of 65101 LinkedIn

Gemeenten boos over invoering Wmo-abonnementstarief

Het Wmo-abonnementstarief wordt per 2019 ingevoerd, ondanks bezwaren van ruim 96 procent van de gemeenten. Gemeenten hebben er geen goed woord voor over dat het kabinet hun bezwaren terzijde schuift.

De ministerraad heeft ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief per 2019, ondanks bezwaren van ruim 96 procent van de gemeenten. Die zijn daar op zijn zachtst gezegd verbolgen over. Als het kabinet aan de invoering ervan vasthoudt, kan het, in ieder geval wat betreft de Peelgemeenten, de gedecentraliseerde Wmo-taken terugkrijgen.

Volstrekt contrair

‘Het kabinet vervreemdt zich steeds meer van de gemeenten wanneer het geen gehoor geeft aan de motie’, stelt de Laarbeekse wethouder Joan Briels (Volksgezondheid, De Werkgroep). Daarbij doelt Briels op de motie tegen de invoering van het Wmo-abonnementstarief, die op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in juni met ruim 96 procent van de gemeenten werd aangenomen. Bij het Wmo-abonnementstarief geldt een (uniforme) eigen bijdrage van 17,50 euro per vier werken voor Wmo-voorzieningen. ‘Je kunt hier speken van de dividendbelasting van minister Hugo de Jonge’, aldus Briels. ‘Ruim 96 procent van de gemeenten zegt dat het geen verstandig besluit is, maar het kabinet gaat daar compleet aan voorbij. Het is bovendien volstrekt contrair met de gedachte achter de Wmo, waarbij het uitgangspunt bijdrage naar vermogen was, zowel in immateriële als materiële zin.’

 

Van tafel

Mede namens Asten, Deurne, Gemert-Bakel en Someren zal Briels vrijdag, op de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG, inspreken en zijn ongenoegen uiten over het optreden van het kabinet, waarbij de decentralisatiegedachte ver te zoeken is. Een nieuwe motie zullen de Peelgemeenten niet indienen; die van juni staat nog steeds overeind. Het abonnementstarief moet van tafel, benadrukt Briels. Als dat niet gebeurt, kunnen en willen de Peelgemeenten de verantwoordelijkheid voor Wmo-taken niet langer dragen.

 

Teleurgesteld

‘Wij vragen het kabinet om het gezonde boerenverstand te gebruiken’, stelt de Winterswijkse wethouder Ilse Saris (maatschappelijke participatie en zorg, CDA). ‘De Achterhoekse gemeenten zijn heel erg teleurgesteld dat het kabinet onze motie terzijde heeft geschoven.’ Winterswijk was een van de gemeenten die die motie in juni indienden, samen met alle andere Achterhoekse en een aantal Utrechtse gemeenten. Op de BALV van vrijdag wil Saris, namens 22 gemeenten uit Noordoost-Gelderland, inspreken en mogelijk opnieuw een motie indienen. ‘We willen dat de Wmo toegankelijk en betaalbaar blijft. Met de invoering van het Wmo-abonnementstarief komt dat onder druk te staan. We hebben daar grote zorgen over.’

 

Aanzuigende werking

Gemeenten vrezen onder meer een aanzuigende werking. Het (financieel) risico daarvan ligt geheel bij de gemeenten; gemeenten worden onvoldoende financieel gecompenseerd voor de tekorten die door de regeling dreigen te ontstaan. ‘Ook is beperkt gekeken naar de stapeling van de eigen bijdragen bij de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)’, aldus Saris. De argumenten tegen de in voering, zoals destijds verwoordt in de motie, staan nog steeds overeind, stelt Saris. Zo staat het Wmo-abonnementstarief haaks op de decentralisatie van taken naar gemeenten en op het uitgangspunt van de Wmo van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van inwoners. Gemeenten zien daarnaast dat inwoners nu al een overstap naar de Wlz uitstellen vanwege de hogere eigen bijdrage, waardoor zij niet de meest passende ondersteuning krijgen. De verwachting is dat de overstap naar de Wlz nog vaker wordt uitgesteld.

 

Ook de VNG is nog steeds tegen invoering van het Wmo-abonnementstarief, stelt een woordvoerder. De koepel blijft in gesprek met de kabinet in de hoop dat het niet wordt ingevoerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Zanoniem op
Ik vind het raar dat er geen onderscheid wordt gemaakt in verschillende soorten ondersteuning. Hulp in de huishouding en aanpassingen aan de woning zouden mijns inziens prima door de (meer vermogende) cliënt zelf kunnen worden betaald. Voor psychische begeleiding en dagbesteding vind ik het ook ethisch juist als hier niet een al te hoge bijdrage voor wordt gevraagd, ook al heeft de cliënt vermogen. Mijns inziens zijn dat zaken die we met de hele samenleving voor elkaar moeten regelen.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Johan. Nagenoeg alle gemeenten houden op dit moment geld over op de rijksvergoeding op het onderdeel WMO.
Door P.m.j Verdonschot op
ik begrijp de gemeentes wel. De Gemeente in mijn plaats verstrekt al jaren een scootmobiel van ongeveer 6 a 7 jaar oud met een restwaarden van ongeveer €600.Bij het CAK wordt de prijs van een nieuwe scootmobiel opgegeven van €3700 om op deze manier een hoge bijdragen te (vangen) De client betaald hierdoor de scootmobiel geheel terug aan gemeente Begrijpelijk dat gemeentes tegen dit Wmo-abonnementstarief zijn


Door Monique op
We verwachten als gemeente een flinke toename van mensen die huishoudelijke hulp gaan afnemen. Want waarom particulier iemand iedere week het huishouden laten verzorgen als je voor 17.50 per 4 weken dit kunt laten doen. Naast de flinke toename van het aantal "gebruikers" verwachten we een flinke daling van de inkomsten uit eigen bijdrages. Nu al is het moeilijk de begroting rond te breien, maar dit soort acties van de overheid kan/zal ernstige financiële gevolgen hebben voor gemeenten. En wat moet je dan weer doen: OZB verhogen (wat dus op het bordje van de huiseigenaren gaat komen).
Door Flipper (Ik ben hier de baas) op
Ondanks idd. vaak wel aan te passen mouwen- en de 'stokpaardjes' van gemeenten, waaraan ze idd. graag geld aan uitgeven, goede discussiepunten zijn... staat het m.i. wel vast dat we dealen met een overheid die niet altijd voldoende betrouwbaar is. De drie decentralisaties, kwamen er alleen (werden idd. over de schutting gekiepert naar de gemeenten toe, zonder voldoende budget !), omdat men vanuit Politiek Den Haag wilde bezuinigen.

Dat- en dàt alleen was (hoofdzakelijk) de drijfveer. En zo'n drijfveer is zeer slecht te noemen als het om zulke belangrijke zaken als deze nu eenmaal voor de burgers zijn, gaat.
En als je dan beziet wààrrrr politiek Den Haag ons geld dan verder wél aan uit geeft ? Dan rijzen je de haren ten berge.
Edoch: de bevolking schijnt er anderszijds zelf ook weer niet echt mee te zitten. Anders waren stembusuitslagen en epilingen wel compleet anders.
Je zou bijna kunnen zeggen: waar maken we ons druk over, als het volk er zelf ook voor kiets ?

We leven in een informatiemaatschappij namelijk. Zelfs (omdat zo even te zeggen...), zelfs: "De domste boeR", van nu... heeft bijna meer kennis van zaken dan een geleerde van 60 jaar geleden. Tenminste, dat kan ie makkelijk hebben nu in het Internet, digitale, informatietijdperk.

Mijn conclusie is dan ook: Oke, een onbetrouwbare overheid, goed. Maar dat kunnen ze ook zijn, omdat het volk, volgepompt met apathie, verslaaft aan gaming op de mobiel- en ga zo nog maar even door... het compleet af laat weten.
Drie maal raaien wie dan dus eigenlijk de wérkelijk schuldigen zijn...
Flipper
Door Johan op
De onbetrouwbare Rijksoverheid. En alweer tijdens het spel de regels veranderen. Overigens Spijker: je mist het punt. Het gaat niet of er een mouw aan te passen moet zijn, het gaat er om dat het Rijk niet haar besluiten over de schutting kiepert naar gemeenten zonder voldoende financiële compensatie. En M. Aldus: die stapeling van Eigen Bijdrage wás al uit de eigen bijdrage-regeling voor het Sociaal Domein. Verder een paar algemeenheden die je niet onderbouwt en die daardoor ook niet kunnen worden beoordeeld. Niet sterk.....
Door Spijker (n.v.t.) op
Ga me niet vertellen dat WMO-taken bij een abonnementstarief van F 17,50 per maand onder druk komen te staan. Voor bijstandsgerechtigden is er namelijk altijd wel een mouw aan te passen. En je krijgt er natuurlijk ook het nodige voor terug. Waar hebben we het eigenlijk over.
Door M, Aldus op
Terecht besluit van de regering. De stapeling van eigen bijdragen voor middeninkomens liep veel te hoog op. En gemeenten krijgen gecompenseerd. En ze klagen altijd dat ze tekort komen maar dat komt omdat ze het geld liever aan politieke stokpaardjes uitgeven. Veel gemeenten maken er een potje van in het sociaal domein en bezuinigen op de verkeerde zaken. Gelukkig zijn er ook gemeenten die het wel goed doen en ga daar eens te rade .
Door Criticus op
Deze actie van het Rijk past volledig bij het onbetrwoubare gedrag dat al jat=ren vertoond wordt.
De taken én de financiele verantwoordelijkheden wordne over gedragen en vervolgens bemoeit het Rijk zich consequent met de inhoud en de taken, waarbij uiteraard de financiële gevolgen nog steeds voor de gemeenten zijn. dezelfde truc past het Rijk op vele gebieden toe.