of 64740 LinkedIn

Gemeenten blijven illegalen opvangen

Gemeenten die niet tot de vijf uitgekozen gemeenten horen die illegalen mogen opvangen, blijven het toch doen.
6 reacties

Gemeenten die nu illegalen opvangen, zijn vast van plan dit te blijven doen als de zwaarbevochten regeling van het kabinet ingaat. Zo laat de gemeenteraad in Arnhem weten het onvoorstelbaar te vinden 'dat binnen vier maanden na de decentralisatie van de zorg, het kabinet wil bepalen hoe de gemeente Arnhem haar zorgplicht dient in te vullen.' In Arnhem blijft een bed-bad-en broodregeling, zo meldt het Arnhemse college van B en W.

Bizarre deal
Ook het stadsbestuur van Groningen velt een hard oordeel. Verantwoordelijk wethouder Ton Schroor spreekt bij RTV Noord van een 'bizarre deal. Moeten we zeventig mensen wegsturen met een enkeltje Den Haag. En wat als mensen niet weg willen. We moeten een goede opvang regelen. Dat is humaan. We laten mensen niet op straat zwerven. Dit is onuitvoerbaar.'

Niet onder de brug
Deventer houdt eveneens vast aan de opvang van illegalen. 'Het gaat om tien mensen. Die laten we echt niet onder de brug slapen', zegt wethouder Jan Jaap Kolkman in de Stentor. 
Ook Leiden blijft bed, bad en brood verstrekken aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat blijkt na een rondgang van de lokale zender Sleutelstad langs de politieke partijen in de Leidse raad.

Vijf grote steden
Woensdagavond kwamen de coalitiepartners VVD en PvdA na lang steggelen overeen dat uitgeprocedeerde asielzoekers alleen nog mogen worden opgevangen in vijf grote steden en in de terugkeerlocatie Ter Apel. Die steden zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. (ANP)
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pipadekloon (Voorlichter) op
De asielprocedure duurt te lang.Teveel mensen verdienen er geld aan.Maar als gemeenten de wet niet willen volgen waarom zouden individuele burgers dan dat wel moeten doen.Bovendien zijn is er iets mis met die uitgeprocedeerden.Echte vluchtelingen krijgen door ruimhartig Nederlands beleid visum.Als bestuurders willen en wetens de wet niet uitvoeren zullen zij ook persoonlijk vervolgd moeten worden.
Door Fritz A. von Geusau op
Beste Ellen,
Persoonlijk zou ik elke hulpbehoevende willen kunnen helpen, maar de realiteit is nu eenmaal dat daartoe de middelen ontbreken. Als ik dan toch een keuze moet maken, besteed ik de middelen liever aan asielzoekers waarvan de procedure heeft uitgewezen dat men terecht en op goede gronden asiel vraagt (en krijgt) dan aan personen die (uitgaande van de zorgvuldige procedure en de zorgvuldige rechtsbescherming) klaarblijkelijk geen recht hebben op asiel in dit land, maar vervolgens wel het, toch door henzelf in eerste aanleg veroorzaakte probleem, bij de Nederlandse samenleving proberen neer te leggen. En ja, ik ben bereid om mee te betalen voor voorzieningen die ik zelf niet gebruik, maar heb wat meer moeite met betalen voor personen die zichzelf willens en wetens in de problemen brengen, althans het risico daarop maar voor lief nemen, en dan verwachten dat de samenleving hun problemen gaat oplossen, of het nu afgewezen asielzoekers betreft of anderen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Ellen. Het is op zichzelf simpel te verklaren. Als we er met zijn allen een zootje van maken en zaken volledig uit de hand dreigen te lopen dan zal de Rijksoverheid moeten ingrijpen.
En dat is precies wat er gebeurt in de bovenvermelde situatie, ook al zijn er geen volledig sluitende oplossingen op nationaal niveau te bedenken. Men zal in internationaal verband afspraken moeten maken (dus bij de bron, derhalve afdekken bij de vertreklanden, zware straffen mensensmokkelaars en financieel plukken, afspraken in EU e.d.).
Door ellen op
Op zich hebben beide onderstaande personen wel gelijk. Heel formeel gezien.

Maar als we het eigenschuld principe gaan hanteren kunnen heel veel meer solidariteitsprincipes van tafel. Waarom moet ik als kinderloze meebetalen aan kinderopvang? Waarom als niet-roker aan dure kankerbehandelingen? Waarom moet ik meebetalen aan politie en gevangenissen als ik zelf geen overtredingen bega? Waarom moet ik eigenlijk meebetalen aan het redden van de banken als we zo geloven in marktwerking?

En waarom zou ik iemand die op straat gevallen is, oprapen? Ik ben toch niet mijn broeders hoeder? Daklozen hebben vast ook wel wat verkeerde keuzes gemaakt, en werkelozen, en gescheiden ouders, en wie weet ook de gehandicapten wel. Moeten wij brave burgers dan maar opdraaien voor iedereen die pech heeft? Laat ze zichzelf redden. Zoals Scrooge al zei: dat vermindert in ieder geval de overbevolking.

(Gek trouwens dat men wel zo'n grote voorstander is van decentralisatie als het gaat om dingen die geld kosten, maar zodra gemeentes inderdaad bestuurlijke ruimte gaan nemen dan wil het rijk weer alle touwtjes in handen). Have your cake and eat it.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Gemeenten moeten niet zeuren en behoren rijksbeleid uitvoeren. Wetgeving, AMVB's en aanwijzingen is rijksbeleid. In het andere geval gemeenten gewoon forse boetes opleggen.
De sociale problematiek wordt anders steeds groter en alleen maar moeilijker op te lossen. Ophouden met pappen en nat houden!
Door Fritz A. von Geusau op
Mijns inziens toch een beetje vreemd, dit. Laten we er eens vanuit gaan dat de asielprocedures zorgvuldig zijn doorlopen en dat de rechtsgang en rechtsbescherming eveneens zorgvuldig zijn geweest en dat op grond van die zorgvuldige procedure en rechtsbescherming, is komen vast te staan dat de betrokken asielzoeker hier geen recht heeft tot verblijf. Is het dan ook niet zo dat het een zaak is van de (voormalige) asielzoeker dat hij of zij terugkeert naar het land van herkomst en dat het probleem van al dan niet kunnen terugkeren een probleem van de betrokkene zelf is dat niet vervolgens moet worden afgwenteld op de Nederlandse samenleving? De Nederlandse samenleving heeft het probleem van (eventueel) niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst toch niet veroorzaakt? Waarom moet die zij dan wel opkomen voor de gevolgen daarvan? Is het, mogelijk niet terug kunnen keren, niet veeleer een gevolg van de keuze die de (voormalige) asielzoeker zelf heeft gemaakt, door op (als we uitgaan van een zorgvuldige asiel- en rechtsbeschermingsprocedure) niet valide gronden asiel te zoeken in Nederland?