleren de gemeenten zich op allerlei gebieden te barsten, maar strand het gesignaleerde verderop in de keten. Weer een specifieke functionaris aanstellen is dan pure verspilling van gemeenschapsgeld en leidt enkel tot frustraties bij betrokkenen. Dan kan het gemeentelijk personeelsbudget m.i. beter voor andere zaken worden ingezet.